R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Geplande vieringen in de H. Bavokerk

 • Viering:
  Mariaviering
 • Wanneer:
  Woensdag 23-10-2019 om 09:00 uur
 • Soort viering:
  Speciale viering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  Jacqueline van der Linden
 • Koor:
  -
 • Organist:
  Wil Massop
 • Koster(s):
  Sjaak Gresnigt
 • Bijzonderheden:
  Na afloop drinken we koffie/thee in de Bavohof
 • Viering:
  Uitvaart Hans Massop
 • Wanneer:
  Vrijdag 25-10-2019 om 10:30 uur
 • Soort viering:
  Uitvaart
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Gerard Vaneker
 • Koor:
  Rouw- en Trouwkoor
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Lector/Lectrice:
  Lidy van Doorn
 • Koster(s):
  Piet Uithol
 • Begraafplaats:
  't Spijck, Dorpeldijk, Harmelen
 • Viering:
  30e zondag door het jaar
 • Wanneer:
  Zondag 27-10-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Gerard Vaneker
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  B(r)avissimo
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Dirigent:
  Ben Rodermans
 • Lezingen:
  Sir. 35,12-14,16-18; Luc. 18,9-14
 • Lector/Lectrice:
  Claudia van den Akker
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Wim en Corrie de Groot)
 • Intenties:
  - overleden ouders Buts - Seure
 • Bijzonderheden:
  na afloop van de viering drinken we koffie in de Bavohof. U bent van harte uitgenodigd.
 • Viering:
  Mariaviering
 • Wanneer:
  Woensdag 30-10-2019 om 09:00 uur
 • Soort viering:
  Speciale viering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  Lidy van Doorn
 • Koor:
  -
 • Organist:
  Wil Massop
 • Koster(s):
  Sjaak Gresnigt
 • Bijzonderheden:
  Na afloop drinken we koffie/thee in de Bavohof
 • Viering:
  Allerzielen
 • Wanneer:
  Zaterdag 02-11-2019 om 15:30 uur
 • Soort viering:
  Gebedsviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  werkgroep
 • Kleur:
  groen
 • Koor:
  B(r)avissimo
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Dirigent:
  Ben Rodermans
 • Lezingen:
  Jes. 25,6a.7-9; Luc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
 • Lector/Lectrice:
  werkgroep Avondwake/uitvaart
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen en Martin Derks
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Wim Bom en Gert Vendrig)
 • Intenties:
  Ali en Jan van Rooijen - Peters
  Arie en Truus van Engelen - Vallen
  overleden familie Frans en Riek van Assem - Voorn
  Annemieke Bartels en zoon Peter
  ouders Van Breukelen - Bouhuijzen en broer Wim
  overleden ouders Hodes - Witteveen en dochter Grieteke
  Bertha van Bentum - Verhoef
  Jo en Agnes de Rijk en dochter Truus
  Herman van Schie
  Harry van Doorn
  Jan Boere
  Wim Spruit
  overleden ouders Mentz - van Rooijen en Joris van Vliet
  Wil van Kippersluis - van Weerdenburg
  Ries en Riek de Bree - van Bentum
  Wim Hoogland
  ouders De Rijk - Oosterom en hun zonen Piet en Peter en schoonzoon Theo Copier
  Jacobus Roest
  Door Derks en overleden ouders, broers en zussen
  Arnoldus Franciscus Bouten
  overleden ouders Van Schaik - Leyenhorst
  - Siem van der Hulst


 • Begraafplaats:
  na afloop van de viering gaan we naar 't Spijck, Dorpeldijk
 • Viering:
  31e zondag door het jaar
 • Wanneer:
  Zondag 03-11-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Eucharistieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  pastor Jozef Wissink
 • Kleur:
  groen
 • Koor:
  Caecilia
 • Organist:
  Joost Pijpers
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lezingen:
  Wijsh.11,23-12,2; Luc. 19,1-10
 • Lector/Lectrice:
  Berry van der Lit
