R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Notre Dame de BeauraingIn augustus kunt u met een groepsreis naar bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen.

Deze zomerreis van Platform 30+ wordt georganiseerd door pastoor Otto samen met enkele vrijwilligers.

In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart.

Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook u kunt daar dit jaar bij zijn.

RestauratieKerkWe kijken met een goed gevoel terug op de rommelmarkt op het evenemententerrein van Cabauw. Zeer veel dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de rommelmarkt. Graag wil ik deze gelegenheid aangrijpen om te zeggen dat zonder de inzet van jullie allemaal de restauratie van het dak er heel anders uit zou gaan zien. We zijn er nog niet maar met deze mooie opbrengst van € 9000,-- krijgen we energie om door te gaan met dit werk. Nogmaals veel dank en ik hoop dat we elkaar blijven stimuleren om mee te werken aan het realiseren van de plannen voor de restauratie van ons mooie kerkgebouw!

Namens de Stichting Vrienden van de H. Jacobuskerk Cabauw


Gemengd Koor Cabauw

Op 16 februari was het dan eindelijk zover: Het Gemengde Koor onder leiding van Hendrik Vonk zou de Misa Criolla ten gehore brengen in het voorprogramma van El Shaddai, die de Messiah de Musical zou gaan opvoeren. In de laatste dagen voor die bewuste dag was het spannend, de kaartverkoop ging in een zeer rap tempo omhoog en uiteindelijk moesten we snel op social media meedelen dat wij uitverkocht waren.

Om 10.00 arriveerden de mensen van het licht en geluid. De truss, het beamerscherm, de lampen, microfoons, podium... alles werd met zorgvuldigheid opgebouwd. De catering was weer in goede handen van Margo. Hoeveel kopjes koffie zou zij gezet hebben op deze dag?? Ondanks dat we een grote kerk hebben, moesten we vanaf 18.30 uur toch plannen om beide koren (totaal 120 koorleden) de gelegenheid te kunnen geven om zich te kunnen voorbereiden:

Groep 1 ging stemoefeningen doen in de Sacrestie, daana naar de kerk voor het inzingen....

Groep 2 ging de choreografie buiten instuderen, inzingen in de kerk, daarna koffie in de Pastorie....

En dan hadden we nog 2 groepen: 2x combo die zich boven moesten verkleden... Tot 20.00 uur was het een soort roulette.

Meer dan 600 mensen die deze unieke concerten wilden meemaken en beluisteren. Geweldig dat wij voor zo’n groot publiek mochten zingen. Om 19.00 uur stonden de gasten al buiten de deur te wachten: een lange rij tot aan de Nic. van Catsweg toe. Het maakte grote indruk.

Misa Criolla: De Misa Criolla, dit prachtige stuk heeft het Gemengde koor vorig jaar ook in Kaatsheuvel gezongen. De Misa Criolla is het bekendste werk van de Argentijnse componist Ariel Ramírez en werd gecomponeerd in 1964. Drama, vrolijke dans en melancholische muziek klonk door de H. Jacobuskerk. Een staande ovatie na afloop, een enthousiast publiek, het was geweldig.

Na de pauze zong El Shaddai, Messiah de Musical. Deze musical vertelde het leven van Jezus in twaalf delen; van Zijn geboorte tot aan Zijn hemelvaart. Gospelkoor El Shaddai gaat deze prachtige musical 12x in Nederland vertolken, waarvan de Try Out dus op 16 februari 2019 in Cabauw op grootse wijze heeft plaats gevonden. Ook hierna volgde een staande ovatie, de reacties waren overweldigend.

We kijken terug op een zeer geslaagde avond waarbij we ALLE vrijwilligers ontzettend willen bedanken voor hun inzet. Er gaan al geruchten dat het Gemengde koor graag nog eens een concert wil geven.
 

JacobusKerkTekening01Heeft U nu ook als U door dit gebied rijdt of hier werkt, dat u in de verte altijd de stoere kerktoren van de Heilige Jacobus kerk ziet staan, fier in het landschap en overal boven uit. Sommigen zeggen dan dat daar de polderkathedraal van Cabauw staat. Dit is een beeld waar we metz’n allen aan willen blijven werken om dat zo te houden.

Wat is er aan de hand hoor ik u denken?
Zoals u weet zijn al dit soort gebouwen erg onderhoudsgevoelig en daar zijn regelmatig acties voor om dat onderhoud te kunnen uitvoeren.
In 2012 is er de Stichting Vrienden van de H. Jacobuskerk opgericht die deze actie coördineert, maar vooral middelen probeert te genereren.

Wat is er reeds vernieuwd of gerestaureerd?
Het orgel, de c.v. ketel, de geluidsinstallatie, het schilderwerk, de doopfont en ca. 50 % van de glas in lood ramen zijn door sponsors, de opbrengsten van de rommelmarkten en subsidies gefinancierd en zijn weer als vanouds.

De restauratie van het gehele leiendak is een groot project en topprioriteit en rondom het kerkhof zal het een en ander veranderd moeten worden. De besturen van de parochie en de geloofsgemeenschap H. Jacobus hebben een subsidieaanvraag gedaan bij het parelfonds van de provincie Utrecht om 50 % van de projectkosten voor zijn rekening te willen nemen en daarmee is een slag gemaakt. Daarmee is onze opdracht direct duidelijk: wij moeten die andere 50 % zelf genereren en die uitdaging gaan wij graag aan.

U begrijpt het al: wij hebben de hulp nodig van ondernemers en particulieren die mee willen helpen om dit omvangrijke project te doen slagen.

Wilt u ook sponsor zijn van een groter of kleiner onderdeel of ons helpen? Dit kan door een gift over te maken op:

Rekeningnummer NL 58 RABO 0178046973, ten name van:
Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw.
(We hebben de culturele ANBI status onder nummer 852327262)

Ook hier geldt het spreekwoord: “Vele handen maken licht werk”.
 

TweeKorenFeb2019De avond begon goed, het weer werkte mee, geen gladheid dus positief.

De avond werd beter
we keken even door de achterdeur naar buiten en
de mensen stonden in rijen te wachten om naar binnen te gaan. 
En ja hoor, een bomvolle kerk! Een droomscenario!

De avond werd nog beter,

het Gemengdkoor onder leiding van Hendrik Vonk (wat een stem)
begon hun concert, de ‘Misa Criolla’. Fantastisch!

Na de pauze het concert van El Shaddai. Ook helemaal top!
Wat een avond om dit te mogen beleven.

Het kon niet beter!


Inzet vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze Drie-eenheidparochie een aantal vrijwilligers die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of woord- en communieviering, handen en voeten aan. Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Nu hebben zij hun opleiding afgerond en worden zij per 1 september 2016 op alle lokaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt, zoals wij al gewend zijn, gecoördineerd door het uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top