R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

gebodsbord 15 meter afstand houden verplichtVanuit de kerkcommissie en de pastoraatgroep zijn we al enige tijd bezig, hoe wij ons kunnen voorbereiden op de 1.5 meter in de Bavo-kerk.

Daar ligt voor ons allemaal een mooie uitdaging. Van belang is het protocol dat opgesteld is door de ‘branche’ zoals dat door de overheid wordt genoemd.

kooropstellingTijdens het overleg in de kerkcommissie en in de pastoraatsgroep is vastgesteld, dat we tot 1 juli doorgaan met de huidige opzet van de vieringen zonder bezoekers. Vanaf 1 juli zullen maximaal 100 bezoekers de vieringen mogen bijwonen. In de kerk is alvast een proefopstelling gemaakt.

De maatregelen die deze week besproken zijn, volgen de lijn van de overheid en van de deze week ontvangen informatie. Die zijn ook terug te vinden in de richtlijnen, zoals die door de bisschoppen zijn vastgesteld: klik hier.

In de komende tijd zullen wij de plannen concreet uitwerken en toetsen bij degenen, die op onderdelen betrokken zijn bij de vieringen en de voorbereidingen.

Wij vragen om dit algemene protocol (klik hier) te lezen en verder even af te wachten, hoe ons lokale protocol er uit gaat zien.

De kerkcommissie/pastoraatgroep
lege kerk1In onze Bavokerk worden nog iedere week zondagsvieringen gehouden, ook al is het niet mogelijk die te bezoeken. De vieringen worden vanuit huis goed beluisterd. Aan diaken Frank van Rooijen vroegen we hoe het nu is om voor te gaan in een lege kerk.

Door de Corona-maatregelen kunnen er geen kerkvieringen plaatsvinden. Hoe is dat?
Het is een heel bijzondere gewaarwording, voorgaan in een lege kerk. Ik weet nog goed dat ik bij de begroeting tijdens mijn eerste gebedsviering in Coronatijd de kerk inkeek, mensen welkom heette en naar allemaal lege banken zat te kijken. De leegte! Tegelijkertijd bedacht ik me dat mensen thuis hadden uitgekeken naar woorden van bemoediging uit de ons zo vertrouwde Bavokerk.
We hadden het toen al even helemaal zonder kerkvieringen moeten doen. Nu hoorden zij langs digitale weg aan het begin van de viering de bel gaan. Die bekende bel: we gaan beginnen.

Overzicht

Overziet u alles nog? 15 meterHebt u nog het gevoel dat uw stem ertoe doet?
Velen spreken, velen discussiëren.
Velen zijn te zien op de beeldbuis, achter een bureau op de gepaste 1½ meter.
De informatiestroom is zó groot, dat ik er bijna onder bezwijk.
Ik zeg het maar eerlijk: veel kan ik niet meer aanzien en aanhoren.

Ik zou ons allen een vraag willen stelle
n.

mariakapelDat u onze kapel bezoekt vinden wij heel fijn.

Iedereen heeft soms even een moment nodig om in gebed te kunnen gaan.15 meter

Of om een kaarsje bij Maria op te steken. Juist nu er geen vieringen mogelijk zijn. Zoals het er nu naar uitziet, blijft dat zo tot en met Pinksteren.

Ook in deze kapel is het de bedoeling, dat u afstand houdt tot de andere bezoekers en zich aan de afgesproken maatregelen houdt.

Wij wensen u en uw naasten Gods zegen toe.

Met vriendelijke groet,

De kerkcommissie en de pastoraatgroep

coronavirusIn dit document worden frequent updates geplaatst in verband met het coronavirus. De meest recente update staat bovenaan. Als een geplaatste update niet meer actueel is, wordt deze verwijderd.

Uitzending TV-Mis op 7 juni vanuit Baarn (geplaatst 6-6-2020)
De wekelijkse Eucharistieviering op tv komt zondag 7 juni vanuit de H. Nicolaaskerk te Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Deze dag wordt het Feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd. Celebrant is pastoor Joachim Skiba; de live uitzending is vanaf 10.00 uur te zien op NPO 2. Voorafgaand aan de H. Mis zendt KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit (klik hier).

