R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Beste Parochianenvoorzitterparochiebestuur Dsc 2647

Helaas moeten wij u mededelen dat pastoor Van der Vegt ons het volgende heeft laten weten:

“Ik moet jullie meedelen dat ik op dringend advies van mijn huisarts met ingang van maandag 23 mei 16.00 uur voor onbepaalde tijd mijn werkzaamheden zal neerleggen.”

Het parochiebestuur heeft n.a.v. dit bericht uiteraard overleg met pastoor Van der Vegt gehad. Wij zijn erg geschrokken en zullen hem waar mogelijk steunen.

Het parochiebestuur zal alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de continuïteit, voor zover dit binnen ons verantwoordelijkheid ligt, te waarborgen
Wij verzoeken pastoor Van der Vegt de tijd en rust te geven om aan zijn herstel te werken.

Namens het parochiebestuur
Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter
Armand Höppener, secretaris
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top