R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

In en om het kerkgebouw en de Bavohof (hoek Ambachtsheerelaan/De Joncheerelaan in Harmelen) zijn veel zaken, die aandacht verdienen. Een grote groep vrijwilligers wordt -vrijwel- dagelijks ingezet.

Kerkdienst gemist
De vieringen in de kerk zijn thuis via internet te beluisteren/te zien: klik hier.
Bewoners van huize Gaza kunnen via de radio de uitzendingen beluisteren mits de radio is aangesloten op het kabelnet van Gaza. Stem af op FM 92.50.

Onderhoudscommissie
Deze groep verzorgt, onder verantwoording van het parochiebestuur/kerkcommissie, het technisch beheer van de onroerende goederen.

Ringleiding
Ten behoeve van kerkgangers met een gehoorapparaat ligt er in het middenschip een ringleiding rond alle banken. 
Uit metingen in het verleden is gebleken, dat de beste ontvangst op de helft van de kerk is.
Informatie kunt u opvragen via het secretariaat

Schoon schip
Iedere week verzorgen vrijwilligers volgens een rooster het interieur van het kerkgebouw en de Bavohof. Als contactpersoon voor deze groep treedt Truus Sluis  op.
Jaarlijks verzorgt deze groep, aangevuld met extra menskracht, ook de grote schoonmaakactie van de gebouwen en de tuin.

Tuinonderhoud
Het onderhoud van de grote tuin en het terrein rond de kerk wordt bijgehouden door de aangestelde tuinman en enkele vrijwilligers.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top