R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

Beatrice de Graaf lezingOp woensdagavond 6 februari a.s. komen prof. dr. Beatrice de Graaf en burgemeester de Graaf naar het dorpshuis XXL. Daar leveren ze allebei een bijdrage aan een avond over het thema 'Verlangen naar veiligheid in een tijd van radicalisering'. Deze avond begint om 20.00 uur.
Hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf denkt bijna dagelijks na over thema’s zoals kwaad en veiligheid. Ook vanuit haar christelijke overtuiging heeft zij over deze onderwerpen nagedacht. In 2017 heeft ze voor de Protestantse Kerk in Nederland het boekje 'Heilige strijd: het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad' geschreven. Tijdens haar lezing zal zij ingaan op ons verlangen naar veiligheid in een tijd van radicalisering.
Daarnaast zal burgemeester Laurens de Graaf zijn visie op veiligheid uit de doeken doen, in de context van Lopik.
De avond is een initiatief van de drie kerken in Benschop.

Iedereen van harte uitgenodigd.
Velen van u zal het niet ontgaan zijn dat de coniferenhaag rond de begraafplaats was verwijderd. De coniferen waren aangetast door een schimmel en stierven langzaam af. Geen fraai gezicht dus. Vandaar dat men besloten heeft om deze haag te verwijderen en te vervangen door een nieuwe haag van beukenboompjes.

Op maandag 22 oktober werd er gestart met de werkzaamheden. Met groot materieel werden de coniferen gerooid en per vrachtwagen afgevoerd. Een zware, maar ook wel dankbare klus.
Van de oude grond waar de coniferen gestaan hebben werd een sleuf grond afgegraven en nieuwe grond aangebracht. Paaltjes met draad ter geleiding van de nieuwe boompjes werden geplaatst.

wil van der sluiszenEn vanmorgen was het dan eindelijk zo ver. Een gezellige ploeg vrijwilligers van de tuinploeg, de mannen die de tuin rond de kerk en de begraafplaats zo fantastisch bijhouden, waren ’s plaatsen beukenboompjesochtends vroeg al aanwezig om de jonge beukenboompjes te poten. Het weer was prachtig, de grond nog heerlijk zacht, de stemming opperbest, de samenwerking zowat nog beter, en dit alles resulteerde in dat de haag bijna in zijn geheel in één dag geplaatst kon worden. Bijna dan, want voor een aantal meters kwam men boompjes tekort. Af is het dus nog nét niet, maar een ieder zal moeten toegeven dat het er al fraai bijstaat. Zeker als met de loop der jaren de boompjes met elkaar weer een prachtige haag gaan vormen ziet ons parochiekerkhof er weer mooi en verzorgd uit. Een waardige plek voor onze dierbaren.

De kosten van dit project bedroegen wel een € 14.000,00. Een fors bedrag. Daarom heeft de stichting ‘De Vrienden van de St. Victorkerk’ een sponsoractie opgestart om dit geld bij elkaar te krijgen.
Wilt u hier ook iets aan bijdragen? Dat kan, via: NL08 RABO 0125 2139 13 o.v.v. nieuwe haag. Alvast onze dank.beukenhaag
Op zondag 9 juli 2017 is na de Eucharistieviering in de Stiltetuin het beeld "Kijk!" onthuld.


Dit beeld is een geschenk van mevrouw P.A.C. Terberg aan de Stichting Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop.
Het beeld is vervaardigd door Lea Wijnhoven en Annet Terberg-Pompe.

Onder grote belangstelling heeft mevrouw Terberg samen met het gezin van Annet het beeld onthuld. Hierna werd onder de heerlijke zomerzon een toast uitgebracht en konden alle belangstellenden het beeld bewonderen.
Het heeft een permanente plaats gekregen in de Stiltetuin.

Inzet vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze Drie-eenheidparochie een aantal vrijwilligers die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of woord- en communieviering, handen en voeten aan. Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Nu hebben zij hun opleiding afgerond en worden zij per 1 september 2016 op alle lokaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt, zoals wij al gewend zijn, gecoördineerd door het uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

De Sint Victorkerk wordt financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop. Deze stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is van de belasting.

Kijk voor meer informatie op www.vriendenvansintvictorbenschop.nl

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top