R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

BIJeen prijs marion AnnemiekOns parochieblad BIJeen is uitgeroepen tot Kerkblad van het jaar 2021. De verkiezing vond plaats in het kader van de Week van het Kerkblad van 12 t/m 17 april 2021. De jury koos voor ons blad BIJeen omdat het op een zeer toegankelijke manier in tekst en foto’s voor hoop en verbinding zorgt, juist in tijden van afstand en somberheid. De winnaar werd bekendgemaakt aan het einde van de kerkbladenochtend op zaterdag 17 april, waaraan ruim 250 deelnemers deelnamen via een live verbinding.

Voor deze wedstrijd had de kernredactie van BIJeen besloten het kerstnummer van 2020 in te zenden. Door de Zalige Zalm was aan de inzenders ook gevraagd om een kort promotiefilmpje van ca. 1 minuut te maken om de inzending onder de aandacht te brengen.

De titel is dit jaar uitgereikt aan een blad dat in deze lastige tijd duidelijk een verbindend teken van hoop is geweest. Aldus de jury bestaande uit: Almatine Leene, Hendro Munsterman en Marcel Holl. Zij beoordeelden 39 inzendingen vanuit het hele land. Zij kozen uiteindelijk voor BIJeen omdat het op een toegankelijke manier alle generaties aan elkaar verbindt, zowel binnen de kerk als buiten in de lokale gemeenschappen. Een jong stel vertelt bijvoorbeeld hoe het was om in coronatijd een baby te krijgen en een student vertelt hoe hij deze tijd beleeft. Pastor en schrijver Marinus van den Berg vertelt hoe hij coronapatiënten bijstaat. Ook andere thema’s komen aan bod, in gedichten, kunst en overwegingen. Het blad ademt optimisme en vertrouwen en brengt op die manier de Blijde boodschap van de kerk bij de mensen thuis.

oogstdankdagOok dit jaar houdt de MOV weer een fantastische Moederdagverkoop van o.a. bloemen, perkplanten en fruit.

Dit alles aangeboden door onze sponsors. De opbrengst is voor goede doelen.

De verkoop is op
vrijdag 7 mei van 19:00 - 20:00 uur
zaterdag 8 mei van 9:00 - 11:00 uur
zondag 9 mei vanaf 11:00 uur.

Wilt u iets vooraf bestellen?Dan kunt u contact opnemen met
- Arie van Leeuwen, tel. (0348) 44 25 47 
- Annie van Rooijen, tel. (0348) 44 25 07.

Uiteraard is deze actie onder voorbehoud van de coronaregels.

Wij zien u graag bij de kerk.

MOV

Parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe vice-voorzitter  (m/v)vacature

Na 13 jaar heeft onze huidige vice-voorzitter, Jan Vlaar, in ons parochiebestuur zijn termijn erop zitten en zijn wij per 1 januari 2022 op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter.

Doel van de functie
Leidinggeven aan het Parochiebestuur en coördinatie van de zakelijke en faciliterende verantwoordelijkheden.

Plaats in de organisatie
De parochie Heilige Drie-eenheid is een RK parochie met acht geloofsgemeenschappen/deelparochies in zuidwest Utrecht. Zij behoort bij het Aartsbisdom Utrecht.
Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van Gods blijde boodschap, verkondigd door Jezus Christus, Gods Zoon. Die verkondiging doet zij door het vieren van het geloof, nieuwe initiatieven, en hulp aan de medemens. Het pastorale team bestaat uit twee pastoraalwerkers en twee priesters. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door de Bisschop en dragen zorg voor de pastorale zaken. In de acht deelparochies worden ze ondersteund door een Kerkcommissie en vrijwilligers die daar de pastorale en diaconale zorg voor hun medemensen vormgeven.

  • Het parochiebestuur heeft tot taak de werkzaamheden van het pastorale team en de vrijwilligers zakelijk te faciliteren.
  • Zij doet dit in het parochiebestuur met vrijwilligers, die op hun gebied een professional zijn.
  • Het parochiebestuur bestaat uit specialisten op het gebied van communicatie, financiën, bouwzaken en diaconie.
  • De algemene zaken worden behartigd door een secretaris, een vice-voorzitter en de voorzitter.
  • De voorzittersrol is in handen van de pastoor.

