R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

doopsite Dsc 4807aDoopsel
Door het doopsel worden pasgeborenen opgenomen in de geloofsgemeenschap van Jezus en staan zij aan het begin van een weg die ook door hun ouders voor hen is uitgekozen.
Ouders die besluiten om hun kindje te laten dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zorgt er voor, dat de ouders de nodige informatie krijgen.
Voorafgaande aan de toediening van het H. Doopsel worden er 3 voorbereidingsavonden gehouden. Deze avonden worden geleid door leden van de werkgroep Dopen.

De eerste avond is een kennismakingsavond. Er wordt gewerkt met foto's of met het verhaal 'De parabel van de flessen wijn'.
Op de tweede avond wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de symboliek.
Tijdens de derde en laatste avond wordt met diaken Frank van Rooijen gepraat over de motivatie en het H. Doopsel.
1ecommunie2013 Dsc 5380aHet H. Doopsel wordt toegediend op een vastgestelde zondagmorgen om 11.30 uur.

Eerste Heilige Communie

Kinderen in de leeftijd van 7 jaar worden gedurende een bepaalde periode voorbereid om deel te kunnen nemen aan de maaltijd van de Heer.
Ouders met kinderen in groep 4 van de katholieke basisscholen in onze geloofsgemeenschap (De Notenbalk en de St. Bavoschool) worden per brief uitgenodigd hun kinderen aan te melden voor de voorbereiding op de eerste heilige communie.
Ouders met kinderen in groep 4 op andere scholen worden ook schriftelijk benaderd.

vormselH. Vormsel
Net als bij de kinderen, die zich voorbereiden op de eerste heilige communie, worden de vormselkinderen ook hier uitgenodigd via de klassenlijsten van de beide katholieke scholen. De ouders kunnen vervolgens hun kind via het secretariaat aanmelden voor de voorbereiding op het vormsel.
In deze voorbereiding worden jongeren vertrouwd gemaakt met de nieuwe fase die zij ingaan in hun manier van geloven.
Door de handoplegging en zalving, die zij ontvangen tijdens de vormselviering, ontvangen zij de steun en de kracht om te kunnen leven in de Geest van Christus.

Huwelijk
Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk. Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn en geen ander burgerlijk of kerkelijk huwelijk achter de rug hebben, is er geen probleem. Wanneer dat voor één van beide partners anders is, moet er verlof worden aangevraagd bij de bisschop. Dat vraagt veel extra tijd, in het geval van een eerder huwelijk soms meer dan een jaar. Daarom vragen wij jullie nu volledig je gegevens op te schrijven, opdat wij jullie bij je wens tot een kerkelijk huwelijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer er een 'hobbel' blijkt, volgt nog vóór de bevestiging van de aanvraag een gesprek met de pastoor van onze parochie.
Klik hier voor de verdere procedure.

Ziekenzalving, ziekenzegen, overlijden

  • Ziekenzalving, ziekenzegen

Als een lid van de geloofsgemeenschap ziek is en de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met het secretariaat: klik hier.
Wacht met dit vragen niet te lang, zodat er nog tijd is voor een nadere kennismaking of begeleiding.
In spoedeisende gevallen kan contact worden opgenomen met Frits of Ineke Hakkennes, tel. 06 - 52 02 09 90. Zij kunnen er voor zorgen dat er vanuit het pastoresteam contact wordt gelegd.
Eenmaal per jaar wordt in een dienst een gemeenschappelijke ziekenzalving gegeven. De datum hiervoor wordt bijtijds kenbaar gemaakt via deze website.

  • Mortuarium

ziekenzalvingSinds enige jaren beschikt onze Bavo-kerk over een eigen mortuarium, links naast de hoofdingang.
Een mortuarium is een plaats waar het lichaam van een overledene gedurende enkele dagen kan worden opgebaard tot aan de begrafenis of crematie. Daar kunt u afscheid nemen. U heeft daardoor thuis minder aanloop en meer rust om de zaken voor u zelf op een rijtje te zetten.
Als u deze keuze maakt, kunt u de beschikking krijgen over een eigen sleutel zodat u op elk door u gewenst tijdstip bij uw dierbare kunt zijn, alleen of met familieleden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Frits of Ineke Hakkennes, tel. 06 - 52 02 09 90 of met
Cor van der Lit, tel. (0348) 42 24 41 of 06 - 30 49 82 33.

  • Avondwake

In samenspraak met de familie van een overledene wordt een avondwake verzorgd. Leden van de avondwakegroep gaan hierin voor.

  • Uitvaart catering

Op verzoek is er een mogelijkheid om na een avondwake en/of een uitvaart in de Bavohof een kop koffie drinken. De bediening van de gasten geschiedt door een groep van vrijwilligers.
De uitvaartonderneming regelt de contacten.

Algemene informatie over de sacramenten kunt u hier vinden.

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top