R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

GemeenschapsopbouwDe werkzaamheden onder de noemer gemeenschapsopbouw zijn bedoeld de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te optimaliseren. Het gaat om goede afspraken maken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie is daarbij van groot belang. Immers de 'Kerk' is anno NU immers meer dan het kerkgebouw. Het is onze uitdaging om binnen het grote geheel van de Parochie van de H. Drie-eenheid een vitale geloofsgemeenschap te blijven. Deze vitaliteit uit zich niet alleen in de weekendvieringen, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden.

Omdat de vaste kerkgang lang niet meer voor iedereen als vanzelfsprekend geldt, probeert onze geloofsgemeenschap zich ook in toenemende mate zichtbaar te maken in het contact- en bezoekwerk, in de communicatie, in bezinnings- en vormingsgroepen. Van groot belang zijn ook de groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. Binnen de Pastoraatgroep is gemeenschapsopbouw daarom ook een belangrijk vast aandachtsgebied. Er is op dit moment een vacature. Het taakveld wordt daarom waargenomen door de overige leden van de Pastoraatgroep.

Op deze pagina treft u een overzicht van werkgroepen, activiteiten en artikelen die verband houden met de gemeenschapsopbouw van de "R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper" te Montfoort en Linschoten.

Terug naar startpagina 
VitaliteitBIjeenkomststartVitaliteit 2018: De uitdaging.

Dinsdag 9 januari 2018 was er een bemoedigende bijeenkomst in de Emmaus kerk in Nieuwegein. Het was de startbijeenkomst van het project Vitaliteit (fase 2) van de parochie. Een dertigtal vertegenwoordigers had gehoor gegeven vanuit de acht geloofsgemeenschappen, waarbij onze geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doper met 12 mensen rijk vertegenwoordigd was.

Er werd door pastor Marion Korenromp en Henk Brussel (als betrokken adviseur) uitvoerig toelichting gegeven over de aanpak van het project voor de komende maanden. Als vervolg op alle bijeenkomsten van 2017 en het eindrapport ligt nu voor elke geloofsgemeenschap de uitdaging concrete stappen te gaan maken. Met de realiteit van de krimp die de kerk als geheel maakt is het onze uitdaging hoe daar binnen elke geloofsgemeenschap praktisch en toekomstgericht mee om te gaan. Vitaal

Op korte termijn zal er een plaatselijke werkgroep van ca 8 tot 10 personen worden samengesteld die in dit hele traject een coördinerende rol krijgt. Doel wordt om voor onze geloofsgemeenschap een concreet plan te maken voor de komende periode van vijf jaar. Een analyse en keuze wat willen we aan activiteiten behouden, wat laten we zitten en wellicht nog belangrijker zijn we in staat op een slimme manier nieuwe inspirerende activiteiten op te pakken.

Na de toelichting op deze tweede fase was er nog een leuke oefenactiviteit. Aan de hand van een lijst met kernwaarden werd met elkaar in korte ontmoetingen van gedachten gewisseld welke kernwaarden herkenbaar waren voor de verschillende geloofsgemeenschappen. In juni 2018 worden in een slotbijeenkomst alle concrete plannen van de acht geloofsgemeenschappen gepresenteerd.

VitaalOp deze pagina leest u een samenvattend verslag van de eigen bijeenkomsten over vitaliteit binnen onze geloofsgemeenschap. De meest recente bijeenkomst staat bovenaan. Inmiddels is ook het eindrapport (van de parochie) verschenen Dit dit eindrapport is met een uitvoerige toelichting (Op zoek naar Vitaliteit) in een ander uitvoerig artikel beschreven.
Klik hier om meer te lezen over (de toelichting en) dit eindrapport.


Bijeenkomst over vitaliteit op maandag 30 oktober 2017
Spreker pater H.Wijtten SVD. Pater Wijtten gaf een uiteenzetting Over hoe hij denkt over vitaliteit van de geloofsgemeenschap.

1.Vitaliteit betekent levendigheid, levensgeest, levenskracht.
Inspiratiebron door gedeeld geloof, vreugde van het evangelie, liefde voor de medemens ook wereldwijd. Er is enthousiasme voor nodig. Herman gaf als voorbeeld dat wanneer in een stad of dorp de winkelstraat leeg is dan is er geen bedrijvigheid, is niet aantrekkelijk. Als er dan de mogelijkheid geboden wordt voor nieuwe kleine bedrijfjes.. dan wordt het weer levendig, en is het prettig om er te komen. Dat geeft levenskracht.

