R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Diaken in de klas

Ieder jaar worden de Sint-Bavoschool en De Notenbalk bezocht door diaken Frank van Rooijen. Hij verzorgt dan in de groepen 5, 6, 7 en 8 een les in de klas. In de jongere groep staat altijd een bezoek aan de kerk op het programma. Nadat het vorig jaar niet door kon gaan vanwege de corona, is de draad recent weer opgepakt. Waar het bezoek aan beide scholen dit jaar kort voor Hemelvaart en Pinksteren was ingepland, stonden de lessen in het teken van Pinksteren. Eerst werd stilgestaan bij de bijbelverhalen die passen bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In sneltreinvaart werd het geheugen opgefrist (en voor sommigen was het ook wel nieuw). Een verhaal van 2000 jaar geleden: Jezus maakt mensen warm voor de blijde boodschap, de droom van God van een mooie wereld, van vrede voor iedereen. En zijn leerlingen krijgen "hulp van Boven" - van de heilige Geest - om het werk van Jezus voort te zetten. De kinderen luisterden aandachtig. Maar spannender is de vraag of de mensen ook nu nog die "hulp van Boven" ervaren. Zou het zo kunnen zijn dat God nog steeds met ons mensen bezig is? Aan de hand van foto's van de gebeurtenissen in de Oekraïne of van kinderen die ruzie maken bespraken we wat dat ons doet. Vingers gingen in de lucht: kinderen vonden het niet goed wat er gebeurt, vonden het zielig, bedachten dat mensen geholpen moeten worden of dat je een ruzie altijd weer goed moet maken, ook al is dat soms moeilijk. In iedere klas ging het gesprek weer wat anders. We zien niet wat er gebeurt tussen hemel en aarde, maar soms kun je het wel bevroeden als mensen voelen dat ze iets moeten doen voor een betere wereld. Ook al zit je zelf niet bij de kerk, want ja: Gods Geest waait overal.

Frank van Rooijen
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top