Afdrukken

Woord- en communievieringen

Engel
Engel op hoek communiebank.
              (foto: RenĂ© Overbeek)

Veel gelovigen willen de geloofsgemeenschap in hun eigen dorp of stadwijk levend houden en gaan graag naar de eigen kerk ook als er geen priester beschikbaar is om met hen de eucharistie te vieren. Hieraan wordt tegemoet gekomen in een viering die geen heilige mis is en waar geen sacrament wordt bediend. In een gebedsviering ligt het accent op schriftlezing, samenzang en gebed. Als daarna ook nog Heilige hosties worden uitgedeeld die in een eerdere eucharistieviering geconsecreerd en bewaard gebleven zijn in het tabernakel spreekt men van een woord- en communieviering. Voor veel gelovige katholieken is 'ter communie gaan' een wezenlijk onderdeel van de viering, omdat men daarin Christus ontmoet. Gebedsdiensten worden geleid door mensen die hiertoe een speciale vorming hebben ontvangen, en woord- en communievieringen worden geleid door een pastorale kracht met zending van de bisschop of door vrijwilligers.

Rozenkransgebed

De Middeleeuwse vroomheid heeft het gebed van de rozenkrans tot ontwikkeling gebracht. Het is een vervanging van het getijdengebed voor het volk. Het rozenkransgebed wordt gebeden met behulp van een rozenkrans: een gebedssnoer bestaande uit meer dan vijftig kralen. De kralen worden een voor een langsgelopen, waardoor men al biddend het christelijk geloof overdenkt.

In de maanden mei en oktober wordt de rozenkrans gezamelijk gebeden in de kapel in de pastorie.
De Goede Herder
De Goede Herder in de kapel.
                 (foto: RenĂ© Overbeek)

Alle kralen staan voor een gebed: er zijn vijf grote kralen die het 'Onze Vader' voorstellen, de vijftig kleinere kralen staan voor een 'Weesgegroet'. Het gebedssnoer kent een steeds terugkerend patroon: elke grote kraal wordt gevolgd door tien kleine kralen, in totaal vijf maal. Aan de rozenkrans hangt daarnaast een kruis met een aantal kralen die losstaan van de zojuist beschreven cyclus. Deze gebruikt de gelovige aan het begin van het gebed. Hij start bij het kruis met een kruisteken en de woorden 'In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen'. Daarna volgt de geloofsbelijdenis en lofprijzing (Eer aan de Vader, de Zoon en de  Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen).

Bij de eerste grote kraal die verbonden is met het kruis bidt de gelovige het 'Onze Vader'. Hierna volgen drie kleine kralen waarbij een 'Weesgegroet' wordt gebeden. Daarna wordt nog eenmaal de lofprijzing uitgesproken, waarna men op de volgende grote kraal begint met de eerder beschreven cyclus.