Afdrukken

Inzet vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze Drie-eenheidparochie een aantal vrijwilligers die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of woord- en communieviering, handen en voeten aan. Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Nu hebben zij hun opleiding afgerond en worden zij per 1 september 2016 op alle lokaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt, zoals wij al gewend zijn, gecoördineerd door het uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.
Naast de leden van het pastorale team, diaken Vaneker en enkele emeriti zullen de volgende personen de uitvaarten verzorgen: Marianne van den Boogaard uit IJsselstein, Ali Elberse uit Vreeswijk, Annie Kromwijk uit IJsselstein, Ben van Blokland uit Montfoort, Gerard Vendrig uit Montfoort en Petra van Kooten uit Lopik.

Afscheid nemen van een dierbare is een opdracht die onze hele geloofsgemeenschap aangaat. Het is een taak om in het licht van ons geloof in de verrezen Heer Jezus Christus, nabijheid, troost en aandacht te geven als wij het leven van een dierbare leggen in de handen van de Heer. Wij als pastoraal team hebben het vaste vertrouwen in dat zij dit dienstwerk met eerbied en respect namens onze parochie zullen vervullen.

Voorkeur voor iemand, die de uitvaart leidt

De tijd dat iedere locatie een eigen priester had, ligt al lang achter ons. Dat mensen op een bepaalde locatie kunnen kiezen voor een speciale voorganger uit hun eigen locatie, ligt ook achter ons. Tijden veranderen.
Families hebben voor een uitvaart van hun dierbare –als het gaat om een voorganger- soms wensen, waaraan wij niet kunnen voldoen. Het beleid van onze parochie H. Drie-eenheid is dat iedereen, die uitvaarten verzorgt (team, diakens, uitvaartvrijwilligers):
1. op alle locaties inzetbaar zijn
2. dat er geen voorkeuren zijn
3. dat er met een rooster van inzetbaarheid wordt gewerkt.

Gezien de steeds minder wordende band van familie, kinderen, kleinkinderen met de eucharistie en kerkgemeenschap, zal er in de toekomst steeds vaker gekozen worden voor een woorddienst bij een uitvaart en dus niet voor een eucharistieviering.

Het is belangrijk, dat u dit weet.

Namens het team,
G.M.J. van der Vegt, pastoor