R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Wellicht vraagt u zich af waar u moet zijn voor bijvoorbeeld dopen, huwelijk, uitvaart, ziekenzalving, vormsel, kerkbijdrage, biecht, doopbewijs, parochieblad, gesprek met een pastor enz.

In veel gevallen kunt u contact opnemen met het Bavo-secretariaat, tel. (0348) 44 13 20, e-mail klik hier

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen.

Biechtgesprek U kunt contact opnemen met het pastoraal secretariaat (klik hier).
   
Dopen Neem contact op met het Bavo-secretariaat. Kijk ook hier.
   
Doopbewijs Voor een vormsel of een huwelijk elders heeft u een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Betreft dat één van de locaties van onze parochie, dan kunt u bellen/mailen met het secretariaat van die lokale geloofsgemeenschap.
   
Eerste Communie Neem contact op met het Bavo-secretariaat. Kijk ook hier.
   
Huwelijk Neem contact op met het Bavo-secretariaat. Kijk ook hier.
   
Huwelijksjubileum Wie een jubileum wil vieren, wordt verzocht contact op te nemen met het Bavo-secretariaat. De voorkeur gaat ernaar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen.
   
Jongerenpastoraat Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Het Bavo-secretariaat verwijst u graag door. Op de site van de parochie (menubalk onder Jongeren) staat veel informatie.
   
Kerkbijdrage Uw kerkbijdrage wordt geïnd door onze eigen Bavo-geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst ten goede aan de eigen Bavo-geloofsgemeenschap.
   
Kopij voor Bijeen-Bavo Kopij voor BIJeen-BIJBavo kan bij de redactie worden aangeboden (klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Kopij voor alle parochiebladen kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Elke redactie beslist er zelf over wat wél en niet geplaatst wordt.
   
Misintenties Neem contact op met het Bavo-secretariaat: klik hier.
   
Pastoraal gesprek U kunt contact opnemen met één van de leden van het pastorale team via het pastoraal secretariaat.
   
Rooms-katholiek worden? Neem contact op met de centrale werkgroep voor volwassenencatechese: klik hier.
   
Tarieven Als u vragen heeft over tarieven dan kunt u terecht bij het Bavo-secretariaat. U kunt ook de tarievenlijst raadplegen. 
   
Uitvaart Een kerkelijke uitvaart wordt geregeld via uitvaartondernemingen die binnen de parochie werkzaam zijn. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt. Klik hier voor meer informatie. Zie ook hieronder bij Ziekenzalving of ziekenzegen.
   
Vormsel Neem contact op met het Bavo-secretariaat. Kijk ook hier.
   
Ziekenzalving of ziekenzegen
Als een lid van de geloofsgemeenschap ziek is en de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met het Bavo-secretariaat (klik hier). Wacht met dit vragen niet te lang, zodat er nog tijd is voor een nadere kennismaking of begeleiding. In spoedeisende gevallen belt u met Frits of Ineke Hakkennes,
tel. 06 - 52 02 09 90. Zij kunnen zorgen dat er vanuit het pastoresteam contact wordt gelegd. Als u op deze telefoonnummers geen gehoor krijgt kunt u bellen met Cor van der Lit, 
tel. (0348) 42 24 41 of 06 - 30 49 82 33. 

 
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top