R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Kinderen brengen hoopadventsactie

De zorg voor moeder en kind staat centraal in de projecten van de Adventsactie 2019.

Het aanpakken van moeder- en kindersterfte in El Salvador. De kindersterfte is hoog, als gevolg van onvoldoende gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek wil het opvanghuis voor zwangere vrouwen uitbreiden. Hier kunnen de vrouwen rustig en in de nabijheid van een ziekenhuis de bevalling afwachten.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger. Ook hier wil men investeren in goede bevallingszorg om de moeder- en kindersterfte te verminderen.

Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru. Zij leven onder moeilijke omstandigheden. Vooral de jongste kinderen 0 – 5 jaar hebben hieronder te lijden. Er worden twee kindercentra opgezet waar getrainde vrijwilligers de kinderen specifieke opvang bieden.

Verbeteren geboortezorg in Somalië. Somalië herstelt zich van 20 jaar burgeroorlog. Hongersnood, droogte en interne migratie ontwrichten de economie. Extreem veel moeders en baby’s sterven rond de bevalling. Door vroedvrouwen op te leiden, de verloskundige zorg uit te breiden en het gezondheidscentrum te voorzien van medische hulpmiddelen wil men professionele geboortezorg en begeleiding bieden.

De tweede collecte in de Advent op zondagen 1 en 15 december is voor de Adventsactie.

Uw gift is welkom op IBAN NL 89 INGB 0653 100000 Adventsactie, Den Haag.
wapenaartsbisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert van 11-19 juni 2020 een negendaagse bedevaart naar Ierland. Dit groene land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katholieke historie. Missionarissen uit Ierland verkondigden het geloof op het Europese vasteland, één van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook ‘onze’ St. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en ons Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in een Iers klooster voordat hij hier met elf medemonniken het geloof in Christus en het Evangelie kwam brengen.

wandelgroepDe Rouwgroep Nieuwegein organiseert al jaren lotgenotengroepen voor mensen in rouw. Voor sommige mensen is de stap naar een groep te groot. Voor hen zou de oplossing kunnen zijn om kennis te maken met ons laagdrempelige aanbod, namelijk de wandelgroep.
Je hoeft geen geoefende wandelaar te zijn. We lopen 2-3 kilometer. De afstand mag geen belemmering zijn om je op te geven. Mocht je onverhoopt niet in staat zijn om te wandelen dan kan men samen met één van de rouwbegeleiders achterblijven op de plaats van samenkomst.

Onder leiding van twee begeleiders ontmoet je deze middag lotgenoten op een ontspannen manier. We beginnen met een korte kennismaking en daarna gaan we wandelen. Bij terugkomst drinken we thee en praten we na.

We verzamelen om 14.30 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur. Deelname is kosteloos. We vinden het alleen wel fijn als je je van te voren opgeeft. 
Aanmelden kan bij Arry Knobbe, tel. (030) 604 40 16. Zij maakt bekend waar de plek van vertrek is.

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn contactpersonen aanwezig voor bedevaarten.

De Caritas-werkgroep van onze geloofsgemeenschap valt onder het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie H. Drie-Eenheid.

De MOV stelt zich ten doel Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk in de Bavo-geloofsgemeenschap onder de aandacht te brengen. 

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top