R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

(3) Vormsel

Het vormsel maakt het doopsel af

Het Vormsel

"Het Vormsel". Glas-in-lood raam in de H. Jacobuskerk.

Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof. Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd. Het woord vormsel komt van 'vroomsel', van het werkwoord 'vromen', dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof).

Vol van de heilige Geest

Jezus beloofde Zijn leerlingen bij Zijn Hemelvaart ‘kracht van boven’, de heilige Geest .De leerlingen verzamelden zich met Maria in de Bovenzaal en baden tien dagen lang om de komst van die Geest. In de kerk zien we dat in één van de ramen afgebeeld. Het werd Pinksteren. Toen kwam de Geest in vuur en wind. De leerlingen trokken er op uit. Wereldwijd. Met de opdracht mensen te vergeven, aan vrede te bouwen en de zieken te genezen. Wie gevormd wordt, ontvangt het zegel van de heilige Geest. De naam voor de olie waarmee de vormeling bij het vormsel een kruisteken op het hoofd gezalfd krijgt, is chrisma, een verwijzing naar de naam van Jezus: de Christus. Hij was vol van de heilige Geest. Gevormd worden betekent op Hem gaan gelijken en voluit christen zijn. Gevormd worden in de Kerk is zeggen dat ons geloof het fundament is dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven we in Gods goede Geest van vuur en liefde.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top