R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

zijactiefharmelen nieuwOp 30 december 1946 werd de toenmalige Boerinnenbond opgericht. Een vereniging voor boerinnen met een katholieke identiteit. De ledenavonden waren voor hen één van de weinige uitstapjes. In de loop der jaren zijn er ook steeds meer 'burgervrouwen' lid van de vereniging geworden. De Boerinnenbond werd KPO en KPO werd ZijActief.


ZijActief is nog steeds een vereniging met een katholieke identiteit maar ook andersdenkenden zijn bij de afdeling Harmelen hartelijk welkom als lid. Zoals de naam en het logo aangeven is het een vereniging voor actieve vrouwen op het (verstedelijkte) platteland.
De kleur groen staat voor het platteland, oranje is een goede afstekende kleur bij groen: Zij is zo opvallend en heftig zichtbaar. Zij zal zich niet ondergeschikt opstellen of voelen. Oranje hoort ook bij Nederland.

De afdeling Harmelen van ZijActief heeft een eigen site. Klik daarvoor op het logo of hier.

Het regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen vormt het hart van De Zonnebloem.

Vrijwilligers van De Zonnebloem bezoeken vooral die mensen die door ziekte of handicap vaak aan huis geboden zijn. Mensen dus voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. Ook in Harmelen probeert De Zonnebloem via regelmatig contact te voorkomen dat zij in een isolement terecht komen.

bavoschoolIn Harmelen zijn er twee katholieke scholen:notenbalk
Bavoschool, tel. (0348) 44 13 26
Notenbalk, tel. (0348) 44 24 73.


Regelmatig is er goed overleg met de beide basisscholen inzake catechese en vieringen. De scholen verzorgen publiciteit hierover in hun schoolinfo's.

U wordt geadviseerd uw kinderen al in een zeer vroeg stadium aan te melden op school.

jnhJong Nederland Harmelen (voor de internetsite klik op het logo) is een jeugdvereniging voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. We hebben de hele week door clubavonden en op zaterdag een clubmiddag. Voor elke leeftijd is er een uitgebreid programma.
In het programma wordt aandacht besteed aan sport, spel, creativiteit en buitenleven. Naast de clubavonden en middag zijn er nog diverse andere activiteiten.

Blokhut de Jeugdhof (achter het zwembad H2O), Uithof 3, Harmelen, tel. (0348) 44 23 67

cresponCrespon (Creatief, Sport en Ontspanning) organiseert ontspanningsbijeenkomsten voor jongeren in het activiteitencentrum 'Dezibel', Wilhelminalaan 1.

De vereniging heeft een internetsite. Als u op het plaatje klikt, dan kunt u deze bekijken.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top