Afdrukken
ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.
Dit heeft grote gevolgen: als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.

Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand voor een parochie en de geloofsgemeenschappen van essentieel belang!
En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de parochie voor het jaarlijks organiseren van de actie Kerkbalans om middelen te verwerven. 
Vooruitlopend hierop kunt u mutaties via deze website doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.
U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.