R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Op 12 november is in Nijmegen pastor Jan Böhmer overleden. Hij was in 1976-1981 pastoor van onze Sint-Bavoparochie.
Hij werd geboren in een boerengezin in Duiven op 17 november 1928. Na zijn priesterwijding in 1954 werd hij kapelaan in Houten en De Bilt en studeerde hij musicologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Zijn belangstelling voor muziek zat er al vroeg in. Jarenlang was hij leraar aan het kleinseminarie in Apeldoorn en heeft hij toekomstige priesters gevormd en ingewijd in de liturgische muziek. Na enige jaren als pastor in Zuilen te hebben gewerkt werd hij op 20 maart 1976 benoemd tot pastoor van Harmelen. Ook hier zag hij kansen om aandacht te geven aan de muziek, jonge parochianen te enthousiasmeren voor het orgelspel. Ik herinner me dat ik op de lagere school (de Notenbalk) ook nog muziekles van hem heb gehad. Bij zijn werkzaamheden in de parochie kreeg hij assistentie van pater Klomp.
Pastoor Böhmer wordt omschreven als (ik citeer) "een oprecht en beminnelijk mens, serieus van aard, die wel van humor hield maar altijd gericht was op de inhoud. Met zijn studieuze aard hield hij ervan zaken goed te analyseren. Hij was bescheiden, maar liet ook niet over zich heen lopen." 
Op 20 september 1981 maakte zijn benoeming tot pastoor in Aalten een einde aan zijn pastoraat in Harmelen. Later zou hij nog pastoor worden in Wageningen en Haalderen. In 1997 ging hij met emeritaat  en verhuisde hij met zijn huisgenote Ria Veldman naar Wijchen. De kerkmuziek behield zijn passie, al liet helaas zijn gezichtsvermogen hem uiteindelijk in de steek. In 2018 ging hij wonen in verzorgingstehuis Aqua Viva in Nijmegen waar hij, nog altijd helder van geest, overleed. Op 19 november wordt hij in Wijchen begraven.
Wij zullen hem als Bavogemeenschap in onze gebeden gedenken. Moge hij ruste in vrede.

Frank van Rooijen,
diaken

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top