Korte samenvatting van de werkzaamheden van de vice-voorzitter
De vice-voorzitter leidt de vergaderingen en heeft een coachende rol naar de medebestuursleden en de voorzitters van de deelparochies. Vanuit die rol draagt hij zorg voor een harmonieuze ontwikkeling van deze grote vrijwilligersorganisatie.

Gevraagde vaardigheden
De vice-voorzitter is een betrokken allrounder en een maatschappelijk ondernemer die er plezier in heeft op een creatieve wijze de sleutelfiguren in deze vrijwilligersorganisatie te ondersteunen en te coachen. Mede daardoor ontstaat er een zakelijk gezonde organisatie, die de activiteiten van de professionals en de vrijwilligers kan faciliteren, die zo meewerkt aan de hedendaagse stem van ons gelovig bezig zijn. Hierdoor draagt hij mede zorg voor een goede relatie met het Bisdom en is het Parochiebestuur in staat de kerkelijke gebouwen en goederen in conditie te houden.

Tijdsbeslag
Voor deze functie is een tijdsbeslag van 6 uur per week nodig.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Jan Vlaar, vice-voorzitter, tel. 06 - 53 33 24 59.

Studio opnieuw ingezegendradiomaria

Na een intensieve periode van renoveren heeft mgr. De Korte op woensdag 24 maart de studio van Radio Maria opnieuw ingezegend.

Tijdens de eucharistieviering in de kapel van de studio in ’s-Hertogenbosch sprak de bisschop luisteraars, medewerker en vrijwilligers toe. “Maria heeft als geen ander begrepen dat de waarheid en echte vrijheid gevonden kan worden in de relatie met Christus".
Na de viering ging mgr. De Korte het pand door om alle ruimtes apart in te zegenen.

Het parochiebestuur Heilige Drie-eenheid is op zoek naar een nieuwe secretaris.secretaris gezocht

Het doel van de functie
De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en de interne en externe communicatie.

De plaats in de organisatie
De secretaris is lid van het parochiebestuur H. Drie-eenheid, van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. De secretaris wordt benoemd door het aartsbisdom Utrecht voor 4 jaar met eventueel één verlenging van 4 jaar.

Regelmatig voorkomende contacten
De secretaris heeft regelmatig contact met het Aartsbisdom, de andere leden van het parochiebestuur, de leden van de pastoraal teams, de voorzitters en secretarissen van de deelparochies van de H. Drie-eenheid en met vrijwilligers van de ontwikkelingen en projecten waarin namens het parochiebestuur wordt deelgenomen.

huwelijkMijn naam is Elise Bangma-Mertens en sinds september ben ik de nieuwe (project)medewerker Huwelijk & Gezin binnen het Aartsbisdom.

Door de coronacrisis is het helaas nog niet eerder gelukt om me aan jullie voor te stellen of om langs te komen in de parochies. Hopelijk kan dit binnenkort wel weer. Er komt langzaam ook perspectief om later dit jaar weer activiteiten te kunnen organiseren en ik zou dit heel graag willen doen. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig.

Bestuursleden gezochtbestuursledengezocht

Beste mensen,

In de afgelopen maand is er binnen het parochiebestuur veel gebeurd. Er zijn wisselingen geweest en daarom is het goed om u even op de hoogte te stellen en te houden.

Vanaf 1 maart 2021 is de samenstelling van ons parochiebestuur als volgt:

Voorzitter: pastoor Van der Vegt
Vice-voorzitter: (tot 31 december 2021) Jan Vlaar
Waarnemend secretaris: (voorlopig) Armand Höppener
Penningmeester: (tot 1 april 2021) Gerard Jacobs. Na 1 april 2021 Jos van Hall
Communicatie: Peter van Houtert
Bouwzaken: Dick van den Bosch
Notuliste: Annemarie de Boer

Wij zijn blij, dat wij Jos van Hall bereid hebben gevonden om vanaf 1 april 2021 het penningmeesterschap op zich te nemen.

Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris (per direct) en ook naar een nieuwe vice-voorzitter (aan het eind van 2021).

De vacature van vice-voorzitter zal nog worden gesteld. De vacature voor secretaris kunt u lezen door hier te klikken. 

Weet u kandidaten, of bent u zelf geïnteresseerd, neem rustig contact op met onderstaande.


Pastoor Van der Vegt (tel. 06 - 24 16 30 35)

Wees niet bang, kom dichterbij!

Op 25 april a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wees niet bang, kom dichterbij! Het is een verwijzing naar het verhaal van Mozes die God ontmoet in het brandende braambos en door Hem geroepen wordt om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus 3). Na zijn twijfel en tegenwerpingen geeft hij uiteindelijk gehoor aan de roeping die hij van God ontvangen had.

Ook in onze dagen worden mensen door God geroepen voor een bijzondere taak. Ze worden uitgenodigd dichterbij te komen en te luisteren naar wat Hij hen te zeggen heeft. Meestal zorgt dat voor onrust, onzekerheid en soms ook een gevoel van angst en onwaardigheid. Het verhaal van Mozes leert ons echter dat God degenen die Hij roept altijd blijft ondersteunen en hen de kracht geeft hun opdracht uit te voeren.

Kinderkamp ‘Vrienden voor het leven’ Zomerkampen 2021

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06 - 29 01 53 99

Wanneer? 31 juli t/m 5 augustus

Waar? Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor wie? Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers? Maximaal 30

Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen =  € 195,- i.p.v. € 250,-)

Aanmelden: via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021

 

Tienerkamp: ‘Heroes only’

Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06 - 29 01 53 99

Wanneer? 31 juli t/m 5 augustus

Waar? Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor wie? tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar

Aantal deelnemers? Maximaal 30

Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester Gauthier de Bekker

Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)

Aanmelden: via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021

Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd. Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8 december 2021 afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden.

Jozefjaar
Een glas-in-loodraam met een afbeelding van St.-Jozef en het Kindje Jezus
in de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen in Wilmington in de Amerikaanse staat New York.
Foto: CNS Photo – Gregory A. Shemitz

Bovenmenselijke zelfgave
“St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus.
Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van de Messias die opgroeide in zijn huis”.

Dienaar van de verlossing
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen door de uitoefening van zijn vaderschap”. Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de verlossing en hij is waarlijk een dienaar van de verlossing”.

Voorbeeld voor alle mannen
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus toe. “In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de dag zo duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een respectvolle en gevoelige man”.

Concrete problemen
Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door een stal te vinden en die tot een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door Christus te beschermen tegen de dreiging van koning Herodes. “De paus noemde St.-Jozef een voorbeeld voor alle mannen”.
“De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om aan pech en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere patroonheilige van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten.”
Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin.

Volle aflaat
De Apostolische Penitentiarie, een Vaticaans tribunaal dat zich bezighoudt met het verlenen van aflaten en het verlenen van dispensatie bij gewetenskwesties, kwam dinsdag bovendien met een decreet.
Daarin staat dat katholieken in het Jozefjaar een volle aflaat kunnen verdienen; niet alleen door gebed en boetedoening, maar ook door daden van rechtvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die opgedragen zijn aan de heilige Jozef. Daarnaast gelden de normale voorwaarden voor een volle aflaat: zo snel mogelijk biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus.

Werken van barmhartigheid
In het decreet staan verschillende manieren om tijdens het Jozefjaar een volle aflaat te verdienen, zoals “dertig minuten het Onzevader overwegen of deelname aan een geestelijke retraite van minstens een dag met een overweging gewijd aan St.-Jozef”. Degenen die het voorbeeld van Jozef, een “rechtvaardig man”, volgen “en een lichamelijk of geestelijk werk van barmhartigheid doen, zullen ook een volle aflaat verkrijgen”, staat er verder.
Volle aflaten kunnen ook verdiend worden door gezinnen en verloofde stellen die samen de rozenkrans bidden en daarmee “hetzelfde klimaat van eenheid, liefde en gebed van de Heilige Familie” naleven.