VitaalOp zoek naar onze vitaliteit

Inmiddels is anno 2018 een de tweede fase van het project 'Vitaliteit' van start gegaan. Daarvan zal onder de titel Vitaliteit 2018 over worden gepubliceerd. Op deze webpagina wordt uitvoerig het eindrapport over vitaliteit uit 2017 besproken. U kunt het volledige rapport lezen maar door de webredactie is in 5 onderdelen dit rapport verder wat toegelicht met de belangrijkste punten. Van de bijeenkomsten uit 2017 zijn ook korte verslagen gemaakt. Deze kunt u hier vinden. 

Op zoek naar Vitaliteit # 5


De samenstellers van het rapport, Marion Korenromp en Henk Brussel, zijn door het verloop van de gesprekstrajecten de overtuiging toegedaan dat een vervolg noodzakelijk is. De overheersende mening bij elke geloofsgemeenschap was en is dat het belangrijk is om met elkaar na te denken over de toekomst van de eigen gemeenschap, én van de parochie voegen de samenstellers daar nadrukkelijk aan toe.

Alle gemeenschappen hebben in meer of mindere mate te maken met dezelfde gegevenheden, die doorgaan op de vertrouwde weg uiteindelijk onmogelijk zullen maken. Er zijn enkele verkenningen op de toekomst van kerk-zijn gedaan. Elke gemeenschap heeft voor zichzelf een stip aan de horizon nodig en een daarbij passend actieplan. De samenstellers van het rapport spreken hun zorg uit over het Eucharistisch centrum in IJsselstein. De locatie is niet het centrum van de parochie.

CultureelMontfoort
Omdat leuk uitgaan, ook dichtbij kan..........

De Stichting Cultureel Montfoort is met haar derde theaterprogramma uitgekomen. Zij constateren dat er een toenemende belangstelling is voor hun avonden. Omdat ook ons kerkgebouw wat meer betrokken zal raken en er ook nu en dan zal worden samengewerkt met de ‘Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk’ zullen wij ook via onze communicatiekanalen meer aandacht schenken aan de activiteiten van Cultureel Montfoort.

Dit jaar is er een nog groter aanbod en daardoor hoopt men dat nog meer mensen zullen zeggen “Leuk uitgaan, dat kan ook in Montfoort” Voor meer informatie, het volledige jaarprogramma en reserveren: surf naar de website van Cultureel Montfoort.

Wij zullen op onze website en via onze nieuwsbrief BIJ-Johannes regelmatig aandacht schenken aan de activiteiten van Cultureel Montfoort.


projectkoorProjectkoor concert rondom Pasen 24 maart 2018.

Op veler verzoek is er door Cultureel Montfoort, dit keer in samenwerking met de 'Vrienden van Johannes de Doper', wederom een Projectkoor opgericht.
Onder directie van Warno Ruting gaan een 90 tal zangers en zangeressen uit Montfoort en regio bekende stukken instuderen, rond de tijd van Pasen. Inmiddels is men enthousiast gestart met de repetities. (zie foto)

Programma
Op het programma staan o.a. werken van Bach, Haydn, Mozart, Franck e.a. Uitgevoerd worden o.a het bekende Ave Verum van Mozart, Panis Angelicus van Franck en het Halleluja van Händel. Solostukken uit de Messiah zijn bewerkt voor koorzang en zullen prachtig klinken in de mooie gerestaureerde kerk.

BezoekgroepEen klankbord bij ziekte en meer ....
Frequent bezoek van pastores bij ziekte is al lange tijd praktisch niet meer haalbaar. Toch kan er behoefte zijn aan een (pastoraal) klankbord en pastoraal contact. Deze rol is al weer jaren geleden overgenomen door toegeruste vrijwilligers. Binnen onze geloofsgemeenschap is eind jaren negentig een pastorale contactgroep opgestart. De individuele leden bezoeken zieken in het ziekenhuis en thuis. Ze bezoeken op verzoek ook mensen, die gaan sterven en ook de nabestaanden. De eerste vijftien jaren was Jan de Wit de coördinator. Bij zijn afscheid was er een kort vraaggesprek waar de essentie van het werk in werd benoemd maar ook de verwachtingen maar de toekomst.