 • Koster(s):
  Piet Uithol
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Ton van Vliet en Berry van der Lit)
 • Intenties:
  Ali en Jan van Rooijen - Peters
  Arie en Truus van Engelen - Vallen
  overleden familie Frans en Riek van Assem - Voorn
  Annemieke Bartels en zoon Peter
  ouders Van Breukelen - Bouhuijzen en broer Wim
  overleden ouders Hodes - Witteveen en dochter Grieteke
  Bertha van Bentum - Verhoef
  Jo en Agnes de Rijk en dochter Truus
  Herman van Schie
  Harry van Doorn
  Jan Boere
  Wim Spruit
  overleden ouders Mentz - van Rooijen en Joris van Vliet
  Wil van Kippersluis - van Weerdenburg
  Ries en Riek de Bree - van Bentum
  Wim Hoogland
  ouders De Rijk - Oosterom en hun zonen Piet en Peter en schoonzoon Theo Copier
  Jacobus Roest
  Door Derks en overleden ouders, broers en zussen
  Arnoldus Franciscus Bouten
  overleden ouders Van Schaik - Leyenhorst
  - Siem van der Hulst


 • Bijzonderheden:
  na afloop van de viering drinken we koffie in de Bavohof. U bent van harte uitgenodigd.
 • Viering:
  32e zondag door het jaar - Kinderwoorddienst - Jongerenviering
 • Wanneer:
  Zondag 10-11-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  pastor Hedwig Mensink en diaken Frank van Rooijen
 • Kleur:
  groen
 • Koor:
  Tienerkoor
 • Organist:
  John van Rooijen
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lezingen:
  2 Makk. 7,1-2.9-14; Luc. 20,27-38 of 20,27.34-38
 • Koster(s):
  Herman Vianen
 • Collecte(s):
  1) voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  2) zondag voor de oecumene
  (collectanten Henk en Erika Klever)
 • Intenties:
  - Annalies van Breukelen - Kortekaas
  - Gert en Marie Klever - Kemp
 • Viering:
  33e zondag door het jaar
 • Wanneer:
  Zondag 17-11-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Eucharistieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  pastor Zygfryd Nowara
 • Kleur:
  groen
 • Koor:
  B(r)avissimo
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Dirigent:
  Ben Rodermans
 • Lezingen:
  Mal. 3,19-20a; Luc. 21,5-19
 • Lector/Lectrice:
  Tonnie van Dijk
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Arie van Leeuwen en Jan van Leeuwen)
 • Intenties:
  - Arie en Truus van Engelen - Vallen
  - Ali en Jan van Rooijen - Peters
 • Bijzonderheden:
  na afloop van de viering drinken we koffie in de Bavohof. U bent van harte uitgenodigd;
  deurcollecte Jong Nederland
 • Viering:
  Huwelijk van Mariët (Kwakkenbos) Horst en Jos van Vliet
 • Wanneer:
  Zaterdag 23-11-2019 om 14:00 uur
 • Soort viering:
  Huwelijk
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  Pastoor Los
 • Koor:
  B(r)avissimo
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Dirigent:
  Ben Rodermans
 • Koster(s):
  Sjaak Gresnigt (Piet Uithol reserve)
 • Viering:
  Vormsel
 • Wanneer:
  Zaterdag 23-11-2019 om 19:00 uur
 • Soort viering:
  Eucharistieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  mgr. H. Woorts
 • Kleur:
  groen
 • Koor:
  New Generation
 • Koster(s):
  Martin Derks
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Ton van Vliet en Berry van der Lit)
 • Intenties:
  - Arnoldus Franciscus Bouten
 • Viering:
  Christus Koning v.h. heelal
 • Wanneer:
  Zondag 24-11-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  Riky van Leeuwen en Jacqueline van der Linden
 • Kleur:
  paars
 • Koor:
  Caecilia
 • Organist:
  Joost Pijpers
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lezingen:
  2 Sam.5,1-3; Luc. 23,35-43
 • Koster(s):
  Piet Uithol
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Wim en Corrie de Groot)
 • Intenties:
