Afdrukken
In zijn nieuwjaarstoespraak 2019 kondigde onze voorzitter het herstel van de glas-in-loodramen in de zuidgevel aan. Daarna bleef het 4 maanden stil over het herstel.

Achter de schermen is er echter stevig doorgewerkt aan de voorbereiding. Er is goedkeuring van het Aartsbisdom aangevraagd en op 15 april gekregen.

Het eerste deel van de subsidiebijdrage van de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) is al ontvangen. De aanbesteding van de herstelwerkzaamheden is geweest en op 22 maart zijn de offertes ontvangen. De laagste inschrijving paste binnen de begroting. Dit maakte het mogelijk, dat er snel een opdracht verstrekt kon worden.

glasinloodOp 24 april is een opstartvergadering gehouden en is o.a. de planning besproken. De start van de werkzaamheden is in week 21 (vanaf 20 mei) gepland en er wordt gestreefd om de werkzaamheden in 2019 af te ronden. Hierbij is ook het Franciscusraam dat onze geloofsgemeenschap als cadeau heeft aangeboden bij het 12,5-jarig ambtsjubileum van onze diaken Frank van Rooijen.

Het spreekt voor zich, dat de werkzaamheden tot enige overlast zullen leiden. Bij toerbeurt zullen er, zowel in de kerk als er buiten, steigers staan. De ramen zullen tijdelijk met beplating worden dichtgezet. Om kosten te sparen worden de steigers in de kerk met vrijwilligers op- en afgebouwd en de daarvoor benodigde ruimte vrijgemaakt.

Met alle betrokkenen: parochie van de H. Drie-eenheid, Boerman Kreek Architecten BV, Leenders glas-in-lood, de vrijwilligers en de kerkcommissie gaan we er iets moois van maken.

Namens de kerkcommissie,

Gert Vendrig

Het gaat beginnen

Op donderdagavond 16 mei 2019 stond een bouwploeg klaar om de steiger in de kerk op te bouwen. In nog geen uur was deze klus geklaard.

Voor de foto's van deze opbouw, de start en de voortgang van de werkzaamheden klik hier.