R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

koningsdagDe MOV schenkt koffie, thee en limonade tijdens de kinderspelen op Koningsdag.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Annet den Boer en Esther Brederoo en andere deelnemers van World Servants Woerden (klik op plaatje hieronder).
World Servants is een organisatie die jongeren een mogelijkheid biedt om vrijwilligers werk te doen in ontwikkelingslanden om zo mee te helpen aan verandering aan de wereld. Dit werk bestaat uit het bouwen van bijvoorbeeld klaslokalen, klinieken of woningen voor medisch personeel.

Annet den Boer en Esther Brederoo gaan samen met 16 andere enthousiaste jongeren van de actiegroep Woerden naar verschillende worldservants
ontwikkelingslanden. Annet gaat naar Myanmar, Esther naar Ghana, andere jongeren gaan naar Bangladesh, Bolivia, en Oeganda. Zij gaan 3 weken lang bouwen maar zullen ook huizen bezoeken om zo hun gewoontes en cultuur te leren kennen. Om deze jongeren een duwtje in de rug te geven willen wij als MOV een steentje bijdragen aan de kosten voor reis, verblijf en bouw.

Wilt u ons helpen door gezellig koffie, thee of limonade te komen drinken met iets lekkers erbij? Wie nog iets wilt bakken (een cake of vlaai): van harte welkom! Geef een seintje aan Plonie van Schaik, tel. (0348) 44 26 49 of Annie van Rooijen, tel. (0348) 44 25 07.

Onze stand staat tegenover Vallen bij de Hervormde kerk.

Tot ziens!
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top