Diaconie is het handelen, dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Plaatselijke groepen werken samen in twee organen. Als de focus ligt op de lokale samenleving is dit de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Als de focus ligt op het buitenland is dit het parochieel overleg MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).

Beide organen worden ondersteund vanuit het pastoraal team door Hans Oldenhof, pastoraal werker met het taakveld Diaconie.

U kunt hem altijd voor diaconale zaken benaderen per telefoon of via mail.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top