R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

Je wilt je kind toch wat meegeven?tussencatechese1

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding.

Het programma van de Volwassenencatechese kunt u vinden op de site van de H. Drie-Eenheidparochie.

vitaliteit1Na 3 inventariserende avonden in de eigen geloofsgemeenschap zijn we op 16 en 17 februari 2018 fase 2 ingegaan met een avond- en dagprogramma over vitaliteit.

Vooral de twee vragen:
· waar staan we voor?
· wat is onze eigenheid/identiteiten en hoe brengen we dat naar buiten?
hebben zeer centraal gestaan tijdens deze bijeenkomst.

Via diverse werkvormen zijn we aan de slag gegaan om zo een stuk bewustwording te creëren. Stil staan bij wat er speelt in de eigen geloofsgemeenschap, wat zijn onze sterke punten, wat zijn onze knelpunten? Wat willen we voor de toekomst?
Daar met elkaar zo over bezig te zijn, werkt inspirerend. We staan aan het begin van iets wat voor velen ook weer een nieuwe uitdaging is. We hebben daar nu met elkaar een heel klein beetje handen en voeten aan proberen te geven.

Delegatie Geloofsgemeenschap de Heilige Bavo Harmelen

Klik hier voor de stand van zaken van het project Vitaliteit binnen de parochie.
Deze morgen -17 juni 2017- is het eindrapport van Marion Korenromp en Henk Brussel besproken met alle lokaties.vitaliteit1

Als u hier klikt, kunt u het totale eindrapport in geschreven versie (1.5 - datum 18 mei 2017) lezen. De inhoud is voor alle mensen, die zich verbonden weten en voelen met onze Drie-eenheidparochie.

Namens het parochiebestuur,

Pastoor G.M.J van der Vegt
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top