R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Overzicht

Overziet u alles nog? 15 meterHebt u nog het gevoel dat uw stem ertoe doet?
Velen spreken, velen discussiëren.
Velen zijn te zien op de beeldbuis, achter een bureau op de gepaste 1½ meter.
De informatiestroom is zó groot, dat ik er bijna onder bezwijk.
Ik zeg het maar eerlijk: veel kan ik niet meer aanzien en aanhoren.

Ik zou ons allen een vraag willen stelle
n.

Wij worden opgeroepen om thuis te blijven en zoveel mogelijk de normale contacten te vermijden.
Die oproep is een unieke kans om onszelf de vraag te stellen: wat is voor mij essentieel in het dagelijks leven?
Ik geef toe, dat de vraag stellen makkelijker is dan het antwoord daarop geven. Het is wel een vraag die ons helpt om overzicht over ons leven te krijgen en ook te houden voor de tijd die komen gaat.

Dolgelukkig ben ik, dat er geen voetbal op tv is, geen voor- en nabeschouwing, geen sport te zien is waarbij ik altijd weg wil zappen. Sport is voor mij totaal niet essentieel. Ik ben mij ervan bewust, dat ik daarmee heel sport- en voetbalminnend Nederland tegen mij in het harnas jaag. 
Dolgelukkig ben ik, dat er geen oeverloze overleggen en bijeenkomsten zijn, waar eigenlijk gesproken wordt om het spreken. Alle vergadertijgers heb ik nu op de kast gejaagd. Dat besef ik.

Dolgelukkig ben ik ook, dat er nu geen sprake is van een keten van evenementen, concerten, bijeenkomsten en andere uitingen van gemeenschappelijk plezier en ontspanning. Wie in een grote stad in de binnenstad woont, wordt regelmatig letterlijk en figuurlijk zijn woning uitgeblazen door het lawaai. Van dit alles is niets meer. Nu heb ik alle regisseurs en evenementen goeroes tegen mij in het harnas gejaagd en hun het brood uit de mond gestoten. Dat besef ik ook.

Maar mag ik dan niet mijn vraag stellen: wat is voor mij essentieel in het dagelijks leven? Als vrije burger en als inwoner van dit land, mag ik deze vraag stellen, ook al weet ik dat de overgrote meerderheid het hardgrondig met mij oneens zal zijn.

Essentieel voor mij is, dat ik de tijd die ik ontvang, goed besteed.
Dat ik de tijd krijg de zaken en dingen te doen op een rustige en verantwoorde manier.
Dat ik leef en niet geleefd wordt door van alles en nog wat.
Dat ik ook de rust krijg om verbindingen te leggen met mensen op een verantwoorde manier, zonder haast en onrust in mijn hoofd.
Dat de verbinding met de omgeving intens blijft zoals deze nu is.

Dan kan ik genieten van een wandeling, een vogel die fluit, van een groet of een toevallig gesprek, zonder dat de agenda begint te piepen. Ontmoetingen die raken, zouden sommigen van ons zeggen. Zo gek is dat nog niet gezegd. Toen de crisis begon, was het alsof er een last van mijn schouders viel. Vermoeidheid van tientallen jaren kwam uit mijn lichaam en hoofd. Het was als een soort re-setting van mijn hele lichamelijk en geestelijke besef.

tweeravenNu pas snap ik wat Jezus wil zeggen met de woorden: 'Daarom zeg Ik (Jezus) u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let eens op de raven: ze zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer of schuur, maar God voedt ze. Hoeveel meer zijt gij dan de vogels! Trouwens, wie van U is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg een el toe te voegen? Als je dus zelfs machteloos staat tegenover zoiets gerings, wat tobt je dan over de rest? Let eens op de bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg Ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Vraagt dus ook gij niet, wat ge zult eten en wat ge zult drinken? Weest niet ongerust. Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw vader weet wel, dat gij dat alles nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden. Weest niet bevreesd, kleine kudde: het heeft Uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet verslijten en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn'. (Lucas 12,22-34)

Wat wil ik als gelovige najagen, waar wil ik van harte bij zijn? Dat is het antwoord op mijn vraag hierboven gesteld! Het antwoord zal u niet verbazen. Te geloven in Jezus Christus, Gods Zoon die ons de heerlijkheid van God laat zien, in zorg, aandacht, liefde, overgave en goedheid naar mensen en naar alles wat leeft. Die mij de ruimte geeft om te ademen in goede en slechte tijden. Die mij ook de innerlijke kracht geeft om bij mijzelf de vinger aan de pols te blijven houden om te onderscheiden, goed, beter en best, en te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Zoek Gods Koninkrijk. Daar wil ik zijn!

Ik hoop dat u ook dezelfde vraag aan u zelf wilt stellen. Wat is voor mij essentieel in het dagelijks leven? Misschien doet uw eerlijk antwoord op deze vraag wel uw ogen opengaan, naar iets wat u niet verwacht.

Pastoor Van der Vegt

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top