R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

wapenaartsbisdomDe pastorale brief (klik hier) bij gelegenheid van het jaar van de Eucharistie heeft als titel: “De Eucharistie (weer) herbeleven als een kloppend hart van het geloofsleven”. In de brief kondigt de aartsbisschop onder meer het plan aan om paal en perk te stellen aan woord- en communievieringen.

De kardinaal raadt gelovigen aan om vanwege de zondagsplicht naar een andere kerk te gaan waar wel een eucharistieviering is. In onze parochie van de H. Drie-eenheid is de Nicolaasbasiliek in IJsselstein als eucharistisch centrum aangewezen. Daar is elke zondag een eucharistieviering. 

Bezield Verband Utrecht 

Op deze website wordt geschreven dat het vanuit de praktijk zeer aannemelijk dat slechts een beperkt aantal mensen bereid zal zijn deze stap naar een andere kerk te gaan te zetten. Het overgrote deel zal in dat geval de kerk waarschijnlijk de rug toe keren.
De kardinaal realiseert zich dat terdege, maar sprak al eerder van een “uitzuiveringsproces” waarbij een kleine groep van ‘echte katholieken’ overblijft.

Vanwege het steeds verder oplopende tekort aan priesters spelen woord- en communievieringen een cruciale rol in de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. 

Op 18 november 2019 hebben 22 emeriti een brief aan de kardinaal gestuurd met als titel: 'Meedenken met de kardinaal' (klik hier om de brief te lezen). 

De voorzitter van de kerkcommissie Gerard Kooijman heeft in zijn nieuwjaarstoespraak van 5 januari het bovenstaande aangestipt. Hij kijkt met meer dan normale belangstelling uit naar een inhoudelijke reactie van het parochiebestuur.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top