R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er priv√©omstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

De tijd verstrijkt. De kinderen groeien op. Wanneer is het goede moment? Misschien is het goede moment gewoon nu!

Kinderen vanaf vier jaar worden in onze parochie ook zelf voorbereid op hun doop. Verschillende keren per jaar bieden we ergens in de parochie die voorbereiding voor hen (samen) aan.

Er zal ook met u als ouders over de betekenis van de doop gesproken worden op een nader te bepalen tijdstip. Voor de doopviering zelf kunnen afspraken gemaakt worden in de eigen geloofsgemeenschap.

Dus: heeft u kinderen tussen de vier en twaalf jaar die nog niet gedoopt zijn en denkt u bij het lezen: 'Ja, misschien is het dan nu tijd', laat het dan weten!

Info en opgave
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top