R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Locatie: Jacobuskerk Cabauw
Datum: 5 september 2022

Voor alle inwoners van Cabauw en andere belangstellenden

Bij binnenkomst heeft er een aanwezigheidsregistratie plaats gevonden met inventarisatie van activiteiten die mensen zouden willen doen rond de planontwikkeling en aanleg van de tuin. Er zijn 67 mensen geweest.Tijdens de inloop kon het ontwerp van de Inspiratietuin en de voorlopige ontwerpen van de beelden bekeken en besproken worden. Op 3 tafels lag het tuinontwerp en zowel voor als na de generale presentatie is het tuinontwerp uitgebreid besproken in kleine groepjes aan de tafels. Er was een goede uitwisseling van ideeën en een levendige discussie tussen de stuurgroepleden en de tuinarchitect met de bezoekers. In het algemeen was er veel enthousiasme voor het ambitieus genoemde plan.

1. Cees van Kooten Opening
Korte uitleg van het doel en de in de indeling van de avond.Het is nog een ontwikkelingsplan dit betekent dat opmerkingen en ideeën meegenomen kunnen worden in het ontwerp. Er volgen nog inspraakavonden bij de uitwerking van het plan en voor de uitvoering.Na de aanbesteding komt er een prijsvraag o.i.d. voor de uiteindelijke naam van de tuin.

2. Odille Jaspar Uitleg werkgroep Vitaliteit
Aan de hand van een Power Point Presentatie een duidelijke uitleg over het ontstaan van de werkgroep Vitaliteit, de visie en de activiteiten die ze willen gaan uitvoeren. Deze visie en de plannen m.b.t. een stiltetuin zijn uitgangspunt geweest voor het plan van aanpak van de stuurgroep.

3a. Cees van Kooten Financiën
Dit project staat los van het groot onderhoud aan de kerk en pastorie.Door een schenking van de Stichting Gertiflo is er ruimte gekomen om het idee van de aanleg van een stiltetuin en de herinrichting van de kerkomgeving nieuw leven in te blazen. Er is een stuurgroep (Cees van Kooten, Adriaan van Kats, Nel Vendrig, Tineke de Keijzer) opgericht en die zijn in gesprek gegaan met de tuinarchitect. Het overige benodigde geld moet met subsidies en door sponsoren bij elkaar gebracht worden. Dat proces loopt.

3b. Adriaan van Kats Financiën
Subsidie voor 25 % bij Provincie Utrecht van de regeling ‘Kern met Pit’ zal naar verwachting wel toegekend worden.De Leader subsidie, ook 25%, is lastiger te verkrijgen, maar er wordt door de stuurgroep vol op ingezet.Er zijn andere fondsen zoals Rabofonds en VSB-fonds waar aanvragen kunnen worden ingediend.De Stichting Gertiflo uit Cabauw heeft al een substantieel bedrag gedoneerd aan de Stichting Vrienden van de H. Jacobuskerk voor de aanleg van de tuin en het onderhoud van de kerk en de pastorie. Verdere donaties zijn afhankelijk van de toekomstige bedrijfsresultaten.Als alle financiën rond zijn is de verwachting dat er in de herfst van 2023 gestart kan worden met de aanleg van de tuin e.v..

4. Ivor van Harten Tuinontwerp
Aan de hand van een PowerPointPresentatie volgt een duidelijke uitleg over de inrichting van de kerkomgeving en de tuin:

Groene en stille plek voor passanten.
Ontmoetingsplek, inspiratieplek.
Stilte, rust en ruimte voor passende activiteiten.
Aansluiting op het Kerkepad en de Jacobsroute.
Aandacht voor vogels en insecten. Beleving van de seizoenen.
Dorpsgenoten betrekken bij de aanleg en het onderhoud.
Afsluitbaar van zonsondergang tot zonsopgang.
Beplanting met verwijzing naar de Bijbel en streekeigen beplanting.Tuinbeelden en sokkels voor wisselende exposities.
Een tuin van betekenis.

5. Integraal overleg stuurgroep met alle bezoekers

Vraag Johan van de Hoek; is er een verlichtingsplan?
Antwoord; Nee, we willen geen kunstlicht om de natuur niet te verstoren. Voor deze functie is natuurlijk licht genoeg.

Vraag Johan van de Hoek;Kunnen er zonnepanelen op de kas?
Antwoord; misschien als het past in de tuin.Bij de renovatie van de pastorie zal zeker gekeken worden naar de mogelijkheid van plaatsing zonnepanelen.

Vraag Johan van de Hoek;De vogels in de boom en het blad bij de gerenoveerde Jacobuskas vervuilen het metalen dak kan daar wat aan gedaan worden?
Antwoord; bij de herbeplanting van het kerkhof zal gekeken worden naar de boom, maar de boom is belangrijk voor de natuurbeleving in de tuin.

Vraag Johan van de Hoek;Wordt er rekening mee gehouden dat er ruimte nodig is voor auto’s met aanhanger voor aan- en afvoer van spullen bij de kas en de tuin?
Antwoord; ja, daar is rekening mee gehouden.

Vraag Riek Straathof;Het kerkhof is erg kaal geworden, zouden de taxusstruiken weer terug kunnen en mogen er wat bomen bij?
Antwoord; er komt onderzoek naar hoe de beplanting is geweest en er komt nieuwe beplanting bij, zie tekening.

