lijst symbool
 • Deze lijst geeft een handzaam overzicht van alle contactgegevens van de drie geloofsgemeenschappen in Nieuwegein.

 • In deze lijst worden linken naar e-mailadressen gegeven. Als u op een link klikt, komt u in een webformulier waarin u een bericht kunt sturen naar betrokken persoon/werkgroep. Helaas kunnen er geen bijlagen worden meegestuurd.

 • Er is gekozen voor webformulieren en niet voor het rechtstreeks doorgeven van mailadressen. Op die manier zijn de feitelijke mailadressen afgeschermd voor misbruik (phishing, spamming etc.).

 • Heeft u eenmaal een antwoord op uw eerste mail, dan is het feitelijke mailadres bij u bekend. Dan kunt u vanuit uw mailprogramma wel bijlagen sturen.
 • De lijst met gegevens is vrij lang, dus maak gebruik van de linken in de inhoudsopgave hieronder!


Barbarakerk

Contactgegevens Barbarakerk

 • Adres Barbarakerk

  Barbarakerk
  Koninginnenlaan 3
  3433 CT Nieuwegein
 • Administratie Barbarakerk

  tel. (030) 606 22 59
  Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  voor e-mail: barbara-administratie
 • Beheer/verhuur Barbarakerk

  Jan Verweij
  tel. (030) 606 22 59 / 06 22 46 04 19
  voor e-mail: beheer-barbara
 • Kerkcommissie Barbarakerk

 • Kerkhofbeheer

  Cees Steenman.
  Tel. nr. (030) 608 19 15.
  voor e-mail: kerkhofbeheer barbarakerk
 • Ledenadministratie Barbarakerk

  voor e-mail: ledenadministratie barbara

Bankgegevens Barbarakerk

 • Kerkbijdrage

  IBAN: NL 35 RABO 0322 5949 44
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Barbara
 • Overige betalingen

  IBAN: NL 19 RABO 0322 5946 50
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Barbara

Terug naar boven


Emmauskerk

Contactgegevens Emmauskerk

 • Adres Emmauskerk

  Emmauskerk
  Merelplein 2
  3435 CC Nieuwegein
 • Secretariaat Emmauskerk

  tel. 06 34 62 49 96 of (030) 603 60 41
  Er is geen fysiek bezet secretariaat
  voor e-mail: beheerder emmauskerk
 • Beheer/verhuur Emmauskerk

  Hans de Vries
  tel. 06 34 62 49 96
  voor e-mail: beheerder emmauskerk
 • Kerkcommissie Emmauskerk

  • Voorzitter
   Agnes van der Reep
   tel. 06 42 57 64 26
   voor e-mail: emmauscommissie
  • Secretaris
   Lydia Janssen
   voor e-mail: emmauscommissie
  • Penningmeester
   Hans de Vries
   voor e-mail: penningmeester emmaus
  • Leden
   José de Vries (Liturgie)
   Koos Wong-Brekhof (Gemeenschapsopbouw)
   Henk van Putten
 • Ledenadministratie Emmauskerk

  voor e-mail: ledenadministratie emmauskerk

Bankgegevens Emmauskerk

 • Kerkbijdrage

  IBAN: NL66 RABO 0322 5977 81
  t.n.v.: H. Drie-eenheid Emmauskerk
 • Overige betalingen

  IBAN: NL 10 RABO 0322 5947 15
  t.n.v.: H. Drie-eenheid Emmauskerk

Terug naar boven


Nicolaaskerk

Contactgegevens Nicolaaskerk

 • Adres Nicolaaskerk

  Utrechtsestraatweg 8
  3438 AK Nieuwegein
 • Secretariaat Nicolaaskerk

  tel. (030) 603 12 94
  Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  in de maanden juli en augustus gesloten op dinsdag en donderdag
  voor e-mail: nicolaasadministratie
 • Beheer/Verhuur Nicolaaskerk

  Hennie Schwarze
  tel. (030) 603 12 94
  via e-mail: beheerder Nicolaaskerk
 • Kerkcommissie Nicolaaskerk

  • Voorzitter
   Ronald Walsteijn
   voor e-mail: voorzitter KCNN
  • Secretaris
   Gerda Versteeg
   voor e-mail: secretaris KCNN
  • Penningmeester
   Carel Bloemsma
   voor e-mail: penningmeester KCNN
  • Notuliste ter vergadering
   Liesbeth Roskamp
  • Leden
   Willem van der Steeg (vitaliteit)
   Tonny Wolvetang (liturgie)
   Ans Elsinghorst (liturgie)
   Ad Boot (hoofd administratie)
   Evert van der Veer (BHD en crisismanagement)
   José Schults (algehele vraagbaak)
 • Kerkhofbeheer

  tel. (030) 604 31 46
  voor e-mail: beheerder nicolaaskerk
 • Ledenadministratie Nicolaaskerk

  voor e-mail: ledenadministratie nicolaaskerk

Bankgegevens Nicolaaskerk

 • Kerkbijdrage

  IBAN: NL14 RABO 0322 5998 81
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Nicolaas
 • Overige betalingen

