Afdrukken
St Caeciliakoor650
Het St. Caecilia koor
(foto: René Overbeek)

Herenkoor St.Caecilia.

Onze geloofsgemeenschap van de H. Jacobus in Cabauw, heeft meerdere koren in haar gelederen.

Het oudste koor is het herenkoor St. Caecilia en bestaat momenteel uit 23 zangers gelijkmatig verdeeld over 1e en 2e tenor en 1e en 2e bas.

Een koor met een lange geschiedenis. De exacte oprichtingsdatum is niet te achterhalen. Echter in notulen van het toenmalig kerkbestuur uit 1863 is te lezen dat al gesproken werd over koorzang en een jaarlijkse vergoeding voor de "leider". Daarvan uitgaande dus al minimaal 150 jaar.

Maar belangrijker is het heden en de toekomst.
Het St. Caecilia koor is een zelfstandig koor met een eigen repertoire. Bestaand uit Nederlandstalige liturgische gezangen, één- en meerstemmige Latijnse gezangen, maar ook Duitse, Franse en Engelstalige uit verschillende stijlperioden. Ze kunnen ook bij andere gelegenheden gezongen worden.
Kortom zeer uitgebreid en afwisselend.

 

Doel en functie:

Het koor staat ten dienste van onze geloofsgemeenschap door de vieringen mede te ondersteunen en te verlevendigen met zang en muziek. Er is een muziekcommissie die de vieringen samen met de liturgiegroep voorbereidt. Gemiddeld wordt één keer per maand in de zondagviering gezongen, zes keer per jaar op zaterdagavond in "De Schouw" en twee keer per jaar in het St. Antonius ziekenhuis.

Samenwerking:

koorpasen001
Het St. Caecilia koor heeft een goed samenwerkingsverband met het dameskoor "Onder Ons". Als het ware een
lat-relatie. Er is een uitgebreid repertoire om "gemengd" te zingen beschikbaar.
Eenmaal per maand wordt in de zondagviering gezamenlijk gezongen en daarnaast bij avondwake, uitvaarten, trouw- en jubilea-vieringen, Allerzielen en bijvoorbeeld bij "volkskerstzang".

Eén keer per jaar hebben we gezamenlijk met partners een gezellig feest, het "Caeciliafeest". Vernoemd naar de patroonheilige. Er worden dan jubilea gevierd en alle andere gebeurtenissen van het voorbije jaar worden luchtig doorgenomen.
Prachtig was de samenwerking met het jongerenkoor Simply Joy in onze geloofsgemeenschap met Pasen jl. Aangevuld met liefhebbers uit de omgeving, zo'n 100 personen bij elkaar, werd in een stampvolle kerk de Paasviering muzikaal opgeluisterd (zie foto hiernaast).

Orgelbegeleiding:

De wekelijkse repetities en de uitvoeringen vinden plaats op de koorzolder, dicht bij het orgel, muziek bij de hand en akoestisch de beste plek in de kerk. Het kerkorgel uit 1927 is de afgelopen maanden geheel gerestaureerd.

Vaste organist: Adriana van Beek.
Dirigente: Marieke Dekker.
Tweede organist/dirigent: Annemiek van Beek.

Bestuur:

Voorzitter: Piet van Kats, Tel: (0348) 55 20 05
Secretaris: Hans de Vos, Tel: (0348) 55 41 99
Penningmeester: Harry van Rooijen, Tel: (0348) 55 36 56
Bestuurslid: Cees Faay, Tel: (0348) 55 16 32
Bestuurslid: Gerard Vendrig, Tel: (0348) 55 18 82

Gezonde uitdaging:

Nieuwsgierig geworden? Zingen is ontspannend en gezond voor lichaam en geest! Geeft veel positieve energie . Altijd al eens in een echt koor willen zingen? Kennis of ervaring met muziek is niet nodig, dat leer je "zingenderwijs". Kom gerust eens geheel vrijblijvend op de donderdagavond binnenlopen of vraag aanvullende informatie bij een van de bestuursleden.
U kunt een bericht versturen via de website naar de voorzitter Piet van Kats.

Wij bieden een koor met ambitie, uitstraling, saamhorigheid en vooral ook veel gezelligheid! Een zeer uitgebreid repertoire voor jong en oud en dat alles onder professionele muzikale leiding.

Je bent van harte welkom.

Piet van Kats