R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Vituskerk

Dagelijkse viering / woensdagochtendviering

KRO-NCRV verzorgt dagelijks via een live stream een eucharistieviering in de ochtend (9.30 uur) en een dagsluiting in de avond (19.00 uur).

Om deze reden is besloten om in de parochie H. Drie-eenheid geen woensdagochtendvieringen meer te doen.

Pastoraal Team is er voor jou

Wil je even rustig praten, je zorgen delen, wellicht samen bidden. Ook nu, juist nu, willen we er als Pastoraal Team voor je zijn. We zijn in ieder geval bereikbaar van 9.00-17.00 uur op de volgende dagen:

maandag en dinsdag: pastoraal werkster Hedwig Mensink - (06) 20 98 07 48
woensdag en vrijdag: pastoraal werkster Marion Korenromp - (06) 23 87 54 99
donderdag en vrijdag: pastor Nowara - (06) 28 47 86 36
zaterdag en zondag: pastoor Van der Vegt - (06) 24 16 30 35

actie vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar jou!!!

Zoals je op de poster ziet, gaat onze geloofsgemeenschap enthousiast nieuwe vrijwilligers werven.
Gelukkig beschikken wij al over heel veel enthousiaste vrijwilligers, die er voor zorgen dat onze Geloofsgemeenschap draait en alle activiteiten aangeboden kunnen worden.
Maar met meer vrijwilligers kunnen wij de werkzaamheden beter verdelen.
Want vele handen maken licht werk.

Samen gaan we voor een actieve geloofsgemeenschap Cabauw-Lopik-Polsbroek.

We hebben een aantal werkzaamheden geïnventariseerd, waarvoor wij versterking zoeken. Taken die plezierig zijn, die je samen met anderen uitvoert, die saamhorigheid geven, die goed te doen zijn en die soms maar enkele keren per jaar hoeven te gebeuren.
Dus ook aan mensen met weinig vrije tijd bieden wij een taak die zeker veel voldoening geeft.

Wij weten zeker dat wij ook voor jou een taak hebben die bij je past.
Voldoening, gezelligheid, waardering, begeleiding en een enthousiaste geloofsgemeenschap zullen jouw deel zijn.

Een greep uit de mogelijke taken:
• penningmeester
• onderhoud gebouwen
• hulp bij vieringen
• koster in Lopik
• lid van een koor
• lid Vormselwerkgroep
• lid Kerkcommissie
• lid Pastoraatgroep

Met jouw hulp wordt onze Geloofsgemeenschap sterker!

Wij hopen dat je een van ons aanspreekt....
Cees van Kooten
Gerard Wiltenburg
Adriaan van Kats
Piet de Vos

kerk cabauw spectrumDe contactgroep

Deze werkgroep bezoekt jarige parochianen met een kleine attentie namens onze Geloofsgemeenschap.
Ook bezoeken zij nieuwe parochianen die in Cabauw, Lopik of Polsbroek zijn komen wonen.

 

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.
Dit heeft grote gevolgen: als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.

Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand voor een parochie en de geloofsgemeenschappen van essentieel belang!
En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de parochie voor het jaarlijks organiseren van de actie Kerkbalans om middelen te verwerven. 
Vooruitlopend hierop kunt u mutaties via deze website doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.
U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top