  IBAN: NL 63 RABO 0322 5947 31
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Nicolaas

Terug naar boven


Gemeenschapelijke werkgroepen

 • Catechesesecretariaat (parochiebreed)

  Rita de With
  voor e-mail: catechesesecretariaat
 • Diaconaal assistente

  Agnes Vos - Leung
  voor e-mail: diac. assistente
 • Doopvoorbereiding

  Ali Elbertse
  tel. 030 606 63 81
  voor e-meil: doopvoorbereiding
 • Parochieblad BIJeen

  • Contactgegevens

   • Redactie Nieuwegein
    Ineke Brouwer / Ineke Overbeek
    tel. (030) 603 12 94 op maandag-woensdag-vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.
    voor e-mail: kopij Nieuwegein
   • Hoofdredactie
    voor e-mail: kopij parochiebreed
  • Bankgegevens parochieblad BIJeen

   NL45 RABO 0331 0204 75
   H. Drie-eenheid inzake BIJeen
 • Vormselvoorbereiding

  Rita de With
  voor e-mail: catechesesecretariaat
 • Webmaster / Nieuwsbrief

  Beheer inhoudelijke kant van de deelsite en nieuwsbrief Nieuwegein
  Huub Rutte
  voor e-mail: webmaster nieuwegein

Terug naar boven


Diaconie en Caritas Nieuwegein

Contactgegevens D&C Nieuwegein

 • Adres D&C Nieuwegein

  Werkgroep Diaconie en Caritas
  Utrechtsestraatweg 8
  3438 AK Nieuwegein
 • Contact D&C Nieuwegein

  • Hortense Höppener
   tel. 06 20 45 25 52
  • John Sloot
   tel. 06 14 78 95 36
  • voor e-mail: d&c nieuwegein
 • Bestuur D&C Nieuwegein

  • Voorzitter
   John Sloot
  • Secretaris
   Hortense Höppener-Bouvy
  • Penningmeester
   Toon de Jong
  • Leden
   Ed Lasut
   Kitty de Ronde
   Nicole Horsman - Gielen
   Richard van de Sande

Bankgegevens D&C Nieuwegein

 • IBAN: NL 78 RABO 0324 4305 74
  t.n.v.: Caritas Nieuwegein

Terug naar boven


Parochie

Contactgegevens Parochie

 • Adres Parochie(bestuur)

  Parochie van de H. Drie-eenheid
  Merelplein 2
  3435 CC Nieuwegein
 • Bestuurlijk secretariaat

  Tonnie van Wiggen - Valkenburg
  tel. (030) 606 51 24
  voor e-mail: bestuurlijk secretaris
 • Pastoraal secretariaat

  Pastoor G.M.J. van der Vegt
  voor e-mail: pastoraal secretaris
 • Meldpunt overlijden en ziekenzalving/-zegen

  tel. 06 13 44 13 53
  voor e-mail: meldpunt overlijden
 • Pastoraal team

  • Pastoor
   G.M.J. van der Vegt
   taakveld: Liturgie
   Koninginnenlaan 1, 3433 CT Nieuwegein
   tel. 06 24 16 30 35
   voor e-mail: pastoor v.d. Vegt
  • Zygfryd Nowara
   Taakveld: ????
   tel. 06 28 47 86 36
   voor e-mail: pastor Nowara
  • Mw. M. Korenromp, pastoraal werkster
   taakveld: Catechese
   St. Nicolaasstraat 10, 3401 BS IJsselstein
   tel. (030) 687 84 46
   voor e-mail: pastor Korenromp
  • Mw. H.C. Mensink, pastoraal werkster
   taakveld: Jongerenpastoraat
   tel. spreekuur dinsdag na 20.00 uur
   tel. 06 20 98 07 48
   voor e-mail: pastor Mensink
 • Parochiebestuur

  • Voorzitter
   pastoor G.M.J. van der Vegt
  • Vice-voorzitter
   Jan Vlaar
  • Secretaris
   Tonnie van Wiggen - Valkenburg
  • Penningmeester
   Gerard Jacobs
  • Leden
   Peter van Houtert (communicatie en PR)
   Armand Höppener
   Dick van den Bosch (bouwzaken)

Terug naar boven


© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top