R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Kerk1939 oudAfgelopen week (eind oktober 2017) werd ons een bijzondere foto toegezonden. Wij kregen deze foto na afstemming met Gaby van Ruiten toegestuurd van Okke Amsing. Hij woont in Bedum, Groningen. Voor de historische vereniging daar werkt hij aan het verhaal van de Wielewaaltjes, het koor dat daar werd geleid door kapelaan Koos Tempel, die tot 1938 in Montfoort werkte.

Uit nader speuren hebben wij het vermoeden dat deze foto stamt uit 1939. De uitbundig versierde kerk en de inrichting geven deze aanwijzingen. In 1939 was er een bijzonder feest. Toen vierde pastoor spaan een driedubbelfeest waar heel Montfoort van in de ban was. Spaan was 40 jaar priester, 25 jaar pastoor (waarvan 20 te Montfoort) en werd in dat jaar 65 jaar.

Heel Montfoort heeft dit feest van pastoor Spaan op buitengewoon feestelijke wijze gevierd, samen met hem. Heel Montfoort was met groen en bloemen versierd, terwijl vele erepoorten waren opgericht. Vlaggen gaven een feestelijk aanzien aan het gebeuren.

Uit krantenartikelen blijkt dat oud kapelaans ook uitgenodigd voor het feest van pastoor Spaan. Dat maakt het aannemelijk dat het gaat om een foto uit augustus 1939 en ook dat kapelaan Koos Tempel er dus mogelijk bij is geweest of deze foto opgestuurd heeft gekregen. Na Montfoort ging hij naar Ootmarsum, waar het een stuk saaier voor hem dan hier in het gezellige Montfoort.

Op de foto is heel goed nog waarneembaar de verdwenen muurschilderingen langs de gewelven en ook boven het priesterkoor.


Lees ook meer over het feest uit 1939

Lees meer over de verdwenen muurschilderingen

Hier vindt een een oud document met de beschrijving van de kerk

Meer (achtergrond) informatie of andere historische foto's of materialen blijven altijd welkom.
Als het interressant is delen wij het graag via deze website.


Terug naar Startpagina

Kerk1939 oudDe R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper omvat de kernen Montfoort en Linschoten. Montfoort is één van de kleinste stadjes in het Sticht van Utrecht en ligt te midden van de landelijke Lopikerwaard. Binnen de oude stadsmuren zijn nog veel markante en historisch belangrijke gebouwen uit het bewogen verleden bewaard gebleven. In 1170 liet Godfried van Rhenen, bisschop van Utrecht, op een strategisch punt langs de Hollandse IJssel, een kasteel bouwen, waaruit zich later de stad Montfoort zou ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de historie van ons kerkgebouw in Montfoort? Op deze website is een korte folder te vinden over de historie van onze geloofsgemeenschap en een beschrijving van de bouw en inrichting. Deze folder ligt in de kerk als deze is opengesteld voor rondleidingen. Klik hier als u deze folder wilt bekijken.

Er is ook een uitvoerig document geplaatst van Pastoor Spaan d.d 13 augustus 1925. Het is een boekje van 15 pagina's dat beschrijft de bouw en inrichting van onze kerk.......... 


BESCHRIJVING VAN DE
NIEUWE KERK TE MONTFOORT,
TOEGEWIJD AAN 
DEN H. JOANNES DEN DOOPER 
ONDER DEN TITEL:
GEBOORTE VAN ST. JOAN DE DOOPER.

kruispunt
Vanaf het openingsjaar 1978 maken wij als geloofsgemeenschap al gebruik van het kerkgebouw 't Kruispunt.
Dit moderne maar ook geriefelijke gebouw staat aan de rand van Linschoten vanwaar je uitkijkt over de weilanden.
't Kruispunt is eigendom van de Protestantse Gemeente Linschoten. In de beginperiode was er, zoals overal te doen gebruikelijk een breed aanbod aan katholieke vieringen. Jarenlang ook op zondagmorgen en meerdere vieringen tijdens de kerkelijke feestdagen.

Fikbebruijn2De periode 1975 – 1990 is voor onze geloofsgemeenschap, toen nog zelfstandige parochie Geboorte van H. Johannes de Doper, een zeer bijzondere geweest. Met de komst van pastor Fik de Bruijn brak een periode van een sterk vernieuwend pastoraat aan.

Na het tijdperk van legendarische (bouw)pastoor Spaan † 1958 in Montfoort was de ontwikkeling ondanks de jaren zestig wat blijven stil staan. De benoeming van Fik de Bruijn deed bij aanvang in Montfoort het nodige stof doen opwaaien.

Er werd in 15 jaar pastoraat ongelofelijk veel nieuwe spirit gebracht. Samen met Femie Marsman en het bestuur van die tijd maakte hij een open pastorie, die ook onderdak bood aan mensen in nood. Een groot nieuw legioen van vrijwilligers werd gemotiveerd en er werd ons geleerd dat de toekomst van de geloofsgemeenschap deels ook in eigen handen kwam te liggen.

De wind van pastor Fik de Bruijn waait nog steeds als een zachte weldadige bries door onze geloofsgemeenschap. Ook na zijn vertrek en zijn emeritaat bleef er met velen in Montfoort en Linschoten frequent contact.

Johannes de DoperOnze kerk is toegewijd aan Geboorte Johannes de Doper. De officiële feestdag is 24 juni.
Als geloofsgemeenschap vieren wij dit feest (Sint Jansfeest) ook jaarlijks op de meest nabije zondag.
Wij besteden dan feestelijk en vooral liturgisch aandacht aan onze alom bekende naamgever.

Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: "Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken". Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Althans zo zeggen de drie evangelisten Matteüs, Markus en Lukas. Want de vierde, Johannes, suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbijging, duidde hij hem aan als het Lam Gods.

Johannes' geboorte en kindertijd
Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij Lukas lezen we, dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' moeder was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap ontving dat zij van Gods Geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was daar ze geen omgang had met een man, antwoordde de engel: "Bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde maand." Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste maanden voor de geboorte ter zijde te staan.

Bij de begroeting tussen beide vrouwen - zo schrijft Lukas diepzinnig en prachtig - sprong het kind op in de schoot van Elisabeth; dat was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande moeder van de Messias.[Lukas 01,26-45]

De naamgeving
Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, moest hij gebruik maken van een schrijftabletje om te antwoorden: "Johannes moet het heten." Op dat moment werd hem het vermogen tot spreken teruggegeven; alsof de schrijver hiermee wil zeggen, dat de negen maanden van verwachting welsprekender waren voor God dan het functioneren van de vader als priester. De buren stonden verbaasd, want er was niemand in de familie die zo heette.[Lukas 01,05-25.57-66]

schilderij
Deze afbeelding is van een schilderij dat in de 'huiskamer' van het parochiecentrum is te vinden.
Het is enkele jaren geleden gemaakt door Truus Pluim-Cordes uit Montfoort (Monta Rosa).

Wie als bezoeker onze kerk binnenkomt kijkt bijna automatisch naar boven. Het lijnenspel is mooi.
Bij het verlichtingsplan rond de interieuraanpassing is er ook rekening mee gehouden. Ook in de avonduren komen de gewelven daardoor altijd prachtig uit.

Truus schrijft er het volgende over:

"Nadat ik een aantal foto's van het interieur van de kerk had gemaakt leek het me aardig om een schilderij van het mooie lijnenspel te maken en het aan anderen te tonen. 
Ik schilder al zo'n twintig jaar. Ik ben begonnen in aquarel. In Utrecht heb ik portretten leren schilderen, die maak ik ook in opdracht. Ook schilder ik in acryl".

Op de site van het Montfoortskunstenaarscollectief en de Linschotense-kunstroute kunt u wat werk van haar bewonderen. 
Een andere passie van haar is zingen. Jarenlang heeft zij gezongen bij het (voormalige) koor Interludium uit Linschoten.


Ook voor de regelmatige bezoeker is het nog steeds de moeite waard een blik naar boven te werpen en geïnspireerd te raken van de bijzondere constructie van de gewelven.


Terug naar Startpagina 

Glasinlood 3Er zijn (links voor) ter hoogte van de doorgang naar de ruimtes van het parochiecentrum twee ramen verwijderd. Na het verwijderen zijn deze ramen tijdelijk met een houten plaat afgetimmerd. Deze twee glas in lood ramen, die er slecht aan toe waren, worden op dit moment gerestaureerd bij een klein gespecialiseerd familiebedrijf in het Brabantse Oostelbeers.

Wim Beukers, lid van de kerkcommissie voor bouwzaken, is bij dat bedrijf op bezoek geweest om de voortgang van de restauratie te beoordelen. Hij heeft een paar foto’s gemaakt van het puzzelwerk die met deze restauratie is gemoeid. Het geeft een leuk beeld van het werk.

Op deze detailfoto’s is ook te zien dat de ogenschijnlijke eenvoudige ramen er ook bijzonder uitzien. Het geeft geen voorstelling weer van een tafereel. Maar de opbouw en kleur van de ramen geven de kerk wel iets van de spirituele sfeer die bij een kerkgebouw hoort. Het glas in lood is wel onderhoudsgevoelig dus we zullen daar de komende jaren de nodige middelen voor vrij moeten maken.

De planning is dat de ramen in oude glorie hersteld rond 1 december 2017 weer worden teruggeplaatst.

Glasinlood 1Glasinlood 4Glasinlood 5

 

Herinrichting  KerkNa jaren discussie, brainstormen, informatieavonden, afstemming met Bisdom werd in het jaar 2009 met de verkoopopbrengst van de voormalige pastorie een ingrijpende en toekomstgerichte herinrichting van ons kerkgebouw uitgevoerd.

Met heel veel daadkracht van het toenmalige bestuur en betrokkenheid van vrijwilligers werd in de korte beschikbare tijd tussen Pasen en Kerst een prachtig resultaat bereikt.

Hier ziet u een aantal foto's - klik hier - uit de grote hoeveelheid gemaakt door Sjaak Spruijt. Een mooi beeld van deze forse metamorfose. 
Terug naar Startpagina  
GewelvenTijdens Open Momunentendag 2016 was er in onze kerk speciaal aandacht voor het ambachtelijk werk rond de gewelven. Ook was er een kleine fotopresentatie in de kerk.

Het geeft een indruk hoe het gebouw er boven boven de gewelven en de klokkentoren uitziet.
Het zijn foto's van de ruimte boven de gewqelven en de toren die vanuit de kerk niet zichtbaar zijn.

Deze foto's van Sjaak Spruijt kunt u hier bekijken.
Terug naar Startpagina 
Eerder dit jaar werd in het blad Heemtijdinghen, (49e jaargang nr 1) aan de hand van streekarchivaris Frank van Rooijen een mooi artikel gepubliceerd over de 'verdwenen muurschilderingen' in onze kerk. Als u hier klikt kunt u dit artikel lezen.


Terug naar startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top