Godvruchtige daad
Een godvruchtige daad is bijvoorbeeld het toevertrouwen van je dagelijkse activiteiten en je gebed om waardig werk aan St.-Jozef, door de litanie of elk ander “goedgekeurd” gebed tot hem te bidden.
De Penitentiarie bepaalde bovendien dat tijdens deze coronacrisis ouderen, zieken en “iedereen die vanwege legitieme redenen zijn huis niet kan verlaten” een aflaat kunnen verdienen door middel van “een godvruchtige daad ter ere van St.-Jozef”. Zij moeten daarnaast zo snel mogelijk aan de andere normaal geldende voorwaarden voldoen.     
(Junno Arocho Esteves - CNS 9 december 2020 vertaling: Katholiek Nieuwsblad).

De EHC gaat weer beginnenEhc

In januari willen wij als werkgroep met de Eerste Heilige Communie gaan beginnen. De kinderen van groep 4 hebben vorige week de brief mee naar huis gekregen en jullie als ouders kunnen je gaan opgeven. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. EHC 20/21.

Op woensdag 9 december staat de ouderbijeenkomst gepland. Mogen we nog niet bij elkaar komen dan willen we het via Zoom laten verlopen. Daarom is aanmelden belangrijk.

De grote dag staat gepland op zondag 18 april 2021. Voor die tijd komen de kinderen een keer of 10 bij elkaar op de zondagen tijdens de kerkdienst.

Na dit jaar nemen wij afscheid van Brigitta. Zij heeft de werkgroep zeer lang gesteund en nu zijn wij op zoek naar iemand anders die onze werkgroep kan versterken. Mocht je denken: “Dat lijkt mij wel wat, wat houdt het in?”, informeer gerust via eerder genoemd mailadres.

Hopelijk zien we elkaar op woensdag 9 december.

Werkgroep EHC,
Maryse, Annette, Brigitta en Manon

Laatste nieuws 18-3-2021
Zoals hierboven aangegeven zouden kinderen op 18 april hun Eerste H. Communie doen.
Dat grote feest kan helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Zodra de nieuwe datum bekend is kunt u dat hier lezen.
Zoals u weet, doen wij er in de Bavo-kerk alles aan om in coronatijd een veilige omgeving te creëren, waarin we samen kunnen vieren. Dit doen we omdat wij bezorgd zijn over de toeneming van het aantal besmettingen en het risico dat er veel meer zieken komen. In ons kerkgebouw lukt het bewaren van de corona-afstand met maximaal 100 mensen in de kerk. In die zin waren we onaangenaam verrast met de berichtgeving, dat er nog maar 30 kerkbezoekers worden toegestaan. Het gaat om een dringend advies van de overheid, dat wij dan ook opvolgen. Per 28 april 2021 geldt bij uitvaarten dat maximaal 100 kerkgangers in de kerk worden toegelaten: klik hier

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Voor het bijwonen van de viering moet u zich elke week opgeven bij het Bavo-secretariaat (tel. (0348) 44 13 20 of via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een klik op het plaatje) en reserveren voor de aankomende zondag. Bij vieringen met een bijzonder karakter, zoals een kinderwoorddienst of een jongerenviering, krijgt de groep, die uitgenodigd wordt, voorrang.

Het kan dus zomaar zijn dat er een keer geen plaats is. Gelukkig is het ook mogelijk de viering thuis te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Andere van belang zijnde actuele informatie, die verband houdt met het coronavirus, kunt u hier vinden.

Hoe deze periode met extra maatregelen gaat verlopen, weten we nu nog niet. Via deze Bavo-website en de wekelijks verschijnende nieuwsbrief, houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.

Het liefst zouden wij iedereen willen ontvangen in de kerk. Ook wij vinden het heel vervelend om zo te passen en te meten. Maar we doen het om iedereen veilig door deze periode te laten komen. En u kunt daarbij helpen door de afspraken goed op te volgen. 