Vraag Dick Wiltenburg;Is er gedacht aan een overkapping in de tuin?
Antwoord; Ja, maar omdat dit jeugd aantrekt met mogelijk vandalisme komt die er niet. Net naast het kerkhof in de speeltuin zijn al veel problemen geweest met hangjeugd.

Vraag Agaath Velis;Is het grind begaanbaar voor vervoersmiddelen op wielen?
Antwoord; Ja, er komt heel fijn grind op een honingraat waardoor het grind stabiel blijft liggen en het zorgt voor de afwatering. Gelijk de huidige paden op het kerkhof.

Vraag Toon Vermeulen en Johan van den Hoek;Is het niet belangrijker om het achterstallig onderhoud aan de pastorie eerst op te pakken en de tuin en het kerkhof met rust te laten?
Antwoord; dit zijn 2 verschillende geldstromen. De pastorie komt als het groot onderhoud van de kerk gereed is (dak en de glas-in-lood ramen) ook aan de beurt maar dat moet vooral door de geloofsgemeenschap opgebracht worden.

Vraag Dick Nederend;Is er gedacht aan vaste beregening voor de bloembakken?
Antwoord; Ja, dit zit al in het plan.

Vraag Ruud Strien;Is er een andere naam mogelijk voor de Stiltetuin, bijvoorbeeld Inspiratietuin?
Antwoord; de gemeenschap mag meedenken over een passende naam bijvoorbeeld door een prijsvraag.

Vraag Nelly van Baaren;Is sedum op het dak van de Jacobuskas tegen de vogelpoep mogelijk?
Antwoord; Onderzoeken of dit kan en werkt onder een boom.

Vraag Piet van Kats;Komen er behalve planten nog meer dingen om te bekijken?
Antwoord; Er komen sokkels voor wisseltentoonstellingen van beelden en teksten.Het Jacobus en het Kruis krijgen een permanente plek. Meerder mensen zouden graag een Mariabeeld in de tuin willen met mogelijkheden voor het plaatsen van lichtjes en bloemen.

Vraag Tiny Strien;Wie gaat het onderhoud doen?
Antwoord; Er is geld voor een hovenier die het grote zware onderhoud komt doen waarbij de vrijwilligers het groenafval opruimen. Het overige onderhoud door bewoners/vrijwilligers.Liefhebbers van tuinieren maar ook bijvoorbeeld leerlingen van de school kunnen delen van de tuin adopteren en verzorgen.

Vraag Wendy Overbeek;Is uitgezocht of school en verenigingen inderdaad structureel gaan helpen of is dat een aanname?
Antwoord; Er is hulp nodig op alle gebied. Dit moet nog verder vorm krijgen.

Nagekomen vraag Dora van Beek;Is er een vergunning nodig van de gemeente voor dit plan?
Antwoord; Waarschijnlijk is er geen vergunning nodig. Er komt overleg met de gemeente over de ingang bij de pastorie, onderhoud parkeerplaats en aanleg groen rond de containers bij het trafostation.

Opmerking Mart van Kats;Initiatiefnemers bedankt voor dit mooie plan en héél veel succes met de voortgang.

6. Cees van Kooten Afsluiting en Dankwoord

Einde verslag

 

kruis
Op woensdag 8 november is op 79 jarige leeftijd Franciscus Joseph Hubertus (Frans) overleden.
Hij woonde aan de Lopikerweg West in Lopik. 

De avondwake zal worden gehouden op maandag 14 november om 19.30 uur 
De uitvaart is dinsdag 15 november om 10.30 uur in de H. Jacobuskerk te Cabauw, 
waarna de begrafenis op het kerkhof bij de kerk zal plaatsvinden. 

De voorganger zal zijn mevr. Petra van Kooten - de Jong. 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte. 
 
kruis
Op donderdag 10 november j.l. is, op 92 jarige leeftijd, mevr. Elizabeth Cornelia (Lies) Mulder - van Vliet overleden.
Zij was woonachtig aan De Schutse in Lopik. 

De uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 16 november om 10.30 uur in de H. Jacobuskerk in Cabauw,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof bij de kerk. 
De voorganger zal zijn mevr. Petra van Kooten - de Jong.

Er is geen avondwake maar op dinsdag 15 november is er gelegenheid tot afscheid en condoleren in de Maranatha in Benschop van 19.00 tot 19.30 uur. 
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na de uitvaart op woensdag 16 november 'In 't Witte Paard' te Cabauw. 
kruis
Op maandag 21 november 2022, is op 88-jarige leeftijd Joanna Cornelia (Annie) Anbergen – van Zuilen overleden.

Zij is op 13 december 1933 geboren in Cabauw
zij woonde aan de Meester Marcolaan in Cabauw

Er is geen Uitvaart

De avondwake zal plaatsvinden op zondagavond om 19.30 u. in de H. Jacobus in Cabauw met gemengd koor.
Hierna is er gelegenheid om te condoleren

Crematie zal in besloten kring plaatsvinden op maandag 28 november.

Wij wensen de familie heel veel sterkte. 

De volgende graven zijn aan eventuele verlenging toe, maar de contactpersonen zijn helaas onbereikbaar:

  • Graf nr. E 13 van C. van Schaik
  • Graf nr. F 8 van Wilh. Dinger en E.O.

Wij verzoeken contactpersonen of rechthebbenden zich te melden bij de Kerkhofcommissie t.a.v. Bert v.d.Hoek, tel. 0348-551718 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top