R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Bij de totstandkoming van het parochieverband is bepaald dat er in iedere geloofsgemeenschap een pastoraatgroep moet zijn. Zij vormt een belangrijke schakel tussen het regionale pastoresteam en de geloofsgemeenschap.

Onze geloofsgemeenschap werkt al langere tijd met een pastoraatgroep, die belast is met het pastoraal werk ter plaatse en de coördinatie van de werkgroepen. Bovendien houdt zij nauw contact met de kerkcommissie.
De pastoraatgroep bestaat uit leden die ieder een eigen pastorale veld aansturen. Leden van de pastoraatgroep zijn:

frankvanrooijen2015diaken Frank van Rooijen: pastorale veld Diaconie en Jongeren (e-mail klik hier)

Diaconie houdt in: in woord en daad gestalte geven aan het dienstwerk van de Heer.

'Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.' (Marcus 10, 45)

marriedebree2016 Dsc 7486Marrie de Bree: pastorale veld Gemeenschapsopbouw (e-mail klik hier)


Gemeenschapsopbouw houdt in: voorwaarden scheppen waardoor iedereen zijn/haar talenten zo kan ontwikkelen dat men met plezier deze talenten aan de gemeenschap ten goede kan laten komen. Zorg voor elkaar en geborgenheid is wezenlijk in een christelijke gemeenschap.

jacquelinevanderlindenJacqueline van der Linden: pastorale veld Liturgie (e-mail klik hier)


Liturgie is het samenkomen van gelovigen rond de Heer, om het leven te vieren in woord en gebaar.


maaikenolte2017Maaike Nolte: pastorale veld Catechese (e-mail klik hier)

Met de term catechese (Grieks voor onderricht) wordt in de christelijke wereld ’geloofsonderricht’ bedoeld. Het geloof is een genade, dat wil zeggen: je krijgt het geheel ‘gratis’ van God. Maar dat betekent niet dat je er niets voor hoeft te doen!

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top