Namens de kerkcommissie en pastoraatgroep,

Gerard Kooijman en Frank van Rooijen

Corona richtlijnen voor kerkbezoekers van de H. Bavo

Coronavirus

U loopt kans op besmetting door bij een geïnfecteerde persoon in de buurt te komen en doordat hij/zij in uw richting hoest of niest. Men kan het virus ook krijgen door aanraking van een besmet persoon of een besmet voorwerp of oppervlak. Het virus kan op een oppervlak enige tijd blijven voortbestaan.

Richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juli 2020 mochten er 100 mensen aanwezig zijn. Inmiddels is dat naar beneden bijgesteld naar 30 (klik hier)! Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden, wanneer een veilige afstand van 1.5m is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen:
- geen handen schudden;
- hoest en nies in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes;
- thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging van jezelf of van de huisgenoten.

coronavirusIn dit document worden updates geplaatst in verband met het coronavirus. Als een geplaatste update niet meer actueel is, wordt deze verwijderd.

Persconferentie kabinet 20 april (geplaatst 22-4-2021)
Bij uitvaarten geldt een maximum van 100 kerkgangers: klik hier.

Persconferentie kabinet 13 april (geplaatst 14-4-2021)
Het kabinet heeft een stappenplan bekend gemaakt: klik hier.

Geloofsgesprek 2 mei 2021 (geplaatst 13 april 2021)
Het geplande geloofsgesprek na de eucharistieviering van 2 mei gaat in verband met COVID-19 niet door.

Repair Café (geplaatst 10-2-2021) 
Zolang de coronacrisis in de huidige omvang voortduurt, zal er op de 3e zaterdagmorgen van iedere maand (behalve in de zomermaanden juli en augustus) geen openstelling van het Repair Café zijn.
Houd de pagina van het Repair Café (klik hier) in de gaten. 

Maximaal 30 kerkgangers (geplaatst 31-12-2020)
Ook in het nieuwe jaar 2021 mogen maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn bij vieringen in onze Bavo-kerk: klik hier

Wij zijn er klaar voor, vanaf 5 juli kunt u weer naar de Bavo-kerk (gewijizigd 8-10-2020)
Wij vinden het heel fijn als u er weer bent. 
Zoals u weet moet iedereen op 1.5m afstand blijven en zich houden aan de afspraken: 
- heeft u klachten dan blijft u thuis;
- reserveer een plekje in de kerk;
- gebruik desinfectans.
Klik hier voor meer informatie.

Pastoraal team is er voor jou
Wil je even rustig praten, je zorgen delen, wellicht samen bidden. Ook nu, juist nu, willen we er als Pastoraal Team voor je zijn. We worden al heel veel gebeld. Wil ook jij met één van ons praten? We zijn in ieder geval bereikbaar van 9.00-17.00 uur op de volgende dagen:
- maandag en dinsdag pastoraal werkster Hedwig Mensink: 06 - 20 98 07 48
- woensdag en vrijdag pastoraal werkster Marion Korenromp: 06 - 23 87 54 99
donderdag en vrijdag pastor Nowara: 06 - 28 47 86 36
zaterdag en zondag pastoor Van der Vegt: 06 - 24 16 30 35

Als Bavo-geloofsgemeenschap zijn we er niet alleen voor onszelf. We willen ons ook graag inzetten voor anderen. 24uurvanwoerden
Dat is immers wat het evangelie van ons vraagt. De werkgroep Vitaliteit ziet een mooie uitdaging in het deelnemen aan:

De 24 uur van Woerden

Dit is een groots opgezette wandelestafette in stadspark Molenvliet in Woerden (klik hier voor de site).

Leven met kanker 

Mensen met kanker hebben steun nodig. Ook onze steun! Laat zien dat zij er niet alleen voor staan. Kanker heb je niet alleen.

De opbrengst gaat dit jaar dus naar twee projecten:

  • Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden (klik hier voor website)
  • Onderzoek naar de behandeling van leukemie bij kinderen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht (klik hier voor de website)

Wat, waar en hoe?

