Week Nederlandse Missionaris (WNM)


wnm2018
De WNM zet zich in voor het welzijn van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig! De steun vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit.

Diwnm2018 1t jaar staat de WNM in het teken van “Geloven in de ander, ieder mens telt mee. De campagne draait om missionaris pater Bert Hagendoorn o.f.m. in Indonesië en missionair werker Inge Kuiphuis in Papoea.

Steun hen in de collecte van zondag 13 mei of met een gift op NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WMN Den Haag.

Als u meer wilt weten (over het werk) van pater Bert Hagendoorn of van Inge Kuiphuis klik dan op één van de plaatjes.

Hartelijk dank.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top