  - overleden ouders Van Schaik - van den Bosch
  - Niek Pot
  - Jan Boere
  - Tiny van der Linden - Nederend namens de broederschap van Kevelaer
  - Nel van Galen - Bom namens de broederschap van Kevelaer
  - Hans en Leo Stelling
 • Viering:
  1e zondag van de Advent
 • Wanneer:
  Zondag 01-12-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Eucharistieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  pastor Jozef Wissink
 • Kleur:
  paars
 • Koor:
  Bavonootjes
 • Organist:
  John van Rooijen
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lector/Lectrice:
  werkgroep
 • Koster(s):
  Herman Vianen
 • Collecte(s):
  1) voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  2) bisschoppelijke Adventsactie
  (collectanten Wim Bom en Gert Vendrig)
 • Intenties:
  - To Ebskamp - Verkleij; wij gedenken vandaag haar 1ste jaargedachtenis
  - Riek van Schaik - Leyenhorst ter jaargedachtenis en Harry van Schaik
  - Door Derks en overleden ouders, broers en zussen
  - Tiny van der Linden
 • Bijzonderheden:
  na de viering vindt er een geloofsgesprek plaats o.l.v. pastor Jozef Wissink
 • Viering:
  2e zondag van de Advent - Kinderwoorddienst
 • Wanneer:
  Zondag 08-12-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  Coby Vianen en Lidy van Doorn
 • Kleur:
  paars
 • Koor:
  B(r)avissimo
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Dirigent:
  Ben Rodermans
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen
 • Collecte(s):
  1) voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  2) Solidaridad
  (collectanten Ton van Vliet en Berry van der Lit)
 • Intenties:
  - Hein van Schaik en zoon Wim
  - ouders Hodes - Witteveen en dochter Grieteke
  - Jacobus Roest
 • Bijzonderheden:
  na afloop van de viering drinken we koffie in de Bavohof. U bent van harte uitgenodigd.
 • Viering:
  3e zondag van de Advent
 • Wanneer:
  Zondag 15-12-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Jacques Collignon
 • Kleur:
  paars
 • Koor:
  Tienerkoor
 • Organist:
  John van Rooijen
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lector/Lectrice:
  Hetty van de Weijer
 • Koster(s):
  Martin Derks
 • Collecte(s):
  1) voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  2) bisschoppelijke Adventsactie
  (collectanten Wim en Corrie de Groot)
 • Intenties:
  - Ali en Jan van Rooijen - Peters
  - Gert en Terry Voorn
 • Viering:
  Kerstsamenzang
 • Wanneer:
  Zondag 15-12-2019 om 15:00 uur
 • Soort viering:
  Speciale viering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Koor:
  alle koren
 • Koster(s):
  Piet Uithol
 • Collecte(s):
  na afloop van het concert
 • Bijzonderheden:
  kerk open om 14.30 uur
 • Viering:
  4e zondag van de Advent
 • Wanneer:
  Zondag 22-12-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Boeteviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Frank van Rooijen
 • Kleur:
  paars
 • Koor:
  Caecilia
 • Organist:
  Joost Pijpers
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lector/Lectrice:
  Bernadette Kok
 • Koster(s):
  Herman Vianen
 • Collecte(s):
  1) voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  2) Solidaridad
  (collectanten Arie van Leeuwen en Jan van Leeuwen)
 • Intenties:
  - Niek Pot
 • Viering:
  Kerstavond - Gezinsviering
 • Wanneer:
  Dinsdag 24-12-2019 om 19:00 uur
 • Soort viering:
  Gebedsviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Frank van Rooijen
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  Bavonootjes
 • Organist:
  John van Rooijen
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lector/Lectrice:
  werkgroep