Om te laten zien dat mensen die leven met kanker er niet alleen voor staan, wandelen enthousiaste deelnemers 24 uur lang in estafettevorm door stadspark Molenvliet in Woerden. Woerden maakt er echt een feest van (zie later in de Woerdense Courant): eettentjes, artiesten, loterij en een knallende afsluiting op zaterdag. Heel indrukwekkend is de heldenronde op vrijdagavond om 22.00 uur: langs de hele route worden dan gedenklichten geplaatst, met daarop de namen van je helden: iemand die jou inspireert, iemand die vecht tegen kanker, iemand die aan kanker overleden is, iemand die je wilt eren, iemand die je wilt gedenken...

Als Bavo-gemeenschap doen we graag mee. We hopen dat veel enthousiaste Bavo-deelnemers zullen meelopen. Iedereen (jong of oud, parochiaan of niet) kan deelnemen en zich voor minimaal € 10,-- inschrijven om minimaal één uur mee te lopen in de estafette, maar vaker en langer mag ook (voor elk uur dat je wandelt dus € 10,--).
De tocht begint vrijdag 15 mei om 17.00 uur en eindigt zaterdag 16 mei om 17.00 uur.

Gelezen op de website De 24 uur van Woerden

Door alle maatregelen rondom de coronacrisis zijn ook wij genoodzaakt ons mooie event te verplaatsen.
De nieuwe data zijn 28 en 29 mei 2021
.

Wij doen mee als Bavo-gemeenschap. De bedoeling is dat er elk uur van de dag en de nacht zoveel mogelijk mensen meelopen, minimaal 48 mensen uit onze Bavo-groep. Dat moet toch lukken met de Bavo!

Bij het startpunt geef je na het uur het stokje door aan de volgende wandelaar(s). De teamcaptain is André Severs, geassisteerd door Sjaak Gresnigt.

Je kunt je natuurlijk ook laten sponseren. En als je niet kunt meelopen, kun je toch de goede doelen en de deelnemers steunen door een bedrag over te maken op onderstaand banknummer. Laat het motto zijn:

Opgeven bij André Severs, bij Sjaak Gresnigt of telefonisch: 06 - 11 00 48 56.
Daarbij vermelden: je naam of de namen en het uur of de uren waarvoor je wilt inschrijven. Bij Sjaak kun je ook terecht voor een licht dat jezelf kunt beschilderen voor jouw held in de Heldenronde.
Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op: NL85RABO0325310238 t.n.v. AJM Severs. Daarbij vermelden: naam en of het is voor deelname of sponsering.

sjaakandre2020
You’ll never walk alone...
wapenaartsbisdomDe pastorale brief (klik hier) bij gelegenheid van het jaar van de Eucharistie heeft als titel: “De Eucharistie (weer) herbeleven als een kloppend hart van het geloofsleven”. In de brief kondigt de aartsbisschop onder meer het plan aan om paal en perk te stellen aan woord- en communievieringen.

De kardinaal raadt gelovigen aan om vanwege de zondagsplicht naar een andere kerk te gaan waar wel een eucharistieviering is. In onze parochie van de H. Drie-eenheid is de Nicolaasbasiliek in IJsselstein als eucharistisch centrum aangewezen. Daar is elke zondag een eucharistieviering. 

repaircafeIn de afgelopen maanden kon geen openstelling plaatsvinden van het Repair Café i.v.m. het coronavirus.
Tot nader order zal dat in 2021 niet anders zijn.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Maar er zijn ook mensen, die deze praktische kennis nog wel bezitten.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, die draaien om (samen) repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een gratis kop koffie of thee (een vrijwillige bijdrage mag ook!). Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. 

logowijkopbouwEr is nog één vacature binnen onze vrijwilligersgroep: 
- wijk 9A - Nassaupark, Oranjepark.
Als u er wat voor voelt om onze geloofsgemeenschap in deze wijk te vertegenwoordigen, neem dan contact op met Ineke Hakkennes, tel. (0348) 56 09 30.

Wat wordt er van u verwacht?
De contactpersoon van een wijk brengt een welkomstbezoek aan nieuwe leden van onze Bavo-gemeenschap. Tevens besteedt zij/hij namens de gemeenschap aandacht aan geboorte, huwelijk, jubileum, communie, vormsel of een andere feestelijke gelegenheid.

