R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

AEDLausGerritDe veiligheid tijdens een viering in de kerk.

Om iemand die tijdens een viering in de kerk een acute circulatie (hart)stilstand of hartritmestoornis zou krijgen, snel en beter te kunnen helpen, heeft de Kerkcommissie een paar jaar gelden een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft.

Door direct met de reanimatie te beginnen en een AED te gebruiken is de kans het grootst om het leven van zo iemand te redden.

Er waren al een aantal mensen binnen onze geloofsgemeenschap die een AED kunnen bedienen. Om deze groep uit te breiden zijn er wat frequente bezoekers benaderd om de opleiding reanimatie en AED-bediener bij de EHBO-Montfoort te volgen.

2018 kerkbalans montfoort 002Er zijn weer ca 1700 enveloppen voor de actie Kerkbalans gevuld. Alles staat nu in dozen klaar om te worden verdeeld naar de bezorgwijken. De vele kerkbalans lopers zijn benaderd en deze zullen vanaf woensdag 24 januari rond gaan om de bekende envelop weer te bezorgen. Kerkbalans enveloppen in de doos

Na het weekend van 27 en 28 januari wordt de retourenvelop weer opgehaald. Kerkbalans is de financiële kurk waarop onze geloofsgemeenschap drijft. Geef voor je kerk, is dit jaar het landelijke thema. Wij vragen u ons te steunen: geef ruimhartig en geef ons daarmee de mogelijkheid het gebouw te onderhouden en werk binnen onze geloofsgemeenschap te verrichten.

Meer dan een mooi gebouw
Het is meer dan ons mooie gerestaureerde gebouw. Het is meer dan een dak! Wij vormen een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Onze kerk kost geld. De vieringen, de activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten – het zijn kosten, die gemaakt worden om de kerkdeuren dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur open te houden en u welkom te heten. Daarom is er actie Kerkbalans

Kerkcommissie2016Vanaf de regionale samenvoeging van onze geloofsgemeenschap in 2010 en het ontstaan van de nieuwe Parochie van de H.Drie-Eenheid is er een kerkcommissie die gestalte geeft aan het lokale (uitvoerende) bestuur.

De samenstelling is als volgt:
Voorzitter: Ad Vendrig
Secretaris: Annie Nederend
Penningmeester: Bart Vlooswijk
Lid algemeen : Piet van der Horst 
Lid beheer en bouwzaken: Wim Beukers


Als u contact wil opnemen met deze commissie is dat mogelijk via dit contactformulier 

Op de foto v.l.n.r. Ad Vendrig, Wim Beukers, Annie Nederend, Piet van der Horst en Bart Vlooswijk

Wat doet de kerkcommissie

overleggenBesproken onderwerpen overleg Kerkcommissie 2 mei 2018

Het parochiebestuur is deels aanwezig bij dit overleg in het kader van afstemming en goede wederzijdse contacten. Dat aansluiten is 2 keer per jaar. Overigens is er nog een direct frequente vorm van overleg en afstemming van de pastoraatgroep met de pastoor.

Schoonmaken 5 mei
Er hebben zich verschillende mensen aangemeld. Gerard is de coördinator. Kast in de keuken staat in de weg. Deze wat ondieper maken en in de werkruimte plaatsen. Buiten is er ook nog genoeg te doen.

Projectkoor Linschoten
Er is op verzoek een bedrag beschikbaar gesteld voor het jaar 2018.

BankpasjesOnze geloofsgemeenschap heeft een aantal bankrekeningen in gebruik
om de geldstromen in goede banen te leiden.

Wij verzoeken u vriendelijk het juiste nummer te gebruiken
en een duidelijke omschrijving mee te geven bij uw opdracht.

Al deze banknummers staan op naam van H. Drie-eenheid/Geboorte Johannes de Doper.

ledenadministratieHet is nu perfect geregeld
Een actuele ledenadministratie is voor onze geloofsgemeenschap van levensbelang. Wij willen graag precies weten wie er behoort bij onze geloofsgemeenschap. Of iemand nu actief of passief betrokken is daarbij geen maatstaf. Er zijn altijd veel mutaties vooral vanwege verhuizingen, die wij nu nog centraal krijgen aangeleverd. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. Via hen krijgen wij de mutaties die wij weer in onze administratie verwerken.

Toekomstige uitdaging ligt in het verschiet
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. Dit heeft voor ons grote gevolgen. Als bijvoorbeeld een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.

BegraafplaatsondertekeningStichting Onderhoud Begraafplaatsen Montfoort gaat twee oude begraafplaatsen onderhouden

Op 15 december 2016 ondertekenden wethouder Vlaar (gemeente Montfoort) en de heren J.H.W. Geelkerken (voorzitter) en de heer A.P.M. Vlooswijk (secretaris) van de Stichting Onderhoud Begraafplaatsen Montfoort de beheers- en onderhoudsovereenkomst Begraafplaatsen Montfoort. Met de ondertekening is het beheer en onderhoud van de twee oude begraafplaatsen van Montfoort, de Algemene Begraafplaats op de Julianalaan en de R.K. Begraafplaats op de Lodewijkstraat, overgedragen aan de stichting.

In veel gemeenten in Nederland is door de gemeenteraden gevraagd om kritisch te kijken naar de kosten van begraafplaatsen en in veel gevallen is hieraan de opdracht gekoppeld om de begraafplaatsen kostendekkend in de begroting op te nemen. Ook in de gemeente Montfoort is dat het geval. In het project Keuzes Maken heeft de gemeenteraad op 7 juli 2014 besloten om de begroting meerjarig sluitend te maken. Een van de consequenties van dat besluit is een besparing op het onderhoud van de begraafplaatsen.

tarievenOnderstaand een overzicht van de (ongewijzigde) tarieven 2018 voor de meest relevante diensten die wij verlenen.


Gebedsintentie:  € 10,-

Avondwake:  € 275,-
Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend begrafenis: € 525,-
Avondwake + crematieplechtigheid: € 525,-
Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend crematie: € 650,-

Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend begrafenis:  € 375,-
Uitvaartplechtigheid in een crematorium:  € 375,-
Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend crematie:  € 525,-

Viering van een huwelijksjubileum (eigen viering):  € 450,-

Belastingdienst2Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost

Een simpel rekenvoorbeeld:

Een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40 %) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal formulieren beschikbaar.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top