R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Het regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen vormt het hart van De Zonnebloem.

Vrijwilligers van De Zonnebloem bezoeken vooral die mensen die door ziekte of handicap vaak aan huis geboden zijn. Mensen dus voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. Ook in Harmelen probeert De Zonnebloem via regelmatig contact te voorkomen dat zij in een isolement terecht komen.

dezonnebloem
De afdeling Harmelen heeft een internetsite (klik op bovenstaand plaatje). Op de site staat evenwel geen nieuws. Er wordt naarstig gezocht naar een persoon, die de het leuk vindt om de site te beheren.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top