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen en Martin Derks
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Henk en Erika Klever)
 • Intenties:
  - Gert en Marie Klever - Kemp
 • Viering:
  Nachtmis
 • Wanneer:
  Dinsdag 24-12-2019 om 22:00 uur
 • Soort viering:
  Eucharistieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  pastor Jozef Wissink en diaken Frank van Rooijen
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  Caecilia
 • Organist:
  Joost Pijpers
 • Dirigent:
  Bertie van Sevenbergen
 • Lector/Lectrice:
  André van Miltenburg
 • Koster(s):
  Piet Uithol en Herman Vianen
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Wim Bom en Gert Vendrig)
 • Intenties:
  - Jo en Agnes de Rijk en dochter Truus
  - Ali en Jan van Rooijen - Peters
  - Annemieke Bartels en zoon Peter
  - overleden ouders Van Breukelen - Bouhuijzen en broer Wim
  - Annalies van Breukelen - Kortekaas
  - overleden ouders Severs - Goes en broer Piet
  - overleden ouders Schalkwijk - Pieterse
  - Wim Spruit
  - Arnoldus Franciscus Bouten
  - Tiny van der Linden
 • Viering:
  Kerstviering
 • Wanneer:
  Woensdag 25-12-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Frank van Rooijen
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  B(r)avissimo
 • Organist:
  Irene Duijne
 • Dirigent:
  Ben Rodermans
 • Lector/Lectrice:
  Claudia van den Akker
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen en Martin Derks
 • Collecte(s):
  1) voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  2) gezamenlijk doel 3 Harmelense kerken
  (collectanten Wim en Corrie de Groot)
 • Intenties:
  - Hein van Schaik en zoon Wim
  - overleden ouders Henk Ekelschot en Truus Ekelschot - de Groot
  - ouders Hodes - Witteveen en dochter Grieteke
  - Herman van Schie
  - overleden familie Frans en Riek van Assem - Voorn
  - Bertha van Bentum - Verhoef
  - ouders Van Schaik - Leijenhorst
  - Bep Vianen
  - Harry van Doorn
  - Wim Hoogland
  - Gert Looman
  - Ries en Riek de Bree - van Bentum
 • Viering:
  Kindje wiegen
 • Wanneer:
  Woensdag 25-12-2019 om 12:00 uur
 • Soort viering:
  kindje wiegen
 • In:
  H. Bavokerk
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen of Martin Derks
 • Wanneer:
  Zondag 29-12-2019 om 10:00 uur
 • Soort viering:
  Woord- en communieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  Riky van Leeuwen en Jacqueline van der Linden
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  Caecilia
 • Organist:
  Bertie van Sevenbergen
 • Koster(s):
  Herman Vianen
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Ton van Vliet en Berry van der Lit)
 • Intenties:
  - Riet Kruithof - Nederend, wij gedenken vandaag haar 1ste jaargedachtenis
 • Viering:
  Oudjaarsviering
 • Wanneer:
  Dinsdag 31-12-2019 om 19:00 uur
 • Soort viering:
  Gebedsviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  diaken Frank van Rooijen
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  Gelegenheidskoor
 • Organist:
  nog niet bekend
 • Lector/Lectrice:
  Berry van der Lit
 • Koster(s):
  Piet Uithol
 • Viering:
  Nieuwjaarsdag
 • Wanneer:
  Woensdag 01-01-2020 om 11:00 uur
 • Soort viering:
  Eucharistieviering
 • In:
  H. Bavokerk
 • Voorganger(s):
  pastor Jozef Wissink
 • Kleur:
  wit
 • Koor:
  Gelegenheidskoor
 • Organist:
  nog niet bekend
 • Lector/Lectrice:
  Tonnie van Dijk
 • Koster(s):
  Jan van Breukelen
 • Collecte(s):
  voor de Bavo-geloofsgemeenschap
  (collectanten Henk en Erika Klever)
 • Intenties:
  - Wim Spruit
  - Gert en Marie Klever - Kemp
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top