R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Op zondag 2 augustus 2015 kwam ik na de eucharistieviering tijdens het koffiedrinken in de Bavohof in gesprek met Riet van der Werietvanderwensns-van Spanjen, geboren in Harmelen.

Zij blijkt de maakster te zijn van de wandkleden en geborduurde schilderijen, die in de zaal Balthasar, in de zaal Caspar en in de gang van de Bavohof hangen.

Bij iedere creatie van Riet hoort een verhaal. Ik tekende die verhalen op in een gesprek met haar en maakte daarbij gebruik van haar documentatie.

drieluikDrieluik
In de zaal Balthasar in de Bavohof hangt een drieluik. Het wandkleed bestaat uit drie delen waarin het borduurwerk van oude en niet meer gebruikte kerkgewaden zijn verwerkt.

Grote delen van de kerkgewaden waren door de tand des tijd aangedaan en verteerd. Met uiterste precisie, heel veel kleine steekjes en eindeloos geduld werd het wandkleed op 13 november 1997 (bron: VAR) door Riet onthuld.
In OP van november 1997 werd nog vermeld, dat het kazuifel, dat pastoor Swildens tijdens haar huwelijksinzegening (toen zo'n 30 jaar geleden!) droeg, in het kleed is verwerkt.

Ze werkte overigens niet alleen aan het kleed: Gerarda Broekhuizen, Corry van Breukelen, Riet Morsink en Miep de Ridder hebben geholpen met het 'lostornen'. De heer Van Wiggen (Cor?) construeerde het raamwerk en medewerkers van de onderhoudscommissie hebben het doek opgehangen.

schilderijgangOud Baldakijn

Op dit kunstwerk is een altaar te zien met daarop een met zilverdraad geborduurd lam.
Het lam verbeeldt het Lam Gods, de bijbelse naam voor Jezus Christus.

In 1997 haalde Riet het fijne borduurwerk van een niet meer gebruikt en misschien wel honderd jaar oud 'baldakijn'.
Achterop het lam bleek het bedrag f. 12,50 te staan, een enorm bedrag voor die tijd. 
Riet verwerkte het borduurwerk in een eigen creatie en schonk het toen aan Harry van Doorn, diaken van de Bavoparochie in Harmelen. Het hangt in de gang van de Bavohof.


koorkapKoorkap
Een koorkap, koormantel of vespermantel is een tot aan de voeten afhangend, wijd liturgisch gewaad dat gedragen wordt door priesters, diakens en subdiakens van de Katholieke en Anglicaanse Kerk.

Riet verwerkte in 1997 een aantal delen van een oude koorkap in een eigen creatie.

Het hangt in zaal Caspar.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top