R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Vrijwilligersdag 7 7 19B   Vrijwilligersdag 7 7 19D   Vrijwilligersdag 7 7 19C

De Vrijwilligersdag werd ook dit jaar weer goed bezocht. Het samenzijn vond plaats op zondag 7 juli in de tuin van het parochiehuis na de dienst in de H. Jacobuskerk.
Het was gezellig. Er werden hapjes en drankjes geserveerd voor iedereen.

JacobusKerkTekening01Heeft U nu ook als U door dit gebied rijdt of hier werkt, dat u in de verte altijd de stoere kerktoren van de Heilige Jacobus kerk ziet staan, fier in het landschap en overal boven uit. Sommigen zeggen dan dat daar de polderkathedraal van Cabauw staat. Dit is een beeld waar we metz’n allen aan willen blijven werken om dat zo te houden.

Wat is er aan de hand hoor ik u denken?
Zoals u weet zijn al dit soort gebouwen erg onderhoudsgevoelig en daar zijn regelmatig acties voor om dat onderhoud te kunnen uitvoeren.
In 2012 is er de Stichting Vrienden van de H. Jacobuskerk opgericht die deze actie coördineert, maar vooral middelen probeert te genereren.

Wat is er reeds vernieuwd of gerestaureerd?
Het orgel, de c.v. ketel, de geluidsinstallatie, het schilderwerk, de doopfont en ca. 50 % van de glas in lood ramen zijn door sponsors, de opbrengsten van de rommelmarkten en subsidies gefinancierd en zijn weer als vanouds.

De restauratie van het gehele leiendak is een groot project en topprioriteit en rondom het kerkhof zal het een en ander veranderd moeten worden. De besturen van de parochie en de geloofsgemeenschap H. Jacobus hebben een subsidieaanvraag gedaan bij het parelfonds van de provincie Utrecht om 50 % van de projectkosten voor zijn rekening te willen nemen en daarmee is een slag gemaakt. Daarmee is onze opdracht direct duidelijk: wij moeten die andere 50 % zelf genereren en die uitdaging gaan wij graag aan.

U begrijpt het al: wij hebben de hulp nodig van ondernemers en particulieren die mee willen helpen om dit omvangrijke project te doen slagen.

Wilt u ook sponsor zijn van een groter of kleiner onderdeel of ons helpen? Dit kan door een gift over te maken op:

Rekeningnummer NL 58 RABO 0178046973, ten name van:
Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw.
(We hebben de culturele ANBI status onder nummer 852327262)

Ook hier geldt het spreekwoord: “Vele handen maken licht werk”.
 

Inzet vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze Drie-eenheidparochie een aantal vrijwilligers die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of woord- en communieviering, handen en voeten aan. Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Nu hebben zij hun opleiding afgerond en worden zij per 1 september 2016 op alle lokaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt, zoals wij al gewend zijn, gecoördineerd door het uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top