R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Dienstbaarheid aan de mens

diakoniaDiaconie komt van het Griekse woord ‘diakonia’ dat ‘dienen’ betekent. Dienen en dienstbaarheid staan centraal in de boodschap van Jezus en de christelijke gemeenschap. Diaconie is gericht op het kleiner maken van sociaal-maatschappelijke nood van mensen. Een liefdadigheidsactie kunnen we diaconaal noemen wanneer zij komt vanuit een kerk of door het Evangelie is geïnspireerd.

Deze actie kan ten dienste staan van iedere mens die een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij kan zich richten op eigen parochianen, de Nederlandse samenleving of nood elders in de wereld. Op deze manier is de kerk present in de samenleving.

De hongerige voeden

Iemand die honger heeft te eten geven is de meest primaire vorm van diaconie. In de Bijbel zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. Vaak zijn acties gericht op Afrikaanse landen waar hongersnoden helaas regelmatig voorkomen.

kerk in actieDe organisatie ‘Kerk in actie’ werkt bij grote rampen samen met de Samenwerkende Hulporganisaties. Maar ook in Nederland zijn er mensen die amper beschikken over elementaire levensmiddelen en aangewezen zijn op de voedselbank.

helping hand pink1De Parochiële Caritasinstelling (P.C.I.)

De P.C.I. is een werkgroep, die veel achter de schermen werkt en probeert mensen die in (bijv. financiële) moeilijkheden zijn geraakt op een verantwoorde manier te helpen. Niet alleen financieel maar ook maatschappelijk wordt er met hen samen naar blijvende oplossingen gezocht. Wilt u contact met deze werkgroep, dan gaat dit via het parochiesecretariaat.

Traditiegetrouw is met Kerstmis de deurcollecte voor de PCI, zodat zij voldoende financiële armslag hebben voor het komende jaar. Het P.C.I.-werk dat wel zichtbaar is naar buiten toe, is het bezoeken van zieken en parochianen van 75 jaar en ouder en de verzorging van de kerkradio.

 

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top