R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

gebodsbord 15 meter afstand houden verplichtVanuit de kerkcommissie en de pastoraatgroep zijn we al enige tijd bezig, hoe wij ons kunnen voorbereiden op de 1.5 meter in de Bavo-kerk.

Daar ligt voor ons allemaal een mooie uitdaging. Van belang is het protocol dat opgesteld is door de ‘branche’ zoals dat door de overheid wordt genoemd.

kooropstellingTijdens het overleg in de kerkcommissie en in de pastoraatsgroep is vastgesteld, dat we tot 1 juli doorgaan met de huidige opzet van de vieringen zonder bezoekers. Vanaf 1 juli zullen maximaal 100 bezoekers de vieringen mogen bijwonen. In de kerk is alvast een proefopstelling gemaakt.

De maatregelen die deze week besproken zijn, volgen de lijn van de overheid en van de deze week ontvangen informatie. Die zijn ook terug te vinden in de richtlijnen, zoals die door de bisschoppen zijn vastgesteld: klik hier.

In de komende tijd zullen wij de plannen concreet uitwerken en toetsen bij degenen, die op onderdelen betrokken zijn bij de vieringen en de voorbereidingen.

Wij vragen om dit algemene protocol (klik hier) te lezen en verder even af te wachten, hoe ons lokale protocol er uit gaat zien.

De kerkcommissie/pastoraatgroep
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top