Afdrukken
Rabo
 
De Bavo-geloofsgemeenschap heeft het volgende rekeningnummer beschikbaar: NL69 RABO 0325302863

Het rekeningnummer van PCI-Caritas is: NL55 RABO 0134692586