R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Eerste zondag 40 dagentijd klein1e zondag veertigdagentijd
De aankleding rechts op het liturgisch centrum, gezien vanuit de kerk, verwijst naar de evangelielezing van de eerste zondag van de veertigdagentijd: Jezus wordt in de woestijn op de proef gesteld (Lucas 4,1-13).

De boog, die het geheel overspant, is een symbool van geborgenheid en zorg. We weten ons allen geborgen in Gods hand.

Aan de basis ligt een paarse doek: die verwijst naar de paarse kleur van de 40-dagentijd. De donkere zandkleur verbeeldt de woestijn met daarin de stenen. De duivel probeert Jezus te verleiden van deze stenen brood te maken.

2ezondagveertigdagentijd2e zondag veertigdagentijd
De boog die het geheel overspant, symbool van geborgenheid en zorg, blijft de hele veertigdagentijd deel uitmaken van de schikking.

Dat geldt ook voor de paarse doek: die verwijst naar de paarse kleur van de 40-dagentijd.

Het tafereel onder de boog verwijst deze zondag naar de tekst uit Lucas 9, 28b-36, de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. “Onder het bidden veranderde de aanblik van zijn gezicht en zijn kleren werden blinkend wit”.


3ezondagveertigdagentijd3e zondag veertigdagentijd
In de evangelielezing van de derde zondag in de veertigdagentijd spreekt Jezus in een gelijkenis over de vraag wat je moet doen met een vijgenboom, die geen vruchten draagt.

Hak je hem om? Of geef je hem nog een kans?

Onder de boog, symbool van geborgenheid en zorg, ligt op de paarse doek een stronk die verwijst naar deze tekst uit Lucas 13, 1-9.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top