R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Er zijn drie sacramenten, waardoor je wordt ingewijd in het christelijke leven: het doopsel, de eucharistie en het vormsel.

(1) Doopsel

Opname in de (kerk)gemeenschap.

Het Doopsel

"Het Doopsel". Glas-in-lood raam in de H. Jacobuskerk.

Door de doop word je opnieuw geboren en in de familie van God, de spirituele familie, opgenomen. God de Vader wordt door de doop ‘vader’ van de dopeling (zo wordt de baby of volwassene die gedoopt wordt genoemd), Jezus Christus wordt ‘broer’ van de dopeling en Maria ‘moeder’. Door de doop wordt de nieuwe katholiek ook lidmaat van de Kerk. De priester of diaken die doopt, wordt wel met ‘(eerwaarde) vader’ aangesproken. Terwijl de kerk als moeder het leven schenkt aan de dopeling vanuit de spirituele baarmoeder, de doopvont. Bij deze doopvont in de kerk wordt gedoopt, hierin bevindt zich het doopwater.

Degene die wordt gedoopt wordt door de doop ook lid van de parochie en het bisdom waarin de doop plaatsvindt.


(2) De Eucharistie

Eucharistie
Glas-in-lood raam in de H. Jacobuskerk.

De Eucharistie is een sacrament: een symboolhandeling waarin we God zelf mogen ontmoeten en Hij ons daadwerkelijk goed doet. Er gebeurt iets! Daarom worden katholieke sacramenten 'werkzame tekenen van de Heer' genoemd. De eucharistie is één van de zeven sacramenten van de katholieke kerk en kan alleen worden toegediend door een priester. Het wordt beschouwd als het allerheiligste sacrament: de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven.
Het sacrament van de eucharistie is rijk aan betekenis. Wanneer de priester het grote dankgebed uitspreekt met daarin de woorden die Jezus bij het laatste avondmaal heeft gezegd, worden door de kracht van die woorden en door de heilige Geest het brood en de wijn 'geconsacreerd': ze veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus, zonder dat dat zichtbaar is.images
Ook wordt het kruisoffer van Jezus opnieuw tegenwoordig gesteld, maar nu op een bloedeloze manier. Daardoor krijgen mensen in het heden opnieuw deel aan Christus' verlossende werk. Door het eten van de hostie, het Lichaam van Christus, wordt ieder persoonlijk verenigd met Jezus zelf. Tegelijkertijd wordt de hele kerkgemeenschap van gelovigen met elkaar verenigd. Daarom wordt eucharistie het 'sacrament van de eenheid' genoemd.

De eerste communie

331462126
Wanneer mag je deelnemen aan de maaltijd van de Heer? Als je bent gedoopt en als je de 'eerste communie' hebt gedaan. Het criterium daarvoor is door paus Pius X vastgelegd: 'Het onderscheid kunnen maken tussen gewoon brood en het Lichaam van Christus'. In ons land zijn de meeste kinderen ongeveer zeven of acht jaar, als ze in een feestelijke eucharistieviering voor de eerste keer het sacrament van de eucharistie ontvangen. Het is een belangrijke gebeurtenis op de weg van het geloof. Er zijn drie sacramenten, waardoor je wordt ingewijd in het christelijke leven: het doopsel, de eucharistie en het vormsel. Deze sacramenten worden 'initiatiesacramenten' genoemd. Het doopsel en vormsel kunnen maar één keer worden toegediend; het sacrament van de eucharistie wordt iedere zondag (elke dag) gegeven.de-heilige-eucharistie
Daardoor kan het een bron van kracht en troost zijn, als voedsel voor onderweg. De eucharistie helpt katholieken om te leven als volgelingen van Jezus Christus, zodat ze kunnen bijdragen aan het Koninkrijk van God: een nieuwe wereld, waarin iedereen waardig leven kan.

(3) Vormsel

Het vormsel maakt het doopsel af

Het Vormsel

"Het Vormsel". Glas-in-lood raam in de H. Jacobuskerk.

Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof. Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd. Het woord vormsel komt van 'vroomsel', van het werkwoord 'vromen', dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof).

H Oliesel

Ziekenzalving

 

Een keer in de 2 jaar is er in onze geloofsgemeenschap gelegenheid om de gezamenlijke ziekenzalving te ontvangen.

Op zondag 27 september 2020 vindt deze weer plaats. Dit gebeurt tijdens de Eucharistieviering om 10.00 uur in H. Jacobuskerk.

Als u hieraan wil deelnemen, dan kunt u dit kenbaar maken op de maandagavonden op ons secretariaat, tel. (0348) 551292.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top