R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Diaken in de klas

Ieder jaar worden de Sint-Bavoschool en De Notenbalk bezocht door diaken Frank van Rooijen. Hij verzorgt dan in de groepen 5, 6, 7 en 8 een les in de klas. In de jongere groep staat altijd een bezoek aan de kerk op het programma. Nadat het vorig jaar niet door kon gaan vanwege de corona, is de draad recent weer opgepakt. Waar het bezoek aan beide scholen dit jaar kort voor Hemelvaart en Pinksteren was ingepland, stonden de lessen in het teken van Pinksteren. Eerst werd stilgestaan bij de bijbelverhalen die passen bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In sneltreinvaart werd het geheugen opgefrist (en voor sommigen was het ook wel nieuw). Een verhaal van 2000 jaar geleden: Jezus maakt mensen warm voor de blijde boodschap, de droom van God van een mooie wereld, van vrede voor iedereen. En zijn leerlingen krijgen "hulp van Boven" - van de heilige Geest - om het werk van Jezus voort te zetten. De kinderen luisterden aandachtig. Maar spannender is de vraag of de mensen ook nu nog die "hulp van Boven" ervaren. Zou het zo kunnen zijn dat God nog steeds met ons mensen bezig is? Aan de hand van foto's van de gebeurtenissen in de Oekraïne of van kinderen die ruzie maken bespraken we wat dat ons doet. Vingers gingen in de lucht: kinderen vonden het niet goed wat er gebeurt, vonden het zielig, bedachten dat mensen geholpen moeten worden of dat je een ruzie altijd weer goed moet maken, ook al is dat soms moeilijk. In iedere klas ging het gesprek weer wat anders. We zien niet wat er gebeurt tussen hemel en aarde, maar soms kun je het wel bevroeden als mensen voelen dat ze iets moeten doen voor een betere wereld. Ook al zit je zelf niet bij de kerk, want ja: Gods Geest waait overal.

Frank van Rooijen
Beste Parochianenvoorzitterparochiebestuur Dsc 2647

Helaas moeten wij u mededelen dat pastoor Van der Vegt ons het volgende heeft laten weten:

“Ik moet jullie meedelen dat ik op dringend advies van mijn huisarts met ingang van maandag 23 mei 16.00 uur voor onbepaalde tijd mijn werkzaamheden zal neerleggen.”

Het parochiebestuur heeft n.a.v. dit bericht uiteraard overleg met pastoor Van der Vegt gehad. Wij zijn erg geschrokken en zullen hem waar mogelijk steunen.

Het parochiebestuur zal alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de continuïteit, voor zover dit binnen ons verantwoordelijkheid ligt, te waarborgen
Wij verzoeken pastoor Van der Vegt de tijd en rust te geven om aan zijn herstel te werken.

Namens het parochiebestuur
Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter
Armand Höppener, secretaris

Vacature binnen werkgroep Gezinsvieringgezinsviering2

In principe worden er (inclusief Kerst) zes gezinsvieringen in een jaar gehouden.

De werkgroep Gezinsviering, bestaande uit drie leden, bereidt samen met diaken Frank van Rooijen deze vieringen voor. Bel hem gerust voor vragen: tel. (0348) 44 45 68.

Wat wordt er van je verwacht?
Als lid van de werkgroep is er voor elke viering een bespreking in de Bavohof, waarin de liturgie in elkaar wordt gezet.
Met de Bavoschool en Notenbalk wordt contact opgenomen voor een passende kerkversiering (tekeningen kinderen). In totaal gaat het dus om 5 à 6 vergaderingen in een jaar.
Om beurten gaan leden van de werkgroep mee voor in de viering, d.w.z. dat zij lector zijn. Wie dit liever niet doet, kan dit achterwege laten.
Er worden steeds meer vrijwilligers gezocht in onze Bavo-geloofsgemeenschap en binnen onze parochie.vrijwilligersgezocht

Door op onderstaande links te klikken kunt u de vacaturetekst lezen van taken, die op dit moment open staan:
  1. wijkcontactpersoon wijk 9A - werkgroep Wijkopbouw
  2. redactieleden BIJBavo/BIJeen (pagina 7 - BIJBavo 16-10-2021)
  3. organist Caeciliakoor (pagina 7 - BIJBavo 16-10-2021)
  4. vervanging vertrekkend lid werkgroep Eerste H. Communie
  5. vrijwilligers Repair Café Harmelen (3e zaterdag van iedere maand van 10.00 - 12.00 uur - excl. juli en augustus)
  6. lid van de werkgroep Gezinsviering
Door de coronacrisis werden de vieringen vanuit de Bavo-kerk op vrij grote schaal thuis meegevierd. Het zorgde er ook voor, dat de waarde van 'de geestelijke communie' weer her en der werd benadrukt, nu het fysiek niet mogelijk was de communie te ontvangen.Pyxis communiedoosje
Een mooi gebed benadrukt dat je - in het verlangen om mee te doen aan de eucharistie - ook de verbondenheid met Jezus mag vinden. Dat neemt niet weg dat de kerk ook de traditie kent om de communie te brengen bij zieken en anderen, die niet ter kerke kunnen komen. We merkten dat er soms een zekere schroom is om die behoefte ter sprake te brengen bij kinderen of mede-parochianen.

Dat is nergens voor nodig.

