R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Beste mensen,

Op 30 november 2022 heb ik u ge├»nformeerd dat ik na 5 maanden ziekteverlof mijn werkzaamheden rustig aan weer ga oppakken: wat ik al wel ga doen en wat voorlopig nog niet. 

Ik merk nu dat dit toch vragen oproept, met name over de catechese bij de sacramenten. In de afgelopen maanden hebben pastoraal werksters Marion Korenromp en Hedwig Mensink deze taken, tijdelijk, van mij overgenomen. Zij zijn in lijn met gesprekken die wij in het pastoraal team hadden voor mijn ziekteverlof ook al gestart met enkele vernieuwingen met name van de doopvoorbereiding en de vormselvoorbereiding. Veel dank en waardering hiervoor. 

Uit de reacties die ik krijg op mijn brief van 30 november jl. maak ik op dat men denkt dat deze taken weer naar mij terug zullen gaan. Dit is geenszins mijn bedoeling.

Vanaf nu zijn Marion Korenromp en Hedwig Mensink naast hun andere taken volledig verantwoordelijk voor de sacramenten catechese. Dat betekent dat werkgroepen doopvoorbereiding, eerste communie, vormsel en huwelijk, met hen contact op kunnen nemen over:

  • Planning van hun activiteiten.
  • Directe uitvoering: geven van ouderavonden, lessen aan kinderen en ouders en andere inhoudelijke bijdrages.
  • Uit de bijeenkomsten voortvloeiend pastoraat.
  • (Organisatie van) de scholing van vrijwilligers.

Daarnaast zullen zij op eigen initiatief werkgroepen bij elkaar roepen voor overleg over bijvoorbeeld:

  • Te gebruiken catechetische methodes. 
  • Herstructurering binnen het geheel van de parochie, door bijv. teruglopend aantal deelnemers en/of vrijwilligers.

De taak van de priester / voorganger die de sacramenten toedient, zal zich concentreren op de kennismaking met degenen die het sacrament ontvangen en de liturgische vormgeving van de betreffende vieringen. In het pastoraal team zal worden bepaald wie namens het team deelnemen aan deze vieringen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge├»nformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Harry van der Vegt

12 december 2022

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top