R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

wapenaartsbisdomAls u op het hiernaast staand wapen klikt, kunt u de paasgroet van onze kardinaal Eijk lezen.
rozenkransIn de kapel van huize Gaza wordt gedurende de maand mei op alle woensdagavonden om 19.00 uur de rozenkrans gebeden.

U bent welkom op 1, 8, 15, 22 en 29 mei.
Voorafgaande aan de grote schoonmaak van de kerk werd op 8 april 2019 koper gepoetst in de sacristie.

Onderstaande foto's geven een beeld.

IMG 20190408 112220 koperpoetsen1

IMG 20190408 112330 koperpoetsen2
verscheurdOp dinsdag 21 mei 2019 organiseert Stichting Verscheurd.NL een seminar over homoseksualiteit en geloven in Woerden.

Doel is om openheid over homoseksualiteit te bevorderen en christenen toe te rusten in het omgaan met homoseksualiteit.

Er is geen 'verborgen agenda': Verscheurd heeft zelf geen standpunt over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties, maar wil christenen en kerken ondersteunen bij de zoektocht welke waardes zij willen uitdragen en hoe dit toe te passen in de praktijk.

dodenherdenkingVerzet als voorbeeld

Op 4 mei, de avond van de jaarlijkse dodenherdenking, organiseren de 3 Harmelense kerken een bijeenkomst in de Bavo-kerk.

In deze viering, die om 19.00 uur begint, herdenken en gedenken we met bidden, zingen en overwegen de mensen die vielen voor onze vrijheid. De predikant van de Open Poort, Hetty Brederoo, zal de overweging verzorgen.

Na deze viering lopen we in stilte samen naar het monument op het Kerkplein.
vrijwilligerAls blijk van waardering voor de vrijwilligers wordt ook dit jaar weer een vrijwilligersmiddag georganiseerd. Dit jaar is dat op zondag 23 juni 2019.

Lees hier de uitnodiging. Wilt u voor 17 juni reageren of u wel of niet komt?
fotokameraBent u bekend met de gebruiken in de Rooms-katholieke kerk en in staat om goede foto’s te maken?

Wilt u één van de vrijwilligers worden van de Bavo-kerk?

Dan zouden wij graag regelmatig een beroep op u willen doen om foto’s van bijzondere activiteiten te maken. Er zijn wel spelregels, die in acht moeten worden genomen: lees hier.
U kunt het mij laten weten (klik hier) of via ons Bavo-secretariaat (klik hier).

Gerard Kooijman,
voorzitter kerkcommissie
2016 05 06 19.07.54Ook dit jaar houdt de MOV weer een fantastische Moederdagverkoop van o.a. bloemen en perkplanten, dit dankzij onze sponsors. De opbrengst is voor goede doelen.

De verkoop is op: 
- vrijdag 10 mei van 19.00 u tot 20.30 u
- zaterdag 11 mei van 9.00 u tot 11.00 u
- zondag 12 mei vanaf 11.00 u

Wilt u iets bestellen?
Neem contact op met Arie van Leeuwen, tel. (0348) 44 25 47 of met Annie van Rooijen, tel. (0348) 44 25 07.

MOV
koningsdagDe MOV schenkt koffie, thee en limonade tijdens de kinderspelen op Koningsdag.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Annet den Boer en Esther Brederoo en andere deelnemers van World Servants Woerden (klik op plaatje hieronder).
World Servants is een organisatie die jongeren een mogelijkheid biedt om vrijwilligers werk te doen in ontwikkelingslanden om zo mee te helpen aan verandering aan de wereld. Dit werk bestaat uit het bouwen van bijvoorbeeld klaslokalen, klinieken of woningen voor medisch personeel.

gevondenvoorwerpenEr is een paar dameshandschoenen gevonden in de kerk. 
Ook is er na de carnavalsviering een kettinkje gevonden.

De eigenaar kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur de verloren spullen komen ophalen in de Bavohof.
Voor de negende keer wordt op zondag 19 mei de landelijke Open Kloosterdag gehouden. Vele kloosters zetten dan hun deuren open. De Konferentie Nederlandse Religieuzen hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze in contact komen.

Op de website www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van deelnemende kloosters en hun programma’s: klik hier.
Voor een bezoek aan Jezuïeten Nederland in Amsterdam is aanmelding verplicht. In de overige kloosters kan men zonder aanmelding terecht.

Bid tot de HerderPoster Roepingenzondag 2019

Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, wordt dit jaar gevierd op 12 mei. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht doet dat door campagnes op te zetten, mooi wervingsmateriaal uit te geven en natuurlijk aanwezig te zijn op internet en sociale media. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen.

