R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

Onlangs is op de website een privacy verklaring voor de gehele parochie opgenomen: klik hier.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Inmiddels zijn alle contactpersonen, die in de parochiedatabase staan, (sommigen meer dan 2x!) via e-mail benaderd om conform de nieuwe privacy wetgeving toestemming te geven voor opneming van naam, e-mailadres (niet zichtbaar voor anderen!) en telefoonnummer in de database van onze Bavo-geloofsgemeenschap.

Degenen, die nog niet hebben gereageerd, zijn van de website verwijderd.

Daarnaast zijn er strakke richtlijnen voor publicatie van foto's en het maken van video's. In die richtlijnem staat onder meer dat er toestemming van de ouders nodig is om foto's van kinderen <16 jaar op de website te plaatsen.

Tenslotte is er een speciaal hoofdstuk gewijd aan artikelen in ons parochieblad BIJeen en aan ons eigen lokale BIJBavo-blad, aan e-mailverkeer en aan het verspreiden van digitale bestanden.

Belangstellenden kunnen de uitgebreide spelregels, die zoals gezegd vanaf 25 mei 2018 gelden, nalezen op RKK-AVG.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top