R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

plusVoor de zomervakantie kon u in zowel de PLUS als in de net geopende COOP coop 180x59sparen voor een boodschappenpakket.

Zegels die u zelf niet gebruikte konden voor Caritas bij de PLUS en/of de Bavohof afgeleverd worden. Ook leden van de NH kerk en de Open Poort spaarden enthousiast mee.

Samen met oproepen in de Bavo-nieuwsbrief en op Facebook leverde dat zó veel zegeltjes op dat er meer dan 100(!) boodschappenpakketten uitgedeeld konden worden aan mensen in Harmelen, die ze héél goed konden gebruiken.
Een deel van de pakketten is naar de Voedselbank in Woerden gegaan. U kunt zich wellicht voorstellen wat een verrassing het is als er iemand van een kerk (waar je zelf niet naartoe gaat) voor de deur staat met een boodschappenpakket, als je zelf niet genoeg te besteden hebt om een zegelkaart vol te krijgen.

Er waren verschillende Harmelense mensen met een laag inkomen die hun eigen zegeltjes bij de Bavohof hadden ingeleverd, in de hoop dat zij er een boodschappenpakket voor terug zouden krijgen. Al met al was het een hartverwarmende actie waarbij heel veel Harmelenaren zich van hun beste kant hebben laten zien door hun zegeltjes af te staan.

Hartelijke groet namens de Caritas-werkgroep,

Toos van Soest

2e kwartaal 2019collectes

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 4.019,54 opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 303,50 vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collectes zijn:
22-04 Fonds priesteropleidingen € 260,95
13-05 Nederlandse missionarissen € 252,92
26-06 MOV € 178,45

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

inrichtenkerkplein IMG 20190822 122034Al bijna een jaar geleden is melding gemaakt van de plannen voor het inrichten van de tuin, het aanbrengen van bestrating voor de kerk en het aanleggen van een parkeerterrein. Over het parkeerterrein zullen wij u op een ander moment nader informeren.

Door de kerk- en onderhoudscommissie zijn de wensen en de ideeën vertaald naar een uitgewerkt plan.
Er is een begroting gemaakt, goedkeuring aangevraagd (en ook gekregen) om het straatwerk voor en rechts en links van de kerk aan te pakken.

De bestaande betontegels rond de kerk en de grindtegels in het pad naar het mortuarium worden verwijderd en afgevoerd. Het pad vanaf het zijportaal naar de Ambachtsheerelaan komt te vervallen en wordt aan de tuin toegevoegd.

Europese topstukken herenigd in Museum Catharijneconvent15. Vleugel van een tabernakel ca. 1250. Oslo National Museum of Cultural History

Hoe eensgezind Europa in de hoge middeleeuwen was, toont Museum Catharijneconvent dit najaar in de expositie ‘North & South. Europese topstukken herenigd’.

“Zowel in het uiterste noorden als in het uiterste zuiden van Europa blijken nog middeleeuwse werken van ongekende kwaliteit bewaard gebleven die ondanks hun mijlenverre afstand opvallend veel op elkaar lijken,” aldus het museum. Voor deze tentoonstelling reizen zeldzame kunstwerken uit de periode 1100-1350 eenmalig vanuit Catalonië (Spanje) en Noorwegen naar Utrecht, waar bezoekers van 25 oktober 2019 t/m 26 januari 2020 “kunnen genieten van hun verrassende schoonheid én de vele stilistische overeenkomsten.”

mariakaarsTraditiegetrouw worden er in de maand oktober 2019 Mariavieringen gehouden op alle woensdagen in de Bavo-kerk.

U bent van harte welkom om 9.00 uur. 

Na afloop van de viering drinken we koffie/thee in de Bavohof.

In de kapel van huize Gaza wordt in deze Mariamaand het rozenkransgebed gebeden op alle woensdagen. Aanvang 19.00 uur. Ook hier bent u van harte welkom.

vakantieVakantieperiode


In verband met de zomervakantie is het secretariaat in de Bavohof van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus alleen geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is de deur dus op slot.

Misintenties kunt u via e-mail opgeven. U kunt uw verzoek ook in de brievenbus deponeren.
ziekenouderendagOp donderdag 19 september 2019 wordt er weer een zieken- en ouderendag georganiseerd. De dag begint om 10.30 uur met een eucharistieviering in onze Bavo-kerk, waarin pastor Zygfryd Nowara voorgaat.

Zij, die voorgaande jaren aanwezig waren, krijgen ook dit jaar persoonlijk een uitnodiging om onze gast te zijn.

Parochianen, die (nog) niet door hun wijkcontactpersoon zijn benaderd maar die wel graag willen deelnemen aan deze dag, kunnen contact opnemen met Coby Vianen, tel. (0348) 44 18 72.

Wij hopen u deze dag te ontmoeten.

