R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

kinderkopjesmaken4e les

Zondag 10 februari hebben wij onze vierde EHC-les gehad. Hierin werd het verhaal van Zacheüs verteld en hebben we met hulp van een moeder de kinderkopjes gemaakt.
Ook hebben we het gehad over dopen: welke kleren had je aan? wie hield je vast?

Op zondag 17 maart gaan de kinderen zich voorstellen in de kerk, dit vinden ze best wel spannend.

Ook gaan we het nog hebben over Pasen en Hemelvaart. En diaken Frank komt nog langs voor de broodmaaltijd.

We krijgen het nog erg druk, maar wel gezellig.

Groeten,

Maryse, Annette, Brigitta en Manon
Werkgroep EHC

Traject 2019 van start

ikbenbijjeOp woensdag 12 december j.l. is de voorlichtingsavond geweest voor de ouders van de eerste communicantjes.

Hierbij is gesproken wat de ouders beweegt om de kinderen hun eerste communie te laten doen.
Verschillende redenen kwamen de langs: van ouders die het belangrijk vinden om de christelijke waarden en normen mee te geven aan hun kind, tot kinderen die zelf enthousiast zijn om hun eerste communie te mogen doen.

Daarnaast zijn herinneringen opgehaald van hun eigen 1e H. Communie. Het verschil in tijd, dat toen eigenlijk iedereen in de klas de eerste communie deed, en wat jongere ouders dat er reeds een beperktere groep de eerste communie heeft gedaan. Daarnaast zijn er ook ouders die op latere leeftijd katholiek zijn geworden. Een mooie avond waarin de diversiteit in geloofsbeleving een extra dimensie bracht.

Besproken is dat de kinderen aan de hand van het werkboek ‘Ik ben bij je’, handvatten krijgen wat het geloof betekent. Ook op de scholen wordt aandacht besteed aan de 1e communie. Zo zal er ook een rondleiding in de kerk gegeven worden aan alle kinderen in groep 4.


Uitnodiging ouderbijeenkomst 12 december 2018
EhcDe werkgroep van de Eerste Heilige Communie is druk bezig met de voorbereidingen: op zondag 19 mei 2019 is het zover.

Graag willen wij de ouders van de kinderen, die nu in groep 4 zitten, uitnodigen voor een ouderbijeenkomst. Deze avond staat gepland op woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur in de Bavohof.

Opgeven kan via mail bij Manon van der Lit of via het Bavo-secretariaat. Ook voor verdere informatie kunt u hier terecht.

Graag voor 7 december aanmelden, zodat we weten hoeveel koffie en thee we moeten zetten.

Manon van der Lit,
werkgroep EHC

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top