Afdrukken

Avondwake

Kruis largeBij het afscheid nemen van een overledene nemen in de katholieke traditie avondwake en uitvaart een belangrijke plaats in. Op de avond voorafgaande aan de uitvaart bestaat de mogelijkheid een avondwake te houden. Vond heel vroeger deze wake thuis plaats met het bidden van de Rozenkrans, tegenwoordig wordt meestal een speciale gebedsdienst in de Jacobuskerk gehouden, vooral bedoeld om troost te bieden aan de nabestaanden. Leden van de werkgroep Avondwake verzorgen deze dienst, waarin familie, bekenden en parochianen samen op waardige wijze stilstaan bij het leven en sterven van de overledene. Aansluitend aan de avondwake is er dan meestal gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene en de familie te condoleren. Mocht men er prijs op stellen aansluitend aan een avondwake in de kerk een condoleance te houden, dan is het ook mogelijk daarbij koffie/thee te laten verzorgen door vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

De avondwakegroep

De leden van de avondwakegroep hebben, om goed te kunnen functioneren, de nodige begeleiding gehad. Door het afnemend aantal pastores zal het in de toekomst wellicht nodig zijn dat parochianen voorgaan in uitvaartdiensten. Dit is al enkele keren voorgekomen. Natuurlijk zal het wel even wennen zijn als parochianen een uitvaart moeten leiden omdat er geen pastor beschikbaar is. U kunt er echter van verzekerd zijn dat de leden van de avondwake- en uitvaartgroep dit met grote zorg en betrokkenheid zullen doen.

Uitvaart

Een uitvaart is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een teraardebestelling of een crematie. Het begrip begrafenis omvat zowel de uitvaart als de teraardebestelling.
Oorspronkelijk staan bloemen voor groei, nieuw leven en een voorwaartse beweging. De natuurlijke schoonheid van bloemen bij een begrafenis of crematie en thuis bij hen die rouwen, zorgen voor een gevoel van warmte, medeleven en troost. Hoewel er geen officiële etiquette regels bestaan voor bloemen bij een begrafenis , kun je met bloemen wel laten zien wat iemand voor je heeft betekend.

Leden van de werkgroep Avondwake assisteren ook bij deze dienst, waarin familie, bekenden en parochianen samen op waardige wijze de overledene begeleiden naar zijn of haar laatste rustplaats.

Kerkhofhek

Het kerkhof van Cabauw.
(foto: René Overbeek)

De verzorging van de uitvaart gebeurt dus in principe door de pastor van het team die in een betreffende week de dienst heeft. Deze pastor is niet altijd een priester, maar vaak een pastoraal werk(st)er. De uitvaart zal dus nog wel eens een uitvaart zijn met een woord- en gebedsviering of woord-/communieviering. Als de betreffende pastor al bezet is kan hij of zij een beroep doen op emeriti en soms ook op daartoe opgeleide vrijwilligers. Het is niet de bedoeling dat emeritipastores rechtstreeks door de familie of begrafenisondernemer gebeld worden. Nabestaanden kunnen wel via de uitvaartleider de wens kenbaar maken dat een hen vertrouwde pastor (of misschien ook parochiële vrijwilliger) de uitvaart zal leiden. Alle uitvaartleiders van onze regio zijn op de hoogte van deze gang van zaken.