Namens de werkgroep Wijkopbouw,

Ineke Hakkennes
bonifatiusRuim 1.300 jaar geleden kwam de later wereldberoemd geworden monnik Bonifatius, na zijn eerste reis in 716, terug in regio Dorestad-Utrecht, nu om te blijven. Dit historische feit wordt in Wijk bij Duurstede (parochie Paus Johannes XXIII) herdacht met lezingen, vieringen en muzikale workshops.

Op 7 september verzorgt prof. dr. Anton Vernooij (voor onze geloofsgemeenschap zeker geen onbekende!) tijdens het festival ‘Kleurrijk Uit in Wijk’ in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede van 16.00-17.00 uur de vrij toegankelijke Bonifatiuslezing, getiteld ‘Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen’. Dr. Vernooij is emeritus hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit van Tilburg. Zijn lezing zal een half uur duren, daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

wapenaartsbisdomIn het Aartsbisdom Utrecht start op de eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een Jaar van de Eucharistie’ dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Klik hier om deze pastorale brief te lezen.

Tegelen - Passiespelen

In 2020 (van 10 mei t/m 13 september) worden voor de 21e keer de Passiespelen in Tegelen georganiseerd. Klik op onderstaand plaatje.

Bij de presentatie van decor en kostuums van de Passiespelen 2020 op zondag 16 juni jl. zinderde het in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het nieuwe decor en de kostuums beloven een heel nieuw beeld van het Passiespel: klik hier.

In het najaar start de verkoop van tickets: klik hier. Voor een beeldimpressie van de spelen in 2015 klik hier.

passiespelen2020
In zijn nieuwjaarstoespraak 2019 kondigde onze voorzitter het herstel van de glas-in-loodramen in de zuidgevel aan. Daarna bleef het 4 maanden stil over het herstel.

Achter de schermen is er echter stevig doorgewerkt aan de voorbereiding. Er is goedkeuring van het Aartsbisdom aangevraagd en op 15 april gekregen.

Het eerste deel van de subsidiebijdrage van de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) is al ontvangen. De aanbesteding van de herstelwerkzaamheden is geweest en op 22 maart zijn de offertes ontvangen. De laagste inschrijving paste binnen de begroting. Dit maakte het mogelijk, dat er snel een opdracht verstrekt kon worden.

KevelaerDe Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2019 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is woensdag 28 augustus rond 8.00 uur. De kosten bedragen € 50,- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer. 

Er zijn al weer aanmeldingen binnen. U kunt zich opgeven bij Jo van der Hulst (tel. 0348) 44 40 61 als u ook mee wilt. Doe dat dan voor 8 augustus, dan kan zij hotelkamers reserveren.
wapenaartsbisdomHet rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (Dorpsstraat 1, parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht; in 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Zo organiseert de werkgroep Bedevaarten van de parochie Z. Titus Brandsma (waartoe Renkum behoort) ook in 2019 weer een aantal bedevaarten.

kathedralekoorutrechtIn 2019 is het jubileum van 150 jaar koormuziek in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. In deze stad werd in 1869 het koor Sint Gregorius Magnus opgericht om de erediensten in de kathedraal muzikaal op niveau vorm te geven. “Passende scholing van nieuwe zangers kreeg daarom vanaf het begin bijzondere aandacht,” vertelt dirigent Gerard Beemster.

Het Kathedrale Koor telt ongeveer 80 vaste zangers, met zo’n 25 middelbare scholieren en 40 kinderen uit groep 7 & 8 van de Kathedrale Koorschool. Ook heeft het koor geschoolde projectzangers die regelmatig meezingen. De Koorschool biedt muzikale en vocale vorming in brede zin met extra uren koorvorming en repertoirestudie door de dirigent van het Kathedrale Koor.

Omdat het koor met zijn liturgische taak alleen kerkgangers bereikt, wil het Kathedrale Koor in zijn jubileumjaar de verbinding aangaan met inwoners en bezoekers van Utrecht. Daartoe is een gevarieerd programma samengesteld, met als motto ‘een Cadeau aan de Stad’. “We treden op diverse plaatsen op, met repertoire van vroeger en nu, werelds en kerkelijk, voor jong en oud, samen met Utrechtse culturele organisaties,” aldus Beemster.

Voor het jubileumprogramma klik hier.

Meer informatie: www.kathedralekoorutrecht.nl.

pastoorVdrVegt Dsc 2647Onder de titel Vegtpraat brengt pastoor Van der Vegt u op de hoogte over wat hem bezig houdt.

De laatst verschenen editie kunt u lezen als u hier klikt.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2019.

avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Zoals u weet wordt uw privacy binnen onze parochie/in onze geloofsgemeenschap gewaarborgd. Er wordt uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan.
Er is wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Deze AVG-regels zijn nu zichtbaar op de website op de laatste regel van iedere pagina.
gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top