R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Schijn een lichieDe carnavalsmis is dit jaar op zondag 5 februari. De Sint-Bavokerk opent dan haar deuren voor een ieder die aan deze bijzondere kerkviering wil deelnemen. Om 10.00 uur begint de viering, waarbij de prinsen en prinsessen van de Kwakbollen, Bavoschool en Notenbalk met hun gevolg eregast zijn. De Bloaskapel Vleuten zorgt voor sfeer en passende muziek bij de liederen van jeugdkoor De Bavonootjes en het Bravissimokoor. Diaken Frank van Rooijen zal weer een feestelijke preek houden. Prins Dagobert XLVIII is er klaar voor.

Thema van de Woord- en Gebedsviering is: "Schijn een lichie op mij..." Carnavalsvierders herkennen hierin een oud feestliedje, maar het is ook een knipoog naar het evangelie van die zondag. Hierin roept Jezus zijn leerlingen op hun licht te laten stralen voor het oog van de mensen. Tijdens de viering worden de kinderen uitgenodigd naar de Bavohof te gaan voor een apart programma (kinderwoorddienst). Aan het eind van de viering sluiten zij weer aan. De allerkleinsten zijn welkom in de crêche. Ouders die hier gebruik van maken kunnen hun kind voor de viering bij de Bavohof brengen. En voor wie verkleed naar de kerk wil komen: Graag!
Vorig jaar viel de carnavalsmis in het weekend waarin we te maken hadden met coronamaatregelen. Hopelijk zijn er dit jaar geen belemmeringen meer om - zoals dat hoort – de carnavalsmis weer in een bomvolle kerk te vieren. Kom dus! Na afloop is ieder uitgenodigd om nog even een kopje koffie te blijven drinken, aangeboden door de kerkcommissie van de Sint-Bavo.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top