R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Beste medeparochianen,

Kabinet en Aartsbisdom hebben met ingang van 1 juni ruimte gegeven ook kerkelijke activiteiten voorzichtig weer op te starten.
Wij hervatten de vieringen in onze geloofsgemenschap op 6 en 7 juni.

Vanaf 1 juni kunnen er weer activiteiten en vieringen plaatsvinden waaraan maximaal 30 personen mogen deelnemen. Als de resultaten van het verruimde regime in de maand juni goed blijven, kunnen we vanaf 1 juli weer activiteiten en vieringen organiseren waarbij maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Vanzelfsprekend zijn hieraan voorwaarden verbonden. We moeten ons realiseren dat de mensen, die gewend waren deel te nemen aan eucharistie- en woord- en communievieringen, veelal deel uitmaken van de zgn. ‘risicogroep’.

Hierbij willen wij u informeren over de maatregelen die ons als Kerkcommissie voor ogen staan voor de komende periode. Voor de maand juni gelden wat ons betreft de volgende ‘spelregels’. In ons aller belang zullen wij die strikt toepassen. Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn of haar best zal doen die regels ook na te leven. Evenals het parochiebestuur aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele aanspraken bij schade.

• Vanwege het maximale aantal aanwezigen van 30, zijn wij genoodzaakt om in de H. Jacobuskerk te Cabauw alleen vooraf aangemelde personen toe te laten. Om te voorkomen dat er te veel personen naar een viering komen, moet men zich vooraf op donderdag- of vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch aanmelden bij: Gerard Wiltenburg tel. 0348-552195.

Geen toegang voor verkouden mensen of mensen met koorts.

Aanwezigen dienen altijd onderling een afstand van 1,5 meter aan te houden.

• Bij het binnenkomen van de kerk: de handen wassen met het desinfecteringsmiddel.

• Aan het einde van de viering vertelt de lector hoe de volgorde is bij het weggaan.

• Bij de vredeswens wordt geen hand gegeven, maar de rechterhand op het hart geplaatst.

• De collecte voor onze geloofsgemeenschap is bij het verlaten van de kerk.
  (Denk ook aan de mogelijkheid om maandelijks uw bijdrage automatisch over te maken op NL26 RABO 0130000442.)

• Er mogen geen boekjes en er is geen intentieboek.

• Er is geen koor aanwezig; slechts organist en enkele koorleden. Ook geen samenzang.

• Er wordt geen koffie geschonken na afloop van de viering.

• Het toilet is gesloten en alleen in uiterste nood beschikbaar. Na gebruik moet het, volgens de aanwezige instructie, grondig schoongemaakt worden.

Dit protocol hangt ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van de kerk.

De Kerkcommissie

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top