R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Inleiding

In de nieuwjaarstoespraak 2014 van de voorzitter van de kerkcommissie werden de plannen voor het opzetten van een steunstichting al aangekondigd. Het wachten was toen op de notariële omzetting van de Pius X-stichting in een steunstichting, het opstellen en registreren van de statuten en het aanvragen van de ANBI-status voor deze steunstichting. Alles is nu geregeld zodat de steunstichting in werking kan treden. Door deze omzetting kunnen wij de reeds bestaande bezittingen en de opbrengst van de voormalige woning van pastor Hartman nu geheel ten goede laten komen aan onze eigen geloofsgemeenschap H. Bavo.

Wij willen met deze stichting door middel van schenkingen, sponsoring en activiteiten gelden verwerven om onze geloofsgemeenschap levendig te houden.

Hieronder volgt een samenvatting van de doelstellingen en de gegevens:


Doel

De Steunstichting is opgericht op 5 mei 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 14 mei 2014 met het doel het financieel ondersteunen van de geloofsgemeenschap van de H. Bavo, Harmelen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beleids- en activiteitenplan

Het beleids- en activiteitenplan omvat momenteel:
  • financiële ondersteuning voor het behoud van het monumentale kerkgebouw, het parochiecentrum en het monumentale orgel
  • ondersteuning van drukwerk voor boekjes voor de liturgie bij de wekelijkse diensten, uitvaarten, huwelijks- en bijzondere vieringen alsmede het drukken van het parochieblad
  • het voornemen voor aanleg van een parkeerplaats t.b.v. de kerkgangers, in de kerktuin naast het kerkgebouw
  • het algemeen onderhoud van de inmiddels gesloten RK Begraafplaats
  • het bieden van ondersteuning jubileum 100 jaar Bavo in 2017.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar. Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. Enkel de gemaakte onkosten worden per declaratie vergoed.
De samenstelling van het huidige bestuur is:
· G.C.M. van Egmond, voorzitter
· G.A. Vendrig, secretaris
· R.P.A. Somers, penningmeester


Verslag van activiteiten

Verslag van het kalenderjaar 2015: klik hier.
Verslag van het kalenderjaar 2016: klik hier.
Verslag van het kalenderjaar 2017: klik hier.
Verslag van het kalenderjaar 2018: klik hier.
Verslag van het kalenderjaar 2019: klik hier
Verslag van het kalenderjaar 2020: klik hier.


Staat van baten en lasten

Verslag over het kalenderjaar 2015: klik hier.
Verslag over het kalenderjaar 2016: klik hier.
Verslag over het kalenderjaar 2017: klik hier.
Verslag over het kalenderjaar 2018: klik hier.
Verslag over het kalenderjaar 2019: klik hier.
Verslag over het kalenderjaar 2020: klik hier.


Steun

Uw steun aan de stichting -die een ANBI-status heeft- is welkom. Een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) houdt in dat giften bij een 5-jarige overeenkomst volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Neem hiervoor contact op met de penningmeester de heer R. Somers, tel. (0348) 44 34 31.

De bankrekeningnummer van de steunstichting zijn:
  • ABN AMRO met rekeningnummer NL 14 ABNA 0249 0466 44
  • RABO bank met rekeningnummer NL 36 RABO 0325 3274 16.
De giften aan de steunstichting komen uitsluitend ten goede aan de geloofsgemeenschap H. Bavo.

Contact


Postadres

Steunstichting ten behoeve van de geloofsgemeenschap H. Bavo
de Joncheerelaan 7, 3481 GN Harmelen
tel. secretaris (0348) 44 40 85
e-mail: klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De stichting is ingeschreven bij de KVK: nr. 60666625.

Namens het bestuur steunstichting H. Bavo,

Gert Vendrig,
secretaris
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top