Repair Café ook in juni afgelast (geplaatst 6-6-2020)
Ook op 20 juni 2020 vindt geen openstelling van het Repair Café plaats in verband met het coronavirus. Op 19 september 2020 - onder voorbehoud - staan vrijwilligers weer voor u klaar in de Bavohof.

Luisteraars kerkdienstgemist.nl (geplaatst 4-6-2020)
Als u wilt weten, hoeveel luisteraars (live en niet-live) er afgelopen weken via internet waren verbonden met de Bavo-kerk, kunt u hier klikken.

Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes (geplaatst 31-5-2020)
Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk tijdig te starten met de voorbereiding van de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes, die voor april-mei 2021 stond gepland. Dit meldde de digitale Nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht op 27 mei verstuurde. Het uitstel wil echter niet zeggen dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht in 2021 geen bedevaarten naar Lourdes worden gehouden, benadrukt de diocesane werkgroep bedevaarten. “We gaan in nauwe samenwerking met bedevaartorganisatie VNB kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar kleinschaliger naar Lourdes te pelgrimeren vanuit het aartsbisdom,” aldus mgr. Woorts, voorzitter van de werkgroep bedevaarten. Klik hier.

Katholiekleven.nl kijkt achter de schermen (geplaatst 31-5-2020)
In een nieuwe video op katholiekleven.nl wordt een kijkje genomen achter de schermen van de tv-mis zoals die iedere zondagochtend door KRO-NCRV wordt uitgezonden op NPO2. Katholiekleven.nl ging met de tv-ploeg mee naar de Nicolaasbasiliek in Amsterdam en registreerde wat er achter de schermen zoal gebeurde: klik hier.

Pelgrimstocht naar 2021 (geplaatst 30-5-2020)
Vanwege het coronavirus is de pelgrimstocht, georganiseerd door Vastenactie, weer verschoven. Ditmaal naar het voorjaar van 2021 (klik hier).

Bijeenkomst voor jonggehuwden afgelast (geplaatst 30-5-2020)
De bijeenkomst voor jonggehuwden, die op 5 juli zou worden gehouden, is afgelast vanwege het coronavirus (klik hier).

Protocol ten behoeve van publieke vieringen (geplaatst 27-5-2020)
In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Klik hier voor het protocol.

Vieringen weer 'gewoon'? (geplaatst 21-5-2020)
De voorzitter van de kerkcommissie is belast met het concreet invullen van een lokatie-protocol met als doel dat we als parochianen weer naar onze vertrouwde Bavo-kerk kunnen: klik hier.

Pastoraal Team is er voor jou
Wil je even rustig praten, je zorgen delen, wellicht samen bidden. Ook nu, juist nu, willen we er als Pastoraal Team voor je zijn. We worden al heel veel gebeld. Wil ook jij met één van ons praten? We zijn in ieder geval bereikbaar van 9.00-17.00 uur op de volgende dagen:
- maandag en dinsdag pastoraal werkster Hedwig Mensink - 06 20 98 07 48
- woensdag en vrijdag pastoraal werkster Marion Korenromp - 06 23 87 54 99
donderdag en vrijdag pastor Nowara - 06 28 47 86 36
zaterdag en zondag pastoor Van der Vegt - 06 24 16 30 35

Bavo-secretariaat (geplaatst 18-3-2020)
Het Bavo-secretariaat is per 18 maart gesloten. Er is dus ook geen koffie drinken. Het secretariaat is alleen per e-mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als Bavo-geloofsgemeenschap zijn we er niet alleen voor onszelf. We willen ons ook graag inzetten voor anderen. 24uurvanwoerden
Dat is immers wat het evangelie van ons vraagt. De werkgroep Vitaliteit ziet een mooie uitdaging in het deelnemen aan:

De 24 uur van Woerden

Dit is een groots opgezette wandelestafette in stadspark Molenvliet in Woerden (klik hier voor de site).