Op verzoek of op eigen initiatief van de wijkcontactpersoon, bezoekt hij/zij langdurige zieken en nabestaanden. Ook komt hij/zij langs bij 75, 80-jarigen en ouder, met een verjaardagsroos.

U bezorgt jaarlijks een kerstkaart en de brief van de Kerkbalans namens de Bavo-geloofsgemeenschap.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

4e kwartaal 2020

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4e kwartaal van 2020  € 1.819,- opgebracht.
In de kapel Huize Gaza ook in dit kwartaal geen vieringen.
De opbrengsten van de overige collectes waren:
- 18-10 Wereldmissiedag € 86,25
- 08-11 Oecumene € 44,-
- 15-11 Deurcollecte Jong Nederland Harmelen € 28,-
- 29-11 en 13-12 Bisschoppelijke Adventsactie € 155,20
- 06-12 en 20-12 Solidaridad € 189,80
- 25-12 kerstcollecte t.b.v. de Stichting Edukans, toekomst voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden € 66,60

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven.

3e kwartaal 2020

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben € 3.793,- opgebracht.
De opbrengst van de extra collectes was:
- 30-08 voor de MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 189,20
- 06-09 voor de PCI collecte 3 gezamenlijke kerken Harmelen € 106,75
- 20-09 voor PAX (vredeswerk) € 88,35

In de kapel Huize Gaza zijn ook in het 3e kwartaal helaas geen vieringen geweest. Er was dan ook geen collecte-opbrengst.

Goede gevers: hartelijk dank voor uw gaven.

2e kwartaal 2020

In verband met de coronacrisis konden er in het tweede kwartaal geen vieringen worden gehouden. Daarom waren er ook geen inkomsten uit collectes.

passiespelen2021Het bestuur van De Passiespelen in Tegelen heeft kennis genomen van de maatregelen van de regering rondom het COVID-19 virus. Een van de maatregelen is dat openbare bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. 
Dit betekent dat de repetities van De Passiespelen niet voor 1 juni kunnen worden hervat en dat maakt het onmogelijk om een verantwoord passiespelseizoen in 2020 te organiseren.

Het bestuur heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten om de Passiespelen 2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 2021. De Passiespelen zullen in 2021 plaatsvinden van 18 april t/m 29 augustus 2021.

Voor meer informatie klik hier.

Laatste nieuws (17-2-2021)

Na een eerder uitstel van de Passiespelen Tegelen van 2020 naar 2021 wegens COVID-19 heeft het bestuur van de stichting noodgedwongen moeten besluiten om óók de première op zondag 18 april 2021 uit te stellen – en daarmee de hele speelreeks – naar een later moment dit jaar. Het is niet realistisch om te verwachten, dat op 18 april een coronaveilige voorstelling ‘op anderhalve meter’ kan plaatsvinden. Momenteel kan er niet gerepeteerd worden, een essentiële voorwaarde om een volwaardige en artistiek verantwoorde voorstelling te kunnen spelen. Al het andere – decor, kostuums, muziek – is klaar en de medewerkers staan te trappelen om aan de slag te kunnen.

pastoorVdrVegt Dsc 2647Onder de titel Vegtpraat brengt pastoor Van der Vegt u op de hoogte over wat hem bezig houdt.

De laatst verschenen editie kunt u lezen als u hier klikt.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

weetjes

De datum vòòr het onderwerp is de datum van plaatsing van de link. Is er achter een onderwerp een datum ingevuld, dan vindt op die datum de genoemde activiteit plaats.

22-04-2021 Per 28 april maximaal 100 aanwezigen bij uitvaarten
08-04-2021 Roepingenzondag (24 april)

Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2021.
avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Zoals u weet wordt uw privacy binnen onze parochie/in onze geloofsgemeenschap gewaarborgd. Er wordt uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan.
Er is wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Deze AVG-regels zijn nu zichtbaar op de website op de laatste regel van iedere pagina.
gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top