Het is niet ‘de kerk’ die komt maar toegewijde vrijwilligers
“De pastorale contactgroep zal zich nog nadrukkelijker moeten manifesteren. Omdat pastores schaars zijn wordt er vaak niet meer aan gedacht ook ‘de kerk’ te informeren op de moeilijke momenten in het leven. De pastorale contactgroep heeft ook niet de intentie om ‘de kerk’ te zijn. Het is ook niet ‘de kerk’ die op bezoek komt. Maar wij zijn toegeruste vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap die onze betrokkenheid met anderen vanuit onze eigen overtuiging willen delen”.

Onze missie vanuit onze geloofsgemeenschap
Of, om het in de termen van de ‘missie’ van onze geloofsgemeenschap te verwoorden: Wij willen met onze groep vanuit de geloofsgemeenschap midden in de samenleving staan. Vanuit ons geloof zijn wij in beweging voor iedereen. Wij bieden ruimte voor wie zich wil voeden aan de BRON. Wij willen ons ook niet opdringen maar er puur zijn als dat nodig is. Het blijft voor ons als werkgroep daarom vooral belangrijk dat u ons waar nodig weet te vinden.

BoekspotsvignetKom een mooi boek bij ons spotten !
Het documentatiecentrum van onze kerk is in 2016 omgebouwd tot een mooie ruimte voor de boekspot. In deze ruimte links vooraan in de kerk is een wand met ingericht met boekplanken en er staat een tafel. De glazen wanden bieden een fraai uitzicht op het lijnenspel van de gewelven in de kerk. Er staan heel wat boeken uitnodigend te wachten om ‘gespot’ te worden door u als lezer(es). Er wordt nog gewerkt extra plankruimte te creëren want het aanbod is groot. Er is absoluut heel wat te kiezen. We willen nog eens benadrukken dat het gebruik van onze boekspot openstaat voor iedereen uit Montfoort, ook toevallige passanten.

Wat is alweer een Boekspot ?
Een boekspot is simpelweg een openbare boekenkast. De regels zijn eenvoudig. Je pakt een boek en je deelt een boek, wanneer je dat wilt. Het kost niets en het is anoniem. Je mag het boek zo lang houden als je wilt, of ook doorgeven aan iemand anders. Wie dat leuk vindt schrijft (geheel vrijblijvend) leeservaringen op om te delen met andere lezers. Je kunt net zo vaak komen wisselen als je wilt. Wie thuis boeken over heeft kan deze in de boekspot een tweede leven gunnen. 

SWOMBijeenkomst over dementie!

Op donderdag 7 september 2017 is de eerste informatieavond weer na de zomer. Deze avond zullen 3 verschillende particuliere organisaties uit de omgeving komen vertellen over het werk dat zij doen en waarin zij zich onderscheiden van andere organisaties. Daarnaast zal een ervaringsdeskundige vertellen wat haar ervaring is met deze organisaties, hoe zij de organisaties heeft ingezet en hoe de praktische zaken zoals financiën georganiseerd kunnen worden. U bent van harte welkom op in de grote zaal van de Antoniushof in Montfoort. Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis! Tijdens deze avond is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Klik hier voor uitgebreide informatie 

JohannesdedoperkerkOp 12 februari 2016 is de 'Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk Montfoort' opgericht. De stichting heeft tot doel het in stand houden en onderhouden van het Johannes de Dopercomplex. Zij wil dit prachtige monumentale complex behouden voor de gemeenschap Montfoort/Linschoten in het algemeen en als centrum voor religiebeleving in het bijzonder.

Het stichtingsbestuur vindt dat het kerkgebouw, met zijn centrale ligging in Montfoort, een mooie bijdrage levert en kan leveren aan de gemeenschap van Montfoort en Linschoten. In het gebouw zijn verschillende activiteiten waarbij vele inwoners uit Montfoort en Linschoten samen komen. Het gebouw is vele dagen in de week ’s morgens open. Het gebouw is in 2009 opnieuw ingericht en biedt met haar open karakter, haar ruimte en mogelijkheden een warm welkom aan een ieder voor een bezoek, voor activiteiten, een praatje of een moment van rust en stilte.