Leven met kanker 

Mensen met kanker hebben steun nodig. Ook onze steun! Laat zien dat zij er niet alleen voor staan. Kanker heb je niet alleen.

De opbrengst gaat dit jaar dus naar twee projecten:

  • Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden (klik hier voor website)
  • Onderzoek naar de behandeling van leukemie bij kinderen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht (klik hier voor de website)

Wat, waar en hoe?

Om te laten zien dat mensen die leven met kanker er niet alleen voor staan, wandelen enthousiaste deelnemers 24 uur lang in estafettevorm door stadspark Molenvliet in Woerden. Woerden maakt er echt een feest van (zie later in de Woerdense Courant): eettentjes, artiesten, loterij en een knallende afsluiting op zaterdag. Heel indrukwekkend is de heldenronde op vrijdagavond om 22.00 uur: langs de hele route worden dan gedenklichten geplaatst, met daarop de namen van je helden: iemand die jou inspireert, iemand die vecht tegen kanker, iemand die aan kanker overleden is, iemand die je wilt eren, iemand die je wilt gedenken...

Als Bavo-gemeenschap doen we graag mee. We hopen dat veel enthousiaste Bavo-deelnemers zullen meelopen. Iedereen (jong of oud, parochiaan of niet) kan deelnemen en zich voor minimaal € 10,-- inschrijven om minimaal één uur mee te lopen in de estafette, maar vaker en langer mag ook (voor elk uur dat je wandelt dus € 10,--).
De tocht begint vrijdag 15 mei om 17.00 uur en eindigt zaterdag 16 mei om 17.00 uur.

Gelezen op de website De 24 uur van Woerden

Door alle maatregelen rondom de coronacrisis zijn ook wij genoodzaakt ons mooie event te verplaatsen.
De nieuwe data zijn 28 en 29 mei 2021
.

Wij doen mee als Bavo-gemeenschap. De bedoeling is dat er elk uur van de dag en de nacht zoveel mogelijk mensen meelopen, minimaal 48 mensen uit onze Bavo-groep. Dat moet toch lukken met de Bavo!

Bij het startpunt geef je na het uur het stokje door aan de volgende wandelaar(s). De teamcaptain is André Severs, geassisteerd door Sjaak Gresnigt.

Je kunt je natuurlijk ook laten sponseren. En als je niet kunt meelopen, kun je toch de goede doelen en de deelnemers steunen door een bedrag over te maken op onderstaand banknummer. Laat het motto zijn:

Opgeven bij André Severs, bij Sjaak Gresnigt of telefonisch: 06 - 11 00 48 56.
Daarbij vermelden: je naam of de namen en het uur of de uren waarvoor je wilt inschrijven. Bij Sjaak kun je ook terecht voor een licht dat jezelf kunt beschilderen voor jouw held in de Heldenronde.
Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op: NL85RABO0325310238 t.n.v. AJM Severs. Daarbij vermelden: naam en of het is voor deelname of sponsering.

sjaakandre2020
You’ll never walk alone...
kevelaer1
--- Vanwege het coronavirus is de bedevaart afgelast: klik hier ---

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2020 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

“We gaan samen op weg met plebaan J. Boogers (pastoor van de samenwerkende katholieke parochies in de stad Utrecht), die benoemd is tot directeur van onze bedevaart. Dit jaar zal opnieuw hulpbisschop mgr. Th. Hoogenboom onze bedevaart begeleiden,” zo laat de Broederschap weten.

Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is woensdag 26 augustus rond 8.00 uur. De kosten bedragen € 55,- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

Het is ook mogelijk om één dag mee te gaan: woensdagavond vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor deze ééndaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 65,- per persoon.

Evenals vorige jaren wordt er bovendien een fietsbedevaart georganiseerd.