KevelaerDe Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2019 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is woensdag 28 augustus rond 8.00 uur. De kosten bedragen € 50,- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

wapenaartsbisdomHet rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (Dorpsstraat 1, parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht; in 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Zo organiseert de werkgroep Bedevaarten van de parochie Z. Titus Brandsma (waartoe Renkum behoort) ook in 2019 weer een aantal bedevaarten.

kindopschoot1Op 26 mei 2019 is er een Kind-op-schootviering in onze Bavo-kerk.

Als u nieuwsgierig bent naar deze vorm van vieren, klik dan op het plaatje.
wapenaartsbisdomGa op 10 (Tweede Pinksterdag) en 11 juni 2019 mee op busbedevaart met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt elk jaar bij het graf van Sint Willibrord (+739), de eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de beroemde ‘Springprocessie’ gehouden. “Daaraan gaan we met onze groep deelnemen. We verblijven in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij Echternach,” aldus vicaris Cornelissen, die de reisleiding en de pastorale begeleiding van deze korte pelgrimage zal verzorgen.

kathedralekoorutrechtIn 2019 is het jubileum van 150 jaar koormuziek in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. In deze stad werd in 1869 het koor Sint Gregorius Magnus opgericht om de erediensten in de kathedraal muzikaal op niveau vorm te geven. “Passende scholing van nieuwe zangers kreeg daarom vanaf het begin bijzondere aandacht,” vertelt dirigent Gerard Beemster.

Het Kathedrale Koor telt ongeveer 80 vaste zangers, met zo’n 25 middelbare scholieren en 40 kinderen uit groep 7 & 8 van de Kathedrale Koorschool. Ook heeft het koor geschoolde projectzangers die regelmatig meezingen. De Koorschool biedt muzikale en vocale vorming in brede zin met extra uren koorvorming en repertoirestudie door de dirigent van het Kathedrale Koor.

Omdat het koor met zijn liturgische taak alleen kerkgangers bereikt, wil het Kathedrale Koor in zijn jubileumjaar de verbinding aangaan met inwoners en bezoekers van Utrecht. Daartoe is een gevarieerd programma samengesteld, met als motto ‘een Cadeau aan de Stad’. “We treden op diverse plaatsen op, met repertoire van vroeger en nu, werelds en kerkelijk, voor jong en oud, samen met Utrechtse culturele organisaties,” aldus Beemster.

Voor het jubileumprogramma klik hier.

Meer informatie: www.kathedralekoorutrecht.nl.

kinderkopjesmaken4e les

Zondag 10 februari hebben wij onze vierde EHC-les gehad. Hierin werd het verhaal van Zacheüs verteld en hebben we met hulp van een moeder de kinderkopjes gemaakt.
Ook hebben we het gehad over dopen: welke kleren had je aan? wie hield je vast?

Op zondag 17 maart gaan de kinderen zich voorstellen in de kerk, dit vinden ze best wel spannend.

Ook gaan we het nog hebben over Pasen en Hemelvaart. En diaken Frank komt nog langs voor de broodmaaltijd.

We krijgen het nog erg druk, maar wel gezellig.

Groeten,

Maryse, Annette, Brigitta en Manon
Werkgroep EHC

Traject 2019 van start

ikbenbijjeOp woensdag 12 december j.l. is de voorlichtingsavond geweest voor de ouders van de eerste communicantjes.

Hierbij is gesproken wat de ouders beweegt om de kinderen hun eerste communie te laten doen.
Verschillende redenen kwamen de langs: van ouders die het belangrijk vinden om de christelijke waarden en normen mee te geven aan hun kind, tot kinderen die zelf enthousiast zijn om hun eerste communie te mogen doen.

Daarnaast zijn herinneringen opgehaald van hun eigen 1e H. Communie. Het verschil in tijd, dat toen eigenlijk iedereen in de klas de eerste communie deed, en wat jongere ouders dat er reeds een beperktere groep de eerste communie heeft gedaan. Daarnaast zijn er ook ouders die op latere leeftijd katholiek zijn geworden. Een mooie avond waarin de diversiteit in geloofsbeleving een extra dimensie bracht.

Besproken is dat de kinderen aan de hand van het werkboek ‘Ik ben bij je’, handvatten krijgen wat het geloof betekent. Ook op de scholen wordt aandacht besteed aan de 1e communie. Zo zal er ook een rondleiding in de kerk gegeven worden aan alle kinderen in groep 4.

pastoorVdrVegt Dsc 2647Onder de titel Vegtpraat brengt pastoor Van der Vegt u op de hoogte over wat hem bezig houdt.

De laatst verschenen editie kunt u lezen als u hier klikt.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2018.

avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Zoals u weet wordt uw privacy binnen onze parochie/in onze geloofsgemeenschap gewaarborgd. Er wordt uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan.
Er is wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Deze AVG-regels zijn nu zichtbaar op de website op de laatste regel van iedere pagina.
gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top