De geloofsgemeenschap heeft nu kans, door een subsidie van de provincie en met opgebouwd spaargeld, groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw uit te voeren. Zij heeft heeft nog een flink financieel tekort en zal daar acties voor gaan voeren. De stichting onderzoekt hoe zij de geloofsgemeenschap kan ondersteunen en wil hiermee een mooie bijdrage leveren aan het behoud van het gebouw.

Abrona logoHet zal velen niet bekend zijn maar sinds februari 2016 draait Abrona Dagbesteding Benschop mee in het schoonmaakrooster.
Regelmatig zijn wij aan de beurt. We komen dan met 1 begeleider en 6 tot 8 cliënten.

MarktkraamVan de Geboorte Johannes de Doperkerk

Binnen onze geloofsgemeenschap is een werkgroep regelmatig in actie ten bate van dit fonds. In de loop der jaren is door acties van deze werkgroep een bedrag van maar liefst € 55.117,50 bijeengebracht (stand januari 2017).

24 juni 2017 wordt de restauratie officieel afgerond met als resultaat een prachtig gerestaureerd en beeldbepalend kerkgebouw!

De werkgroep gaat door. De opbrengst van de jaarmarkten/ kerstmarkten komt nu ten goede aan de Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk. Deze Stichting ondersteunt nieuwe of onderhoudsprojecten van de kerk.

Schoonmaken 3Een groep onzichtbare maar absoluut onmisbare krachten in onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door maar liefst 35 vrijwilligers die zich met regelmaat inzetten om ons kerkgebouw en ook alle andere ruimten schoon te maken.

Wie al dan niet als regelmatige bezoeker in de kerk komt, zal zich daar niet direct over bekommeren. U komt voor een viering of andersoortig bijeenkomst. Dat het er een beetje proper uitziet lijkt vanzelfsprekend maar dat is het dus zeker niet.

ziekenzalving1Vanouds kennen we in de katholieke kerk het sacrament van het heilig oliesel. Het is één van de 7 sacramenten. Dit sacrament is in de loop der jaren ook sacrament van de zieken en ziekenzalving gaan heten.

In het verleden werd de ziekenzalving vaak zo lang mogelijk uitgesteld. En werd het meer het sacrament van de stervenden. De laatste jaren is meer het besef gegroeid, dat het de ziekenzalving ook heel zinvol kan zijn wanneer er nog geen sprake is van een snel naderend einde.

RouwverwerkingWanneer iemand, die je dierbaar is sterft, staat je leven ineens helemaal op zijn kop. Je moet alleen verder met je verdriet. Het verdriet en de lege plek kunnen je hele leven gaan beheersen. Het kan natuurlijk helpen om er met anderen over te praten.

Maar veel mensen vinden het moeilijk om er met mensen in hun omgeving steeds weer over te praten omdat ze bang zijn anderen met hun verdriet lastig te vallen. Daarom kan het goed zijn om dan deel te nemen aan een rouwverwerkingsgroep.

Binnen de parochie van de H. Drie-eenheid, waar onze geloofsgemeenschap deel van uitmaakt is er de mogelijkheid om aan een groep deel te nemen. Het is een gespreksgroep met lotgenoten, die in dezelfde situatie verkeren. Het is de 'Rouwgroep Nieuwegein' die dit al vele jaren organiseert. Deelnemen met een gesprekgroep kan vaak helpen het verdriet te verzachten. Er worden bijeenkomsten gehouden in de Emmauskerk te Nieuwegein (nabij Antoniusziekenhuis). 

WelkomBij onze geloofsgemeenschap vinden we het belangrijk dat ons mooie kerkgebouw 'ook buiten het uurtje op de zondagmorgen' makkelijk toegankelijk is. Een groep van gastdames/heren maakt het mogelijk om dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze kerk te bezoeken.

In principe zijn we er altijd van maandag tot en met zaterdag. Omdat de gemiddelde leeftijd stijgt is enige aanvulling van de groep altijd prettig. Dus wie het gezellig vindt om in deze rol actief te worden en zo mensen te ontmoeten is hartelijk welkom om onze groep te versterken.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top