Pelgrims kunnen zich opgeven bij Jo van der Hulst, broedermeester in onze Bavo-geloofsgemeenschap, Eikenlaan 9, tel. (0348) 44 40 61.
Museum Catharijneconvent presenteert van 28 februari t/m 23 augustus 2020 een tentoonstelling waarin wonderen centraal staan. Wonderen zijn van alle tijden, culturen en religies en spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Ook kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren. Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt om hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramović, voor deze tentoonstelling heeft het museum werken uit nationale en internationale collecties samengebracht.

wapenaartsbisdomDe pastorale brief (klik hier) bij gelegenheid van het jaar van de Eucharistie heeft als titel: “De Eucharistie (weer) herbeleven als een kloppend hart van het geloofsleven”. In de brief kondigt de aartsbisschop onder meer het plan aan om paal en perk te stellen aan woord- en communievieringen.

De kardinaal raadt gelovigen aan om vanwege de zondagsplicht naar een andere kerk te gaan waar wel een eucharistieviering is. In onze parochie van de H. Drie-eenheid is de Nicolaasbasiliek in IJsselstein als eucharistisch centrum aangewezen. Daar is elke zondag een eucharistieviering. 

pelgrimstochtBezinning, goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn vastenactieonlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie. 
In 2020 gaat de tocht voor de 10e maal van start, dit keer in Friesland.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus moest de tocht 2x worden uitgesteld. De nieuwe datum is nu 25, 27 en 27 maart 2021.

Het dagelijkse vertrek- en aankomstpunt is het Karmelklooster in het Friese Drachten, vandaar de titel ‘Klooster klunen’. Het voormalige klooster is tegenwoordig een plaats van ontmoeting en inspiratie. Deelnemers, die meerdere dagen meelopen, kunnen overnachten in een van de vroegere kloostercellen.

De pelgrimstocht bestaat uit drie wandelingen van ongeveer twintig kilometer, steeds door een ander type landschap. Ook de avonden kennen een gevarieerd programma. Op donderdagavond horen we meer over het ontstaan van kloosters in Drachten. En op vrijdagavond is er een lezing over de Karmeliet Titus Brandsma.

Praktische Informatie
U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie drie dagen wil meelopen, kan gebruik maken van een overnachtingsmogelijkheid in het Karmelklooster in Drachten. De kosten voor een arrangement van vier nachten (woensdag tot zondag) inclusief alle maaltijden bedragen € 295,-. Er zijn ook eenpersoonskamers beschikbaar. Voor een impressie van de accommodatie: kijk op www.karmelklooster.nl.

Eén of een paar dagen meelopen kan ook. De deelnemerskosten bedragen € 20,- per dag (exclusief lunch en avondmaaltijd). Aanmelden kan op de dag zelf of via het aanmeldformulier.

Voor een overzicht van de keuzemogelijkheden en bijbehorende kosten verwijzen we u graag naar het aanmeldformulier.

Vanwege het coronavirus is deze pelgrimstocht verschoven naar op 25, 26 en 27 maart 2021 rondom Drachten (klik hier)

repaircafeIn de maanden april, mei en juni 2020 vindt geen openstelling van het Repair Café plaats i.v.m. met het coronavirus. Op 19 september 2020 - onder voorbehoud - is er weer Repair Café.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Maar er zijn ook mensen, die deze praktische kennis nog wel bezitten.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, die draaien om (samen) repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een gratis kop koffie of thee (een vrijwillige bijdrage mag ook!). Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. 

1e kwartaal 2020

Wij hopen dat u en de uwen het goed maken: dat u en uw dierbaren niet zijn getroffen door het Coronavirus, dat u uw kinderen kunt begeleiden bij hun huiswerk en dat u uw werkzaamheden thuis of op uw werkplek kunt blijven verrichten.
De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 1e kwartaal van 2020 € 2.638, - opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 269,- vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengsten van de extra collectes waren:
03-02 Mensen in Nood € 285,-
08-03 en 15-03 Vastenactie € 295,-

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdrage in het 1e kwartaal.

