R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Vijfde zondag van Pasen: Hand. 9,26-31geloofsgesprek

Als je het Bijbelboek van de Handelingen van de Apostelen leest, krijg je verhalen over de eerste kerkgemeenschap te horen. Soms zijn die verhalen idealiseringen, als het ware verhalen om te inspireren tot een hogere kwaliteit van samen christengemeenschap zijn. Soms zijn ze meer feitelijk: dit soort dingen gebeuren en zijn van alle tijden. Je moet dus niet op voorhand alles heilig willen maken en ook niet op voorhand alles afschrijven.

Lees nu eerst de tekst: wat staat er? Hoe versta je de tekst, wat roept vragen op? Ik ga hierna in op de tekst en ik hoop dat het op de gerezen vragen antwoord geeft.

Eerst iets over de context. De leerlingen van Jezus zijn tot nu toe allemaal Joodse mensen. De Twaalf apostelen zijn Hebreeuwse Joden (zij het dat ze op straat Aramees spreken: dat is ook een Semitische taal, maar was toen zo’n beetje het Engels van het Midden-Oosten). Binnen het Jodendom werd een omvangrijke groep gevormd door de zogenoemde Hellenisten. Dat waren joodse mensen, die geëmigreerd waren naar Griekenland of Italië of andere delen van het Romeinse Rijk en die dus Grieks spraken (het Grieks werd zo’n beetje door heel het Romeinse Rijk gesproken, tot in Rome toe, al was het daar de tweede taal; het Grieks was dus het Engels van nu in het grootste deel van het Romeinse Rijk).

apostelpaulusPaulus was eigenlijk een Hellenistische Jood: zijn familie woonde in Tarsos en zal daar Grieks gesproken hebben en geleefd hebben in een niet-Joodse omgeving. Waarschijnlijk heeft Paulus wel Hebreeuws geleerd in de school bij de synagoge, want hij is als jongeman naar Jeruzalem gestuurd om bij rabbi Gamaliël op de Thora te studeren en daar moest je natuurlijk Hebreeuws kennen.
Paulus was een fanatieke Jood geworden. Dat kwam bij Hellenisten vaker voor: juist omdat ze tussen de heidenen geleefd hadden en daarom door de thuisgebleven Joden wel eens met een scheef oog aangekeken werden, werden ze soms nog fanatieker Joods dan degenen die gewoon binnen de eigen traditie geleefd hadden. Bij ons heet dat, dat mensen wel eens Roomser dan de paus zijn.
Deze Paulus was leerling van Jezus geworden dankzij een visioen, waarin de Heer Hem verscheen. Hij had in Damascus Jezus verkondigd onder de Hellenistische Joden daar, die hem dan ook om wilden brengen. Daarop komt hij naar Jeruzalem. Daar begint onze lezing.

Paulus wil zich in Jeruzalem bij zijn medegelovigen aansluiten, maar die vertrouwen het niet. Zou hij we oprecht zijn? Of is hij met een undercoveroperatie bezig? Dus zijn ze bang voor hem. Gelukkig komen bij veel mensengemeenschappen leden voor, die grenzen durven over te steken. In Jeruzalem was Barnabas zo’n figuur. Later, als er in Antiochië echte heidenen (niet-Joden dus) leerling worden, bemiddelt hij weer tussen de Jeruzalemse gemeenschap en deze nieuwe groep (zie Hand. 11, 19-26). Barnabas doet schijnbaar, wat natuurlijk hoort te gebeuren, wanneer iemand angst oproept: hij is met Paulus in gesprek gegaan en is ervan overtuigd geraakt, dat Paulus echt meent wat hij zegt. Hij heeft de Heer gezien en gehoord en heeft die Heer vervolgens al verkondigd in Antiochië. Het resultaat is dat Paulus wordt opgenomen in de gemeenschap.

Maar opnieuw krijgt Paulus ruzie met de Hellenistische Joden. Hij raakt bij hen blijkbaar open zenuwen, want ook dezen willen hem van kant maken. Daar schrikt de Jeruzalemse gemeenschap van, want die genoten tot dan toe relatieve rust. Er wordt een diplomatieke oplossing gezocht: Paulus wordt netjes weggebonjourd. En inderdaad krijgt de Jeruzalemse gemeenschap rust. Ze worden geduld als een Joodse sekte (dat woord betekent hier niet dat het enge, gesloten gemeenschap is, maar dat ze een ondergroepering binnen het Jodendom waren). Het gaat ze goed en ze nemen toe in aantal “door de vertroosting van de heilige Geest”. Ze zullen dus wel iets van vreugde uitstralen en dat trekt mensen aan. De prijs voor die vrede wordt wel door Paulus betaald. Die schaduwkant moet in elk geval niet ontkend worden.

Lees nu de tekst nog eens opnieuw. Zijn je vragen beantwoord of heb je nog andere? En daarna: wat doet de tekst met je? Wat spreekt je aan? Wat staat je tegen? Zet iets je in beweging?

Wie vragen en beleving wil delen mag me mailen: klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Pastor Wissink heeft zijn gedachten op papier gezet, omdat het geplande geloofsgesprek niet door is gegaan in verband met COVID-10.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top