R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Je wilt je kind toch wat meegeven?tussencatechese1

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding.

Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma’s? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaarsavond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.

Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.


tussencatechese
bomen zijn als mensen: geen van twee staat graag alleen;
in kinderen en takken,
zo groeit er leven om hen heen.

Jij, je vader en je moeder,
dat is een soort van levensboom;
die tak een eindje verder,
dat is een tante of een oom.

Maar die opa's en die oma's
die jaren terug gestorven zijn?
Ja kijk, ik zal maar zeggen
dat zullen wel de wortels zijn.

(Vrij naar A. Bosch, De stamboom)

 

 

Hoe?
De parochie Heilige Drie-eenheid wil u hierbij helpen met de basiscatechese. Hierin maken de kinderen (verder) kennis met het katholieke geloof. Soms zal het gaan over de betekenis van katholieke feestdagen. Dan weer staan bijbelverhalen centraal. Op weer andere momenten gaat het over (de gewoontes in) de kerk.
Basiscatechese is er voor alle kinderen die meer van het katholieke geloof willen weten. In een open en ontspannen sfeer zullen de kinderen niet alleen leren en praten, maar ook toneelspelen, knutselen en samen kunstwerken bekijken. Dat alles onder leiding van enthousiaste en toegeruste vrijwilligers en onder eindverantwoordelijkheid van het pastoraal team.

Wat gebeurt er tijdens de tuca?
1e jaar: De Bijbelverhalen uit het Eerste testament worden uitgewerkt en met begrijpende woorden, samen met de kinderen gelezen. We praten over het verhaal, de symboliek en herkenning uit hun dagelijks leven. Daarna worden er door middel van een werkvorm, op spelenderwijze de hoofdpunten uit het verhaal uitgelicht. Het resultaat van deze werkvormen ziet u regelmatig achter in de kerk staan of hangen. Het zijn vaak teksten, collages en/of andere knutsels.
2e jaar: we gaan aan de gang met verhalen over Jezus.
3e jaar: we besteden aandacht aan de kerk: wat doe je er? hoe doe je dat? en waarom?

Wat is de doelgroep van de tuca?
De tussencatechese is er voor alle kinderen vanaf groep 5 tot groep 8 van de basisschool, na de 1e communie.  Dus alle kinderen uit groep 5 t/m 7 zijn welkom! De bijeenkomsten vinden plaats in de Bavohof.
Kinderen uit groep 5 en 6: 
zondagochtend van 9.45 tot 11.15 uur
Kinderen uit groep 7:
wordt 's avonds gehouden van 18.45 tot 20.15 uur.

Hoe vaak wordt de tuca gehouden?
Tuca wordt 3 x per schooljaar gedurende groep 5 t/m 7 gehouden en is geheel kosteloos.

Hoe weet ik wanneer er weer tuca is?
De datum van de tuca kunt u lezen op deze website lezen of in BIJeen-Bavo. Verder worden de kinderen één week van tevoren via e-mail uitgenodigd. 
Gedurende het jaar zijn er regelmatig gezinsvieringen en kinderwoorddiensten. Een gezinsviering is een viering die u volgt met uw gezin in de kerk, de liturgie is daarin toegankelijker voor kinderen. Bij een kinderwoorddienst worden de kinderen uitgenodigd om naar de Bavohof te gaan. Daar zijn ze op hun eigen manier bezig met het evangelieverhaal.

Bij verschillende vieringen is er crèchegelegenheid. Ook deze informatie staat op deze website of in het parochieblad. 

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top