R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

1e kwartaal 2022

De collectes bij de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 1e kwartaal van 2022 € 2206,29 opgebracht.
In de kapel Huize Gaza waren ook in dit kwartaal geen vieringen. Er zijn daar dan ook geen opbrengsten te melden.

De opbrengst van de extra collectes waren:
30-01 Mensen in nood € 138,23
06-03 Hulp aan Oekraïne € 450,-

De bedragen zijn inclusief de digitale opbrengsten via GIVT. Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

4e kwartaal 2021

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4e kwartaal van 2021 € 2.779,- opgebracht.
In de kapel Huize Gaza waren ook in dit kwartaal geen vieringen.

T.b.v. de livestream is € 37,62 gedoneerd.

De opbrengsten van de overige collectes waren:
24-10 Wereld Missiedag € 210,25
07-11 Oecumene € 102,-
28-11 en 12-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 124,81
05-12 en 19-12 Solidaridad € 297,32
25-12 kerstcollecte t.b.v. gezamenlijk doel PCI en diaconie van de 3 Harmelense kerken € 172,82

De bedragen welke digitaal via Gift zijn ontvangen zijn bij de betreffende doelen meegeteld.
Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven.

3e kwartaal 2021

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 3e kwartaal van 2021  € 1.703,- opgebracht.

De opbrengsten van de extra- en deurcollectes was op: 
11-07 Inloophuis Woerden € 100,-
29-08 MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 210,95
05-09 PCI (3 gezamenlijke kerken Harmelen) € 162,05
12-09 Zonnebloem, Harmelen € 158,50
16-09 PAX (vredeswerk) € 129,40

In de kapel Huize Gaza zijn geen vieringen geweest. 

Goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven!

2e kwartaal 2021

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 2e kwartaal van 2021 € 1.342,55 opgebracht.                                                                                                                          

In de kapel van Huize Gaza zijn nog steeds geen vieringen en missen daardoor ook de zonodige opbrengsten.

De opbrengst van de extra collectes was op: 
18-04 PCI € 49,25
25-04 Fonds priesteropleidingen € 58,10
16-05 Nederlandse missionarissen  € 63,95
20-06 MOV € 78,45.

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

1e kwartaal 2021

De collectes na de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 1e kwartaal van 2021 € 1.498,59 opgebracht.  
In de kapel  van Huize Gaza zijn helaas nog steeds geen vieringen. Er zijn dan ook geen opbrengsten te melden. 
De opbrengst van de extra collecte op 7 februari t.b.v. Mensen in Nood bedroeg € 107,63. 

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

4e kwartaal 2020

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4e kwartaal van 2020  € 1.819,- opgebracht.
In de kapel Huize Gaza ook in dit kwartaal geen vieringen.
De opbrengsten van de overige collectes waren:
- 18-10 Wereldmissiedag € 86,25
- 08-11 Oecumene € 44,-
- 15-11 Deurcollecte Jong Nederland Harmelen € 28,-
- 29-11 en 13-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 155,20
- 06-12 en 20-12 Solidaridad € 189,80
- 25-12 kerstcollecte t.b.v. de Stichting Edukans, toekomst voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden € 66,60

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven.

 

3e kwartaal 2020

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 3.793,- opgebracht.
De opbrengst van de extra collectes was:
- 30-08 voor de MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 189,20
- 06-09 voor de PCI collecte 3 gezamenlijke kerken Harmelen € 106,75
- 20-09 voor PAX (vredeswerk) € 88,35

In de kapel Huize Gaza zijn ook in het 3e kwartaal helaas geen vieringen geweest. Er was dan ook geen collecte-opbrengst.

Goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven.

2e kwartaal 2020

In verband met de coronacrisis konden er in het tweede kwartaal geen vieringen worden gehouden. Daarom waren er ook geen inkomsten uit collectes.

 

1e kwartaal 2020

Wij hopen dat u en de uwen het goed maken: dat u en uw dierbaren niet zijn getroffen door het Coronavirus, dat u uw kinderen kunt begeleiden bij hun huiswerk en dat u uw werkzaamheden thuis of op uw werkplek kunt blijven verrichten.
De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 1e kwartaal van 2020 € 2.638,- opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 269,- vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengsten van de extra collectes waren:
03-02 Mensen in Nood € 285,-
08-03 en 15-03 Vastenactie € 295,-

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage in het 1e kwartaal.