Om de drempel wat lager te maken hebben wij dankzij een financiële bijdrage van onze Caritas een aantal pyxis gekocht. Dat zijn bewaardoosjes waarmee een geconsacreerde hostie vanuit de kerk meegenomen kan worden naar het huis van de thuisgebleven mede-gelovige.
Het is vanzelfsprekend dat dit met eerbied gebeurt. De pyxis worden (desgewenst langdurig) uitgeleend via de Bavohof aan kerkgangers, die de ziekencommunie willen uitreiken. Dat moet dan wel direct uit de kerk gebeuren. Voor degene thuis, die wellicht de viering via de website of tv heeft gevolgd, is er dan eerst gelegenheid de communie te ontvangen met een kort moment van gebed. Het praatje over het weer komt daarna. Degenen, die niet iemand kennen om de communie te brengen, kunnen zich ook melden bij de Bavohof. Het moet toch lukken om u dan te helpen.

Frank van Rooijen,
diaken

repaircafeIn Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Maar er zijn ook mensen, die deze praktische kennis nog wel bezitten.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, die draaien om (samen) repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een gratis kop koffie of thee (een vrijwillige bijdrage mag ook!). Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. 

logowijkopbouwEr is nog één vacature binnen onze vrijwilligersgroep: 
- wijk 9A - Nassaupark, Oranjepark.
Als u er wat voor voelt om onze geloofsgemeenschap in deze wijk te vertegenwoordigen, neem dan contact op met Ineke Hakkennes, tel. (0348) 56 09 30.

Wat wordt er van u verwacht?
De contactpersoon van een wijk brengt een welkomstbezoek aan nieuwe leden van onze Bavo-gemeenschap. Tevens besteedt zij/hij namens de gemeenschap aandacht aan geboorte, huwelijk, jubileum, communie, vormsel of een andere feestelijke gelegenheid.

Op verzoek of op eigen initiatief van de wijkcontactpersoon, bezoekt hij/zij langdurige zieken en nabestaanden. Ook komt hij/zij langs bij 75, 80-jarigen en ouder, met een verjaardagsroos.

U bezorgt jaarlijks een kerstkaart en de brief van de Kerkbalans namens de Bavo-geloofsgemeenschap.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

1e kwartaal 2022

De collectes bij de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 1e kwartaal van 2022 € 2206,29 opgebracht.
In de kapel Huize Gaza waren ook in dit kwartaal geen vieringen. Er zijn daar dan ook geen opbrengsten te melden.

De opbrengst van de extra collectes waren:
30-01 Mensen in nood € 138,23
06-03 Hulp aan Oekraïne € 450,-

De bedragen zijn inclusief de digitale opbrengsten via GIVT. Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

4e kwartaal 2021

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4e kwartaal van 2021 € 2.779,- opgebracht.
In de kapel Huize Gaza waren ook in dit kwartaal geen vieringen.

T.b.v. de livestream is € 37,62 gedoneerd.

De opbrengsten van de overige collectes waren:
24-10 Wereld Missiedag € 210,25
07-11 Oecumene € 102,-
28-11 en 12-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 124,81
05-12 en 19-12 Solidaridad € 297,32
25-12 kerstcollecte t.b.v. gezamenlijk doel PCI en diaconie van de 3 Harmelense kerken € 172,82

De bedragen welke digitaal via Gift zijn ontvangen zijn bij de betreffende doelen meegeteld.
Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven.

3e kwartaal 2021

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 3e kwartaal van 2021  € 1.703,- opgebracht.

De opbrengsten van de extra- en deurcollectes was op: 
11-07 Inloophuis Woerden € 100,-
29-08 MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 210,95
05-09 PCI (3 gezamenlijke kerken Harmelen) € 162,05
12-09 Zonnebloem, Harmelen € 158,50
16-09 PAX (vredeswerk) € 129,40

In de kapel Huize Gaza zijn geen vieringen geweest. 

Goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven!

2e kwartaal 2021

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 2e kwartaal van 2021 € 1.342,55 opgebracht.                                                                                                                          

In de kapel van Huize Gaza zijn nog steeds geen vieringen en missen daardoor ook de zonodige opbrengsten.

De opbrengst van de extra collectes was op: 
18-04 PCI € 49,25
25-04 Fonds priesteropleidingen € 58,10
16-05 Nederlandse missionarissen  € 63,95
20-06 MOV € 78,45.

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

weetjes*** Nieuwe invulling van deze pagina (in ontwikkeling) ***
De datum voor het onderwerp is de datum van de start van de activiteit.
Als de link anders gekleurd is dan zwart, klik er dan op voor meer info.


Doorlopende activiteiten
04-03-2022 Bedevaarten Maria van Renkum (24-04-2022 t/m 23-10-2022)

30-09-2022 Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop. (30-09-2022 t/m 10-03-2023)
14-10-2022 Wereldjongerendagenkruis op pad door Nederland (14-10-2022 t/m 06-11-2022)

Oktober 2022
14-10-2022 Verkoop MOV rond de Oogstdankdag (14 t/m 16-10-2022)
23-10-2022 Themaviering rond Maria, aanvang 10.00 uur.
29-10-2022 Open ochtend Logeerhuis Bredius

November 2022
07-11-2022 Scripto Divina
26-11-2022 Open ochtend Logeerhuis Bredius

December 2022
18-12-2022 Kerstspecial in de Bavokerk m.m.v. de Bazuin en Harto.
28-12-2022 Top 2000 uitvoering in de Bavokerk.

===================

Planning 2023
- 5 februari - Carnavalsmis, iedereen is uitgenodigd deze viering bij te wonen.
- 1 april - Jesus Christ Superstar. Ook u kunt meedoen aan deze uitvoering.
- 26 april - Bedevaaarten naar Lourdes. (26-04-2023 t/m 06-05-2023)
- 25 juni - Buitenviering. Een mooie manier om de zomer in te gaan.

Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2022.
avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Zoals u weet wordt uw privacy binnen onze parochie/in onze geloofsgemeenschap gewaarborgd. Er wordt uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan.
Er is wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Deze AVG-regels zijn nu zichtbaar op de website op de laatste regel van iedere pagina.
gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top