Vanaf zondag 22 maart waren er door het coronavirus besloten vieringen. Dat betekende, dat er ook geen collectes waren. Ook in het tweede kwartaal (april en mei) waren er geen collectes in de kerk en viel de collecte-opbrengst weg. Het is jammer dat we elkaar als geloofsgemeenschap niet konden ontmoeten tijdens de vieringen. Deze situatie blijft voorlopig zo tot Pinksteren (of langer?).
Gelukkig hebben we als alternatief het wekelijks beluisteren van de kerkdienst. Hierdoor kunnen we met elkaar verbonden zijn tijdens de vieringen.

De werkzaamheden door onze vrijwilligers gaan zoveel mogelijk door. En wat ook doorgaat zijn o.a. de vaste lasten en de terugkerende kosten van het onderhoud. Deze kunnen we niet even stop zetten. Als we straks weer met elkaar aan de vieringen mogen deelnemen, gaan de deuren weer open en bent u van harte welkom. We willen u daarom vragen om het bedrag, dat u anders in de collecteschaal stopt, naar ons over te maken. Dan hopen we dat we aan het eind van het jaar niet al te diep in het rood komen te staan. We zouden u zeer erkentelijk zijn als we binnenkort een bedrag op rekening nr. NL 69 RABO 0325 3028 63 t.n.v. parochie H. Drie-eenheid inz. Bavo onder vermelding van collecte Bavo-kerk mogen ontvangen. De opbrengst zal dan in verhouding tot de Vastenactie en extra collectes gedeeld worden. Velen hebben al een bijdrage overgemaakt, waarvoor hartelijk dank. Ook hier geldt: laten we het Samen Doen!

4e kwartaal 2019

Dsc 0922 collectemandjes

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4e kwartaal van 2019 € 5.755,- opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 329,- vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengsten van de overige collectes waren:
21-10 Wereld Missiedag € 240,35
04-11 Oecumene € 143,70
17-11 deurcollecte Jong Nederland, Harmelen € 139,60
01-12 en 15-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 348,10
08-12 en 22-12 Solidaridad € 314,60
25-12 Kerstcollecte t.b.v. het Leger Des Heils voor onderdak zwerfjongeren € 338,-
16-12 Kerstsamenzang t.b.v. de aanplant van een boom op het vernieuwde kerkplein € 496,-

Alle goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven.

3e kwartaal 2019

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 3e kwartaal van 2019 € 3.603, - opgebracht.
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van € 380, - vanuit de kapel Huize Gaza.

De opbrengst van de extra collectes zijn:
25-08 MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 130,-
08-09 PCI gezamenlijk doel 3 Harmelense kerken € 181,60
15-09 Zonnebloem afd. Harmelen € 213,60
29-09 PAX (vredeswerk) € 108,75

Goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven.

wapenaartsbisdomIn het Aartsbisdom Utrecht start op de eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een Jaar van de Eucharistie’ dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Klik hier om deze pastorale brief te lezen.
passiespelen2021Het bestuur van De Passiespelen in Tegelen heeft kennis genomen van de maatregelen van de regering rondom het COVID-19 virus. Een van de maatregelen is dat openbare bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. 
Dit betekent dat de repetities van De Passiespelen niet voor 1 juni kunnen worden hervat en dat maakt het onmogelijk om een verantwoord passiespelseizoen in 2020 te organiseren.

Het bestuur heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten om de Passiespelen 2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 2021. De Passiespelen zullen in 2021 plaatsvinden van 18 april t/m 29 augustus 2021.

Voor meer informatie klik hier.

pastoorVdrVegt Dsc 2647Onder de titel Vegtpraat brengt pastoor Van der Vegt u op de hoogte over wat hem bezig houdt.

De laatst verschenen editie kunt u lezen als u hier klikt.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2019.

avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Zoals u weet wordt uw privacy binnen onze parochie/in onze geloofsgemeenschap gewaarborgd. Er wordt uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan.
Er is wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Deze AVG-regels zijn nu zichtbaar op de website op de laatste regel van iedere pagina.
gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top