Vanaf zondag 22 maart waren er door het coronavirus besloten vieringen. Dat betekende, dat er ook geen collectes waren. Ook in het tweede kwartaal (april en mei) waren er geen collectes in de kerk en viel de collecte-opbrengst weg. Het is jammer dat we elkaar als geloofsgemeenschap niet konden ontmoeten tijdens de vieringen. Deze situatie blijft voorlopig zo tot Pinksteren (of langer?).
Gelukkig hebben we als alternatief het wekelijks beluisteren van de kerkdienst. Hierdoor kunnen we met elkaar verbonden zijn tijdens de vieringen.

De werkzaamheden door onze vrijwilligers gaan zoveel mogelijk door. En wat ook doorgaat zijn o.a. de vaste lasten en de terugkerende kosten van het onderhoud. Deze kunnen we niet even stop zetten. Als we straks weer met elkaar aan de vieringen mogen deelnemen, gaan de deuren weer open en bent u van harte welkom. We willen u daarom vragen om het bedrag, dat u anders in de collecteschaal stopt, naar ons over te maken. Dan hopen we dat we aan het eind van het jaar niet al te diep in het rood komen te staan. We zouden u zeer erkentelijk zijn als we binnenkort een bedrag op rekening nr. NL 69 RABO 0325 3028 63 t.n.v. parochie H. Drie-eenheid inz. Bavo onder vermelding van collecte Bavo-kerk mogen ontvangen. De opbrengst zal dan in verhouding tot de Vastenactie en extra collectes gedeeld worden. Velen hebben al een bijdrage overgemaakt, waarvoor hartelijk dank. Ook hier geldt: laten we het Samen Doen!

4e kwartaal 2019

Dsc 0922 collectemandjes

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4e kwartaal van 2019 € 5.755,- opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 329,- vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengsten van de overige collectes waren:
21-10 Wereld Missiedag € 240,35
04-11 Oecumene € 143,70
17-11 deurcollecte Jong Nederland, Harmelen € 139,60
01-12 en 15-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 348,10
08-12 en 22-12 Solidaridad € 314,60
25-12 Kerstcollecte t.b.v. het Leger Des Heils voor onderdak zwerfjongeren € 338,-
16-12 Kerstsamenzang t.b.v. de aanplant van een boom op het vernieuwde kerkplein € 496,-

Alle goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven.

3e kwartaal 2019

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 3e kwartaal van 2019 € 3.603, - opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 380, - vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collectes zijn:
25-08 MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 130,-
08-09 PCI gezamenlijk doel 3 Harmelense kerken € 181,60
15-09 Zonnebloem afd. Harmelen € 213,60
29-09 PAX (vredeswerk) € 108,75

Goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven.

2e kwartaal 2019

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 4.019,54 opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 303,50 vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collectes zijn:
22-04 Fonds priesteropleidingen € 260,95
13-05 Nederlandse missionarissen € 252,92
26-06 MOV € 178,45

1e kwartaal 2019

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 4.562, - opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 337, - vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collecte is:
03-02 Mensen in nood € 285,-

4e kwartaal 2018

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 4.998,- opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 269,- vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengsten van de overige collectes zijn:
21-10 Wereld Missiedag € 270,74
04-11 Oecumene € 110,45
02-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 177,65
16-12 Solidaridad € 153,85
16-12 Kerstsamenzang t.b.v. Johannes Hospitium en De Mantelmeeuw € 442,-
25-12 Inlooplunch Harmelen € 575,50

3e kwartaal 2018

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 3.008,- opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 367, - vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de overige collectes zijn:
26-08 MIVA € 238,10
02-09 PCI voor het gezamenlijk doel van de 3 Harmelense kerken € 184,77
09-09 Zonnebloem afd. Harmelen € 136,-
16-09 PAX (vredeswerk) € 116,75

2e kwartaal 2018

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 3.385,72 opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 192,25 vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collectes zijn:
08-04 PCI € 203,75
22-04 Fonds priesteropleidingen € 146,35
13-05 Nederlandse missionarissen € 171,30
26-06 MOV € 217,35

1e kwartaal 2018

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 5.503,- opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 251,- vanuit de kapel van Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collecte is:
04-02 Mensen in Nood € 206,98.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top