Afdrukken

Glas-in-loodramen

Deze klus is bijna afgewerkt. De negen grote glas-in-loodramen in de zuidgevel zijn gerestaureerd. Momenteel wordt er aan de ramen van het ketelhuis en de sacristie gewerkt. Tenslotte worden de kleine ramen van de entree en de bloemenhof in oude luister hersteld. Ter plaatse van de herstelde ramen moet, na droging van de reparaties rondom die ramen, het sauswerk nog worden bijgewerkt. Daarmee is de eerste fase van de reeks glas-in-loodramen, waarvoor subsidie is toegekend, afgerond.

Voor de resterende negen grote ramen in de noordgevel en een achttal kleinere ramen kunnen we, volgens de huidige subsidie regeling, pas in 2024 een aanvraag indienen.
Als u foto's van de restauratie van de glas-in-loodramen wilt zien, klik dan hier.

Riolering en bestrating

Dgertvendrigoor de latere levering van de straatstenen is de planning van deze werkzaamheden en de aanvang met ca. 4 maanden uitgelopen. Op 18 november is dan eindelijk begonnen met het vervangen van de honderd jaar oude riolering, voor zover deze onder de nieuwe straat zou komen te liggen.

Aansluitend hierop wordt met het aanbrengen van de bestrating begonnen en wordt er beplanting aangebracht. Hiervoor heeft een aantal vrijwilligers gewerkt aan het verwijderen van nog bruikbare tegels, is de stoep ter hoogte van de entree aangepast en is er met spontane hulp van aannemingsbedrijf Theo Klever een aantal vakken vrijgemaakt van beplanting.

Van de gemeente hebben wij een mooie bijdrage ontvangen om een paar banken aan te schaffen. Het zijn dezelfde banken zoals elders in het dorp staan. Ze worden bij de bomen voor de kerk geplaatst.

Al eerder werd melding gemaakt van de mogelijkheid om (een deel van) een boom te sponseren (daar zijn al toezeggingen voor gedaan!). Ook kunt u een fietsbeugel à € 200,-- of een m² straatwerk à € 50,-- sponseren. Ook aan die oproep heeft een aantal mensen gehoor gegeven. Die mogelijkheid is er nog steeds. U kunt hiervoor uw donatie overmaken naar de Steunstichting H. Bavo op één van de volgende bankrekeningnummers: NL14 ABNA 0249 0466 44 of NL36 RABO 0325 3274 16. 

Met uw bijdrage kunnen wij er met elkaar iets moois van maken rond de kerk. Met betrekking tot de aanleg van het parkeerterrein is nog overleg over de uitwerking van een haalbaar plan.

Namens de kerkcommissie,

Gert Vendrig

Van de herinrichting van het kerkplein zijn foto's beschikbaar: klik hier.