R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Evangelie Bron van levend waterHandreiking (digitaal en papier) om thuis liturgie te vieren.

Voor u digitaal  www.rkbijbel.nl

Sinds maart 2020 worden ons denken en doen bepaald door het coronavirus. Sinds die tijd ook maken wij een handreiking voor de zondagen. Deze handreiking is bestemd voor allen die thuis willen bidden en/of zich willen voorbereiden op de viering in de eigen kerk. Nu de situatie weer moeilijker wordt en de groepen die naar de kerk gaan, weer kleiner worden, houden wij vol. Ook al weten we geen weg, God wijst ons de weg. Bid voor allen.
Elke zondag de teksten krijgen, uitleg en verdieping. Een handreiking voor u. Bijv. doop van de Heer aanklikken.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top